Financieel Management

5 trends waar de CFO van nu mee te maken krijgt

leadership

5 trends waar de CFO van nu mee te maken krijgt..

Nu het bedrijfsleven steeds meer in de richting van een Everything-as-a-Service (XaaS) economie evolueert, zijn de komende jaren voor organisaties en hun financiële afdelingen van cruciaal belang om transformaties door te voeren. Deze zijn nodig om hun toegevoegde waarde richting de organisatie te moderniseren en excellente dienstverlening te kunnen leveren. Toegevoegde waarde vanuit de Office of the CFO richting de organisatie, daar draait het om. De komende jaren komen verschillende trends samen die zorgen voor een succesvolle service-economy shift, waarbij de CFO aan het roer staat. Wat zijn de disruptieve trends die dit in 2018 voor elkaar krijgen?

1. Blockchain en zelfsturende Finance

Voor CFO’s, controllers en auditors hebben grootboeken die draaien op blockchain de potentie om problemen rondom standaardisatie, betrouwbaarheid en compliance in één keer op te lossen. Zo kunnen CFO’s en controllers de verantwoording over het verleden zoveel mogelijk automatiseren en hun vizier op de toekomst richten. Het ultieme doel van blockchain voor de CFO zou moeten zijn om een transparante, betrouwbare en universele standaard te creëren voor de vastlegging van zakelijke transacties. Blockchain optimaliseert de efficiëntie en nauwkeurigheid van elke transactie, omdat iedere transactie in een digitaal grootboek wordt opgeslagen en geverifieerd. Als deze toepassingen worden gekoppeld aan het interne grootboek van een organisatie, kunnen ze bijdragen aan de efficiency, effectiviteit en betrouwbaarheid van vastgelegde transacties.

2. Unified Ledger Integration

Een logisch voortvloeisel van de invoering van blockchain is de integratie van de nieuwe uniforme grootboeken met performance managementsystemen voor het afleggen van verantwoording over het verleden en het sturen van de toekomst. Dit betekent 24/7 een “single version of the truth”, accurate informatie waar de directie al langer naar zoekt. Accenture schat dat de kosten voor operational compliance van bedrijven met 50 procent afnemen en de kosten voor financiële rapportage tot maar liefst 70 procent verlaagd kunnen worden door een nieuw uniform grootboeksysteem te gebruiken in plaats van de gefragmenteerde financiële databases op basis van transactieverwerking.

Efficiënte en betrouwbare processen met lagere foutpercentages en de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden beschikbare data maken het mogelijk om de nauwkeurigheid van forecasts en besluitvorming aanzienlijk te verbeteren. De CFO’s hebben op deze manier toegang tot zowel de perioderapportage over het verleden als de real-time rapportage om te begrijpen wat er gebeurt en de toekomst te sturen. Hierdoor kunnen CFO’s betere data-analyses uitvoeren en complexere KPI’s berekenen op basis van een financieel dashboard. Diepere inzichten, snellere doorlooptijden en het vrijkomen van meer werkkapitaal voor investeringen zijn nog maar het begin van dit nieuwe paradigma.

3. AI in Expense Management

AI en machine learning hebben zich zodanig ontwikkeld dat ze onmisbaar zijn geworden in de financiële toolkit. Wet- en regelgeving veranderen snel en geautomatiseerde processen kunnen hier beter op aangepast worden dan handmatige processen waar veel personen bij betrokken zijn. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen waar veel ZZP-ers werken die ieder hun eigen interpretatie hebben van de nieuwe regelgeving. Gecertificeerde systemen bieden in dat geval meer zekerheid dan individuele interpretaties.

AI-programma’s behandelen nu onmiddellijk de boekhoudkundige consolidatie van het bedrijf en compliance eisen. Facturen kunnen sneller en nauwkeuriger worden gegenereerd naarmate externe medewerkers hun gegevens direct in het tijdbeheersysteem invoeren. Enterprise chatbots en digitale assistenten zullen naadloos integreren met diensten zoals Office365 en Microsoft Azure’s LUIS (Language Understanding Intelligent Service) ter ondersteuning van cognitive services en natural language queries die gesproken interactie met deze services mogelijk maken – zelfs het vastleggen van gegevens zoals reiskosten en facturatietijd.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke finance opleiding bij u past?”] Klik hier en u weet het direct

4. Digitale facturatie (UBL)

In 2018 helpen standaardisering en automatisering financiële teams om hun factuurprocessen volledig self-driving te maken, oftewel geautomatiseerd zonder tussenkomst van handmatig processen. Universal Business Language (UBL) is een open bibliotheek met gestandaardiseerde XML voor documenten zoals inkooporders, facturen en transportlogistiek. Hoewel het al tien jaar in gebruik is, wordt verwacht dat UBL in 2018 door Europese richtlijnen wordt verplicht. Het ziet er nu naar uit dat begin 2019 de uiterste datum is waarop Europese bedrijven e-facturaties moeten ontvangen en verwerken met behulp van UBL.

Een van de grootste voordelen van het gebruik van UBL is dat facturen direct boekingsvoorstellen worden die klanten kunnen verwerken in hun financiële of ERP-systemen. Financiële professionals in zowel het facturerende als het betalende bedrijf besparen op deze manier veel tijd en moeite, doordat ze geen factuurgegevens opnieuw hoeven aan te maken. Het facturerende en het betalende bedrijf gebruiken hetzelfde document. Net zoals blockchain verkleint UBL de kans op menselijke fouten bij het kopiëren van gegevens van het ene formulier naar het andere.

5. Integrated Business Planning

Deze vier technologieën – blockchain, unified ledger integration, AI en digitale facturatie – geven richting aan een ingrijpende herstructurering van het financiële landschap in 2018. Deze trends komen samen om invulling te geven aan het automatiseren van het verleden, het heden goed te begrijpen en de toekomst te sturen. Van statutaire rapportage, het verschaffen van inzicht tot het bepalen van strategie, business en budget. Over niet al te lange tijd zijn alle financiële teams verplicht om zich niet meer te concentreren op informatieverschaffing over het verleden, maar zich juist te focussen op nieuwe kansen voor de business in de toekomst. Wees voorbereid om in 2018 meer tijd te besteden aan voorspellingen en plannen gericht op performance. Dat vormt de basis voor de next-generation strategie waarbij de CFO een belangrijke rol vervult.

Bron: Unit 4
Auteur: Tom Dehouck is Managing Director Benelux en verantwoordelijk voor alle klanten van global suite oplossingen. Hij heeft een achtergrond als manager strategieconsulting bij de technologie- en telecompraktijk van Bain & Company. Hij heeft een master in Aerospace Engineering.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.