HRM

7 oorzaken die leiden tot ziekteverzuim

leadership

Iedere werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een zieke werknemer. Nu hoor ik je denken, is dat erg, ziek worden overkomt ons allemaal eens. We krijgen een griepje, overbelasten onze rug of geest etc. Allemaal goed uit te leggen oorzaken, maar is het ook altijd een reden om  dan niet te komen werken?

Voor veel werknemers helaas wel. Ziek is ziek en de huisarts zegt ook dat ik even rust moet houden. Nou daar sta je dan als werkgever, de loonbetaling loopt door, je mist mankracht daardoor loopt de werkdruk bij collega’s op en loop je het risico dat belangrijke klantafspraken niet worden gehaald. Valt hier dan helemaal niets aan te doen? Zeker wel en herken de volgende 7 oorzaken die leiden tot verzuim en neem deze zoveel mogelijk weg.

1. Rol van de leidinggevende

De kwaliteit van de relatie tussen de werknemer en zijn leidinggevende is cruciaal. Als de relatie slecht is en de werknemer ervaart geen steun van zijn leidinggevende ligt verzuim op de loer.  Een goede kwaliteit van de relatie tussen leidinggevende en werknemer laat gunstige resultaten ten aanzien van prestaties, tevredenheid, betrokkenheid, taak duidelijkheid, competenties en zorgt ervoor dat de werknemer weinig intenties heeft om te veranderen van baan. Werknemers die steun van hun leidinggevende ervaren zijn meer tevreden en hebben meer plezier in hun werk, en zijn ook meer betrokkenheid bij de organisatie en leveren betere werkprestaties!  Kortom maak slecht relaties bespreekbaar, geef leidinggevende de tools (bijvoorbeeld leiderschapstraining) in handen om hun rol goed neer te zetten en uit te voeren.

2. Werkdruk & Stress

Als werknemers onder druk staan, ervaren ze minder regelruimte en ervaren ze dat meer werk gedaan moet worden met minder personeel. Dit heeft effect op hun energiebronnen, die daardoor afnemen en de vicieuze cirkel is rond en daarmee neemt de kans op (langdurig) verzuim toe.
Iedere Werknemer ervaart het niveau van werkdruk anders, wat voor de één druk en stressvol is, vindt de ander een super uitdaging. Hierdoor valt er niet een een pasklare oplossing te geven. Het blijft dus zaak dat leidinggevende en collega’s oog houden voor elkaar en de mate waarin werkdruk wordt ervaren. Soms kan het preventief inzetten van time-management trainingen, mindfulness trainingen of een persoonlijke coach uitkomst bieden ter voorkoming van verzuim. 

3. Verzuimcultuur

Het verzuimgedrag van individuele werknemers, wordt deels veroorzaakt door de verzuimcultuur die in een organisatie heerst. Hoe de leidinggevende omgaat met verzuimmeldingen, kan een groot verschil maken. En ook hoe collega’s tegen elkaars verzuim aankijken maakt veel uit. Het kan helpen om medewerkers (regelmatig) met elkaar in gesprek te laten gaan over verzuim, daarnaast is (voorbeeld)gedrag van leidinggevenden ook zeer bepalend bij verzuim. Een helder verzuimprotocol of beleid helpt ook, het geeft duidelijkheid en zet duidelijk de verantwoordelijkheden van zowel werknemer als werkgever op een rij.

4. Arbeidsomstandigheden

Een gezonde en veilige werkplek voor werknemers draagt bij aan een goed werkklimaat. werknemers die onder gezonde en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen, worden minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt en presteren doorgaans beter. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.  Dit onderzoek heet een RI&E, laat deze ook echt uitvoeren en werk structureel aan de aandachtspunten die hieruit voort komen. Het kan een hoop geld besparen c.q. opleveren.

5. Reorganisatie

Werknemers die een reorganisatie hebben meegemaakt lopen een groot risico op psychische problemen en ziekteverzuim als gevolg van de extra werkdruk die ontstaat na het vertrek van hun collega’s. Vooral de achterblijvers ervaren een hoge mate van stress, enerzijds vanwege de toegenomen werkdruk maar anderzijds ook vanwege de angst om zelf hun baan op termijn te verliezen. Onderzoeken laten zien dat werknemers “ziek” worden van reorganisatie. Want een reorganisatie komen vaak machtsspelletjes aan de orde, zoals afschuiven, indekken en roddelen. Zo snel mogelijk openheid van zaken geven,  het zo snel mogelijk naar huis sturen van ontslagen werknemers en het belonen van werknemers die mee veranderen kan een reorganisatie helpen meer succesvol te zijn en verkleint hierdoor de kans op verzuim.

6. Levenstijl

Een ongezonde levensstijl van werknemers kan leiden tot allerhande gezondheidsproblemen en ziekteverzuim. Als werkgever kan en mag je je niet zomaar bemoeien met het privéleven van je werknemers. Ik hoor je denken “hoe zo niet, ik moet ook twee jaar betalen als hij/zij ziek wordt” en dat klopt.  Dus in plaats van bemoeien stel ik voor ga faciliteren en stimuleren. Door bijvoorbeeld een gezond en gevarieerd voedingsaanbod in de kantine aan te bieden of een fietsplan, kortingsarrangementen bij de sportschool en zodanige arbeidsomstandigheden en werktijden te hanteren, dat een gezond leefpatroon mogelijk is en er tijd is voor sport en bewegen overblijft.

7. Financiële problemen

Werknemers die in de financiële problemen zitten, zijn soms een flinke kostenpost. Niet alleen moeten werkgevers loonbeslag verwerken, zij draaien ook op voor de kosten van het ziekteverzuim en de verminderde productiviteit van de betreffende werknemers. De helft van de werkgevers schat in dat werknemers als gevolg van hun financiële problemen negen dagen of meer ziek zijn. Ook schat de helft van de werkgevers,dat deze werknemers zo’n 20% minder productief zijn; dat komt neer op één werkdag bij een fulltime werkweek. Het is verstandig om een preventiebeleid te ontwikkelen om de hoge kosten te voorkomen.

Auteur:

Astrid Verburg, ervaren P&O adviseur voor MKB Nederland, Sinds 1 mei 2014 aangesloten als zelfstandig Personeel & Organisatie adviseur bij Prisma Advies Groep. Daarbij richt Astrid zich op flexibele maatwerk oplossingen op het gebied van Personeel & Organisatie op het MKB in Noord Holland. Aantoonbaar succesvol op het gebied van kostenbesparingen op personeel en het reorganiseren van bedrijfsonderdelen, het coaching van professionals en managers, het begeleiden van medewerkers bij individuele outplacement / ontslagtrajecten. Astrid is o.a. gespecialiseerd in het vertalen van organisatiestrategie naar personeelsbeleid, invoeren van WKR en opstellen van personeelsbudgetten.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten