Management & Leadership Verandermanagement

3 tips voor de veranderaar die meer impact wil maken

Veranderaars zijn doorgaans te herkennen aan enthousiasme, de drang om nóg beter te worden en de altijd pragmatische benadering. Ondergaat jouw  organisatie een transformatie? Dan zijn het deze veranderaars die de organisatie meenemen in de transformatie en ervoor zorgen dat de organisatieverandering ook daadwerkelijk plaatsvindt. Deze veranderaars fungeren veelal als katalysator van het veranderproces, weten organisaties uit te dagen en zoeken het gesprek met voor- als tegenstanders van de organisatieverandering op.

Als organisatieveranderaar kan er op verschillende manieren impact worden gemaakt. Zo is de ene veranderaar sterk in het verbinden en mobiliseren van betrokkenen, de ander sterk in het bedenken van strategieën, een ander goed in het realiseren van de gemaakte plannen en zijn er veranderaars die zich vooral focussen op het coachen van medewerkers op een growth mindset.
Heb jij de rol van veranderaar binnen de organisatie en wil je écht impact maken?
Mobilee management & advies verschaft 3 praktische tips!

1. BEGRIJP EN COMMUNICEER HET DOEL VAN DE TRANSFORMATIE
Om als veranderaar impact te kunnen maken binnen de organisatie is noodzakelijk om het doel en de gewenste impact van de organisatieverandering te begrijpen. Wanneer het ‘waarom’ van de transformatie wordt begrepen, dan kan hier immers op worden geacteerd en kan het doel worden overgebracht naar andere actoren. Hierbij is het van belang dat rekening met het volgende wordt gehouden:

 • Heb de impact die je wil maken helder en duidelijk, én communiceer de stip op de horizon die je met de transformatie wil bereiken.
 • Leg uit wat het doel is van de verandering en ook waarom je het doel wil bereiken. Schets voor de organisatie duidelijk wat de gewenste impact is en hoe de transformatie hieraan een bijdrage levert.
 • Neem gezamenlijk kleine stappen die bijdragen aan het grotere geheel. Probeer vooral niet te snel willen. Beweeg op natuurlijke wijze met de organisatie mee in het realiseren van de impact.
 • Pas aan waar het niet goed gaat en stimuleer wat wel goed gaat. Werkt iets niet in de praktijk? Blijf vooral bij je visie en doelen, maar pas concrete plannen en acties aan. Veelal ligt de focus op onderdelen die wat minder goed gaan, maar vergeet ook niet te stimuleren op onderdelen die wel goed gaan.
 • Blijf communiceren, houd het leuk en vier de successen met je team en andere betrokkenen in de organisatie.

2. CREËER DRAAGVLAK
Om als veranderaar bij te dragen aan het echt laten slagen van de transformatie is het creëren van draagvlak één van de sleutels die leiden tot succes. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op het creëren van draagvlak onder de medewerkers die meteen impact ervaren van de transformatie, maar ook het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie. Een succesvolle transformatie verandert immers niet alleen het dagelijks leven maar ook het DNA van de organisatie.
Enkele tips hoe in de praktijk organisatiebreed draagvlak kan worden gecreëerd:

 • Begin natuurlijk meteen met het creëren van draagvlak. Hoe eerder wordt gestart met het creëren van draagvlak, het verbinden van belanghebbenden en het enthousiasmeren van de organisatie, hoe sneller hier de vruchten van kunnen worden geplukt.
 • Identificeer de early adopters: dit zijn de personen binnen de organisatie die het meest openstaan voor verandering en die doorgaans het snelst aan boord zijn te krijgen.
 • Neem de early adopters ook daadwerkelijk mee aan boord.
  Vorm een team met hen, blijf in verbinding en bouw samen aan een groep die over afdoende kracht bezit om samen de verandering te leiden.
 • Laat de organisatie deel uitmaken van de verandering. Hoe meer betrokkenen zich verbonden voelen, hoe groter de impact omdat hun betrokkenheid en boodschap naar anderen sterker zal zijn.
 • Indien je als veranderaar veel weerstand krijgt en beperkt draagvlak ervaart, dan kan het maken van een stakeholderveld-kaart waarin je de stakeholders en diens belangen in kaart brengt, ondersteunen.

Dit artikel is een bijdrage van Lard Munten
Lard Munten is change consultant verbonden aan Mobilee Management & Advies.
Als consultant ondersteunt hij organisaties met het organiseren en realiseren van veranderingen. 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten