Management & Leadership

Twee methoden voor verbeteren van je brainstormideeën

Twee methoden voor verbeteren van je brainstormideeën

Een brainstormsessie leidt eigenlijk altijd tot ideeën. In het ideale geval kijkt men na het spuien van ideeën tevreden terug naar de opbrengst. Maar zijn dit goede ideeën?  Hebben ze alles? Bij Beter Brainstormen gaan we altijd een stap verder. De ervaring leert, dat de kwaliteit van ideeën omhoog moet. Bij het verbeteren van ideeën kun je verschillende brillen opzetten. Wij gebruiken daarvoor maatwerk brainstormtechnieken. Daarbij gebruiken we vaak deze invalshoeken.

  • Ideeën doorlichten op verschillende aspecten. Doel is om het idee te verbeteren door het te benaderen uit verschillende invalshoeken.
  • Ideeën voorleggen aan beoogde klant/gebruiker. Doel is om een bevestiging te krijgen dat het idee klopt. Onderdelen van het idee zijn I) de klant (persona), II) zijn probleem/behoefte, III) de oplossing en IV) mijn product/dienst

‘Ideeën doorlichten op verschillende aspecten’

‘Ideeën doorlichten op verschillende aspecten’ helpt je om het idee te verbeteren. Soms is een idee spontaan vanuit een bepaalde gedachte ontstaan. Dat idee kan bijvoorbeeld te maken hebben om iets op een nieuwe manier te gaan doen. Meestal blijkt later in het proces dat cruciale vragen niet beantwoord zijn, waardoor een idee stokt. De oorzaak daarvan kan te maken hebben met de groepsdynamiek in een brainstormsessie. Dit komt vaak doordat de focus ligt op het roepen (en verdedigen) van ideeën en dus niet op het luisteren en aanvullen daarvan.

Zes denkhoeden van Edward de Bono

Edward de Bono,  Brits psycholoog en managementauteur, bedacht onder andere de term ‘lateraal denken’ en het concept van de ‘zes denkhoeden‘. Via deze methode wordt het denkproces in een brainstorm opgesplitst in verschillende denkrollen. Denkrollen die door gekleurde hoeden worden voorgesteld. Essentieel is dat alle deelnemers tegelijk via één kleur hoed naar het voorgelegde idee kijken. Door met de gehele groep te buigen over een bepaald aspect komen meer en betere aanvullingen op tafel.

Zes denkhoeden
Dit zijn de zes denkhoeden en hun perspectief. Witte Hoed staat voor objectiviteit (in de vorm van feiten en cijfers). De rode hoed geeft de emotionele, intuïtieve kant mee. De gele hoed is optimistisch en staat voor kansen zien, en positief denken. De zwarte hoed is op zijn hoede (dat iets niet zal functioneren) en voorzichtig. Hij laat de zwakke punten van een idee zien. De groene hoed houdt zich bezig met creativiteit en nieuwe en alternatieve ideeën. En de blauwe hoed is in het bezit van de facilitator. Hij is de dirigent van het denken.

Het dragen van de denkhoeden maakt het mogelijk om dingen te denken en te zeggen die we anders nooit kunnen denken en zeggen, zonder ons ego in gevaar te brengen. Overigens heb ik ervaren dat met deze vorm er nog meer ideeën ontstaan tijdens een brainstorm. De zes denkhoeden hiernaast staan niet voor niets in een mindmap. Je kunt ideeën verder verrijken door rond een idee een mindmap te maken. Alle leden van het brainstormteam bedenken individueel hun ideeën rond het ‘wat?’, ‘voor wie?’, ‘welke oplossing?’, ‘waartoe?’ en “hoe?’.

‘Ideeën voorleggen aan beoogde klant’

‘Idee voorleggen aan beoogde klant’ komt voort uit de wereld van businessinnovatie. Innovators hebben over het algemeen niet te klagen over ideeën. Het is de kunst om die vele ruwe ideeën terug te brengen tot een beperkt aantal waardevolle concepten. Welk criterium gebruik je daarbij? Deze manier van verbeteren is gericht op het gebruiken van de stem van de beoogde gebruiker of klant. Wij mogen een idee hoog waarderen, maar het gaat erom dat het idee, als het werkelijkheid wordt, door klanten aantrekkelijke gevonden wordt.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke bedrijfskundige opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Twee moderne innovatiemethoden gebruiken klantinzicht om ideeën te verbeteren

In welke vorm leg je het voor en aan wie? Zonder teveel kosten te maken en het tempo hoog te houden, is een prototype of een nog eenvoudiger verbeelding van je idee in ieder geval geschikt. Wanneer je dit aan jullie focusgroep (groep klanten die hun mening wil geven) voorlegt, krijg je waardevolle feedback. Die informatie kun je natuurlijk gebruiken om het idee te verbeteren en verder te ontwikkelen.

‘Het idee laten beoordelen door de beoogde klant/gebruiker’ is afkomstig van Anthony Ulwick. Deze Amerikaan concludeerde eind vorige eeuw dat ‘ innovatie gedreven wordt door klantwensen’. Zijn boek ‘The Jobs to be Done’ vertaalde zijn theorie naar de zakelijke praktijk. JTBD verzamelt informatie over een specifieke klant met een bepaalde klus cq. behoefte.  Een ondernemer krijgt hiermee interessante bouwstenen voor het bedenken van nieuwe business.

Eric Ries, een internetondernemer, publiceerde begin deze eeuw het ‘The Lean Startup’. Ries wilde de ontwikkelkosten van nieuwe software reduceren. Hij stelde, dat iedereen die iets nieuws probeert op te zetten, te maken heeft met een onzekere uitkomst. Is dit wat mijn klant wil? Hij concludeerde, dat met het checken van aannames rond een productidee bij potentiële klanten, hij relevante informatie verzamelde. Daarmee kon Ries onderbouwde keuzes maken. Als zijn doelgroep negatief reageerde op een idee, dan stopte of wijzigde hij het productidee.

Tenslotte nog dit

Nadat de ideeën zijn verrijkt kan het brainstormteam de volgende stap nemen. Dat is het selecteren van de meest kansrijk geachte ideeën en deze uitwerken in concepten. Wat te doen met de niet geselecteerde ideeën? Bewaar ze, wellicht komen ze later nog een keer van pas.

Auteur: Ben

Bron: Twee methoden voor verbeteren van je brainstormideeën

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten