Business Development

De kansen van het aanbieden van bedrijfswaarderingen

leadership

De kansen van het aanbieden van bedrijfswaarderingen

Auteur: Jelke Schaafsma
Bron: Graydon.nl

Iets meer dan de helft van de ondernemers heeft een latente behoefte aan inzicht in de waarde van zijn bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van ValueMaat. Een latente behoefte is een behoefte waar iemand zich nog niet van bewust is, maar die wel degelijk aanwezig is. Hoe kunnen accountants inspelen op deze behoefte, welke kansen biedt dit en hoe kunnen de risico’s van bedrijfswaarderingen worden ingeperkt?

Inzicht in bedrijfswaarde

De meeste ondernemers zijn van mening dat ze de waarde van hun bedrijf pas hoeven te weten bij verkoop. Toch blijkt uit onderzoek in opdracht van ValueMaat onder 400 MKB-ondernemers dat 52% van de ondernemers wel degelijk een latente behoefte heeft aan het vaststellen van de waarde van hun onderneming. Als zij door het invullen van een aantal gegevens een betrouwbaar beeld zouden kunnen krijgen van de waarde van hun bedrijf, dan zouden zij dit graag uitproberen.

Niet onverstandig, want uit onderzoek van overnameplatform Brookz bleek eerder dat het merendeel van de ondernemers geen goede inschatting maakt van de waarde van zijn onderneming. De emotionele waarde van het bedrijf dat een ondernemer met bloed, zweet en tranen heeft opgebouwd, blijkt in de meeste gevallen niet overeen te komen met de reële waarde in het economisch verkeer.

Kansen voor accountants

Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam voor ondernemers om op regelmatige basis inzicht te verkrijgen in de waarde van hun onderneming. Zo weet de ondernemer beter waar hij aan toe is én heeft hij de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Maar hoe weet een ondernemer wat zijn bedrijf op dit moment waard is? Hier liggen kansen voor accountants.

Een accountant kan bestaande klanten aanbieden om op regelmatige basis waarderingsrapporten op te stellen, op basis waarvan de accountant gefundeerde adviezen kan geven op het gebied van financieel management. Ook kan een accountant het aanbieden van bedrijfswaarderingen inzetten om nieuwe klanten te werven. Nu zijn traditionele rol onder invloed van de digitalisering dreigt te verdwijnen, biedt het uitvoeren van bedrijfswaarderingen de accountant welkome kansen om zijn dienstverlening uit te breiden.

De risico’s van bedrijfswaarderingen

Toch beschouwen veel accountants het uitvoeren van een bedrijfswaardering als risicovol. De waarde van een bedrijf wordt immers in belangrijke mate bepaald door zogenaamde value drivers, oftewel de waardedrijvers, zoals de concurrentiepositie in de markt en de afhankelijkheid van het management. Deze value drivers zijn deels subjectief. Vergelijk het met de taxatie van een woning: de ene taxateur geeft een hogere waarde aan een woning dan de ander, bijvoorbeeld omdat de keuken meer naar zijn smaak is.

Bovendien werken accountants vaak niet volgens vaste procedures, waardoor er door verschillende kantoren (en zelfs per accountant) andere grondslagen kunnen worden gebruikt voor de waardering. Dit verhoogt de kans op fouten en bemoeilijkt een zorgvuldige onderbouwing van een bedrijfswaardering.

[alert type=”info” title=”Leestip: Business Controlling & Accounting “] Lees het artikel

Richtlijnen voor bedrijfswaardering

De subjectiviteit en onzekerheid waar accountants nu vaak mee worstelen, kan worden verkleind door vaste procedures en richtlijnen op te stellen voor het uitvoeren van bedrijfswaarderingen. Beter nog is het automatiseren van het proces, bijvoorbeeld aan de hand van de waarderingstool van ValueMaat. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt in de formules en geeft de garantie dat iedereen dezelfde methodiek hanteert en, mits dezelfde uitgangspunten gehanteerd, tot dezelfde indicatieve waarde komt. Of de waardering nu, over een half jaar of over een jaar wordt gedaan; het gebeurt altijd via dezelfde procedure.

Door goed gestructureerde bedrijfswaarderingen aan te bieden als extra dienstverlening aan zijn klanten kan de accountant zijn toegevoegde waarde voor de ondernemer bewijzen, voor nu én in de toekomst.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten