Opleidingskunde & HRD

Blended learning met online videotraining

leadership

Veel werkgevers hechten een groot belang aan persoonlijke ontwikkeling van zichzelf en hun werknemers. Zoals bepaald in de wet ‘Werk en Zekerheid’ is de werkgever zelfs verplicht om de werknemer een scholing aan te bieden waardoor hij zijn werkzaamheden beter uit kan voeren. Daarom heeft elk bedrijf een potje om scholing en onderwijs te kunnen bekostigen.

Werknemers kunnen bij functioneringsgesprekken aangeven in welke richting ze zich zouden willen bijscholen, waarna een passend scholingstraject wordt gezocht. Een voorwaarde is natuurlijk wel, dat het bedrijf uiteindelijk ook profiteert van deze kennis. Logischerwijs biedt een cursus bloemschikken weinig bijdrage aan het functioneren van een fiscalist. Steeds vaker valt de keuze op Blended Learning, in plaats van op een volledig theoretische opleiding.

Traditioneel onderwijs heeft afgedaan

Het ouderwetse klassikale onderwijs is niet populair bij mensen die al jaar en dag aan het werk zijn. Ze willen niet langer passief theorieën aanhoren, vooral niet als ze nauwelijks toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Ook trainingen die online worden aangeboden, maar teveel gericht zijn op puur zenden en ontvangen, hebben aan populariteit ingeboet. En omdat er weinig bruikbare kennis werd opgedaan, verliezen werkgevers ook hun enthousiasme over deze manier van kennisoverdracht. Zeker gezien de kosten. De belangrijkste nadelen van traditioneel onderwijs voor werknemers zijn dus in het kort:.

  • De ervaring wijst uit dat deze manier van leren nauwelijks tot geen veranderingen in de manier van werken teweeg brengt. Ook niet als de opgedane kennis getoetst is aan de hand van een theoretisch examen.
  • De scholingstrajecten zijn duur. Ze nemen directe kosten met zich mee, maar ook indirecte kosten omdat de werknemer tijdens trainingsdagen helemaal niet op het werk kan worden ingezet.
  • De scholingstrajecten sluiten te weinig aan op de verschillende ondernemingen, ze zijn te globaal opgesteld.
  • Theoretisch leren is saai, interactiviteit prikkelt je hersenen veel meer.

Blended Learning, wat is dat?

Een meer attractieve manier van leren, is Blended Learning. Door middel van een mix theorie en praktijk, is het mogelijk om het geleerde meteen toe te passen in het werk. Daardoor wordt nieuwe kennis beter onthouden en wordt het leren een stuk interessanter. Als je ziet dat je nieuwe werkwijze effect heeft, stijgt je motivatie om verder te leren. Leuker voor jou en efficiënter voor de organisatie.

Het 70-20-10 model

Een manier van trainen die juist steeds populairder is geworden in de afgelopen jaren, is het 70-20-10 model van Charles Jennings. Deze trainingsmethode is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen. Je leert door 70% van je tijd te oefenen in de praktijk. Daardoor doe je ervaringen op, die je in een klaslokaal niet na kunt bootsen. 20% van het leren bestaat uit netwerken, discussiëren met specialisten en je realiseren bij wie je moet zijn voor welke vraagstukken. Slechts 10% van het leren gebeurt in het klaslokaal of via online trainingen. Je onthoudt nieuwe informatie het beste, als deze toepasbaar is in je thuissituatie, op het werk, of tijdens (zakelijke) reizen. Leren via het 70-20-10 model is volgens aanhangers effectiever, efficiënter en goedkoper. [alert type=”info” title=”Leestip: Drie waardevolle tips bij het inzetten van e-learning “] Lees het artikel

Pijnpunten van Blended Learning

Deze manier van leren klinkt erg leuk, maar toch zijn er flink wat managers die er problemen mee hebben. Het nadeel van deze manier van leren, is dat de positieve effecten voor de onderneming moeilijk meetbaar zijn. Een manager kan blended learning namelijk alleen maar faciliteren en aanmoedigen. De manager heeft geen volledige controle over de uiteindelijke resultaten van blended learning. Bij traditionele bijscholingen kan een manager zijn bazen laten zien wie van zijn werknemers een succesvol leertraject had afgelegd, door positieve testresultaten te overleggen. De kennis die iemand opdoet in de praktijk en door middel van zijn netwerk, zijn veel minder goed in harde cijfers en grafieken weer te geven. En daar zijn managers juist zo gek op.  

Een ander pijnpunt is dat het 70-20-10 model niet voor iedere groep toepasbaar is. Afhankelijk van wat er geleerd moet worden, is deze verhouding tussen praktijk en theorie wel of niet geschikt. Er zijn situaties denkbaar, waarbij theoretische kennis een veel groter aandeel zou moeten krijgen dan de 10% van dit model. Wij denken dat ieder voor zich in de gaten moet houden dat er een combinatie van drie elementen moet zijn, maar dat de verhoudingen per traject moeten kunnen verschillen.

Online videotraining

Met de online videotrainingen die Workshoplive voor je  faciliteert, sla je  een brug tussen theoretisch leren, netwerken en communiceren. Onze manier van trainen gebeurt namelijk op net andere wijze dan een standaard online cursus of training. Wij verzorgen een interactieve sessie tussen trainer en deelnemers. Deze deelnemers zitten daadwerkelijk in de studio, of nemen op afstand deel aan de training. De online deelnemers nemen actief deel door middel van een chat, poll en vraagfunctie. Dit houdt de training interactief en dynamisch. Door in te gaan op voorbeelden uit de zaal, stijgt de toepasbaarheid voor de deelnemers. Door de discussies kom je tot nieuwe inzichten en bouw je tegelijkertijd aan je netwerk. De praktijkervaring doe je op door de uitkomsten van de discussies toe te passen op je werk. Een win-win situatie, volgens ons. Lees meer over onze werkwijze voor het faciliteren van online videotrainingen in ons blog over dit onderwerp.

Auteur: Jeroen de Raaf is eigenaar van Workshoplive. Er zit een groot verschil in hoe mensen thuis (privé) online leren en hoe organisaties het aanbieden. Thuis kiest men ervoor om een filmpje te kijken via bijvoorbeeld Youtube of Lynda.com, binnen organisaties kiest men nog te vaak voor tekst in mail of e-learning. We zien wel een verandering dat steeds meer organisaties ervoor kiezen om video te gebruiken om medewerkers te trainen of te informeren. Workshoplive biedt hiervoor een e-learning platform (met een focus op video) maar ook de technische begeleiding bij het maken van videocontent. Wij zijn de one-stop shop voor video-learning. Wil je meer weten neem dan contact op met Jeroen de Raaf via 06-24357844 of jeroen@workshoplive.nl

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten