Inkoopmanagement

7 belangrijke facilitaire trends en ontwikkelingen

leadership

Het vakgebied Facility Management is uitgegroeid tot een strategische tool die organisaties inzetten om hun doelstellingen te behalen. Denk aan het realiseren van kostenbesparingen of het verhogen van de medewerkers- tevredenheid. Welke trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied Facility Management zijn voor u als Facility Manager onmisbaar om op in te spelen? ArrangeGroup zet zeven belangrijke trends en ontwikkelingen op een rij. 

1. Horizontale integratie

Samenwerking tussen verschillende afdelingen wordt steeds belangrijker. Ondersteunende processen worden geclusterd in integraal uitvoerende teams en in shared service organisaties. De integratie van de afdelingen FM, ICT en HR kan leiden tot een verbetering van de dienstverlening op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Bijvoorbeeld doordat de verschillende samenwerkende afdelingen beter gebruik kunnen maken van elkaars sterke kanten. Dit levert efficiencyvoordelen op voor zowel de medewerkers, de organisatie als de eindgebruikers van de facilitaire dienstverlening.

2. Smart workplace

Slimmer en efficiënter werken in smart buildings krijgt in dit jaar steeds meer aandacht. Smart buildings kunnen een meerwaarde bieden op het gebied van gebruikers- en werkcomfort. Ook kan bezettingsdata gebruikt worden om gebouwen efficiënter schoon te maken en te onderhouden. De technologie krijgt nu stevige voet aan de grond, maar de inzet van de verzamelde data staat nog in de kinderschoenen. De komende tijd staat in het teken van het ontdekken en beleven van deze nieuwe dimensie van Facility Management.

3. Klantverwachtingen managen

Het managen van klantverwachtingen blijft altijd één van de prioriteiten binnen Facility Management. Een goede service-organisatie weet wat de wensen en behoeften van haar klanten zijn en wat het effect is van haar maatregelen en handelingen. Juist door vooraf de verwachting te managen, ontstaat er een betere aansluiting op wat de klant daadwerkelijk verlangt. Hierdoor stijgt ook de mate van klanttevredenheid.

4. Focus op experience

Het leveren van kwalitatief goede services is niet langer voldoende, klanten hebben steeds meer behoefte aan een waardevolle belevenis. De vertaling hiervan naar de werkvloer is bepalend in welke mate een organisatie succesvol is en mensen zich daadwerkelijk welkom voelen. Dit wordt ervaren door de houding en gedrag van medewerkers, maar ook door prettige systemen, slimme processen en een fijne werkomgeving.

5. Schaalbaarheid en flexibilisering

Door technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen is schaalbaarheid en flexibiliteit een strategisch uitgangspunt geworden bij het inrichten van de facilitaire organisatie. Dit heeft vooral effect op de vastgoedstrategie, de contractering van leveranciers en de personele organisatie. De roep om flexibiliteit bij organisaties moet gefaciliteerd worden; de facilitaire organisatie moet snel inspelen op deze ontwikkelingen door flexibele organisatievormen waarin snel op­- en af te schalen een belangrijk uitgangspunt is. Bijvoorbeeld door de in- en uitstroom van (tijdelijke) facilitaire specialisten die worden aangetrokken om nieuwe projecten uit te voeren, piekbelasting op te vangen of veranderingen te bewerkstelligen.

6. Regie zet door

We constateerden deze trend vorig jaar al in het artikel over de trends van vorig jaar en deze trends zet zich sterk door: steeds meer facilitaire bedrijven vormen zich om tot een regieorganisatie. Het besturen van vraag en aanbod is de essentie van regievoering. Een adequate sourcingstrategie van de aansturende en uitvoerende taak is vervolgens een belangrijke voorwaarde. Outsourcen is dan één van de opties. Maar zeker niet de enige! Het succes van een regieorganisatie wordt bepaald door de organisatorische context: de kwaliteit van het demand-management en de inrichting van het contract- en leveranciersmanagement. Zorg ervoor dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed.

7. Ketenintegratie

De pionierende regieorganisaties zijn de stap aan het maken naar ketenintegratie. Een optimale invulling van Supply Management, waarbij leveranciers direct betrokken worden bij het realiseren van één gezamenlijk doel. De keten die wordt betrokken bij de doelstelling van de facilitaire regieorganisatie is nauw betrokken bij die organisatie en heeft meer commitment richting de klant. Dit vraagt om een veranderende houding van zowel de klant als de leverancier. Beiden moeten op gelijke voet kunnen en durven staan om ketenintegratie te laten slagen. Een traditionele klant-leverancier-relatie waarbij de klant vraagt en de leverancier biedt is dé doodsteek voor deze manier van organiseren.

Auteur: Tiko Smetsers, Business Developer bij Arrangegroup

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten