HRM

De belangrijke rol van HR in het medewerkersonderzoek

leadership

Om het maximale uit een medewerkersonderzoek te halen en impact te creëren binnen de organisatie, is de rol van HR bij alle stappen in het proces van groot belang. Gedurende het onderzoek speelt HR onder andere een belangrijke rol in de ondersteuning en communicatie van alle aspecten van het onderzoek, evenals in het toezicht dat de relevante inzichten op transparante wijze worden gedeeld.

Ook vandaag de dag worden medewerkersonderzoeken nog steeds gezien als de meest effectieve manier om het gesprek met medewerkers aan te gaan. Het gesprek aangaan met elkaar en het bieden van een platform voor medewerkers draagt eraan bij dat zij zich gehoord voelen en kan van enorm toegevoegde waarde zijn voor de innovatie en verandering van de organisatie. In de dagelijkse praktijk komt het echter vaak voor dat de inzichten van medewerkers nauwelijks het hoger management bereiken. In de gevallen dat dit wel gebeurt, komt het herhaaldelijk voor dat er weinig of geen actie wordt ondernomen op de inzichten uit het medewerkersonderzoek.

Het belang van de dialoog

Er zijn twee essentiële redenen waarom het zo belangrijk is om medewerkers een stem te geven én het gesprek aan te gaan met elkaar:

  1. Medewerkers hebben enorm veel kennis over de organisatie. Zij weten precies wat er zich op de werkvloer afspeelt. Zij weten waar de sterke en zwakke punten van de organisatie liggen en hebben vaak concrete ideeën en mogelijke oplossing voor specifieke vraagstukken.
  2. Wanneer medewerkers de ruimte en mogelijkheid wordt geboden om hun mening te delen, heeft dit een positief effect op de bevlogenheid, betrokkenheid en motivatie.

Een doeltreffende manier om ervoor te zorgen dat medewerkers worden gehoord is door regelmatig een medewerkersonderzoek in te zetten, waarbij HR de juiste rol en positie heeft in de organisatie om dit te faciliteren.

De unieke positie van HR

HR neemt een unieke positie in binnen de organisatie. Zij is de spil tussen de medewerkers, de aandeelhouders en de organisatiedoelen. HR bewaakt de totale kennis en vakmanschap van de werknemers binnen een organisatie en heeft korte lijnen met de aandeelhouders.

Deze unieke positie, waarin HR zich precies tussen de twee partijen in bevindt, stelt HR in staat om ervoor te zorgen dat het medewerkersonderzoek vasthoudt aan de doelstellingen van de aandeelhouders en op effectieve wijze de communicatie naar de medewerkers uitzet.

De waarde van het medewerkersonderzoek

Wanneer het medewerkersonderzoek goed wordt uitgevoerd geeft het een reële weergave van de standpunten van de medewerkers. Het bevat immers directe feedback vanuit de organisatie over de organisatie. Het voorziet in inzichten wat betreft werkdruk, rolduidelijkheid, efficiëntie, werksfeer en werkgeverschap, evenals informatie over de bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers.

Bovendien identificeert een succesvol medewerkersonderzoek de belangrijkste verbeterpunten van de organisatie en beantwoordt het de volgende vraagstukken:

  • Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten van de organisatie?
  • Welke teams presteren goed? En welke teams minder?
  • Waar in de organisatie is er sprake van sterk leiderschap? En waar voegt het management weinig toe?
  • Zijn er medewerkers die minder betrokken en bevlogen zijn, en zo ja, waarom?

De rol van HR

De uitvoering van het medewerkersonderzoek kent vele uitdagingen. Om het eindresultaat dan ook van toegevoegde waarde te laten zijn, speelt HR een rol in zowel de uitvoering als in de opvolging van het onderzoek.

Gedurende het medewerkersonderzoek is HR de aangewezen partij in het helpen creëren van synergie tussen de onderzoeksdoelen, de organisatiedoelen en de aandeelhouders. Om de impact van het onderzoek zo groot mogelijk te maken, moeten de onderzoeksdoelen een aanvulling zijn op de bredere doelstellingen van de organisatie.

Tijdens de pre-onderzoeksfase, neemt HR een belangrijke rol in bij het uitnodigen van de medewerkers en het op effectieve manier uitzetten van de communicatie omtrent het onderzoek. Zodra een medewerkersonderzoek van start gaat, levert HR een bijdrage in het verhogen van de respons door medewerkers zich bewust te maken van de onderzoeksdoelen en het belang van het onderzoek.

[alert type=”info” title=”Leestip: Binenkort van start: Post HBO HRM & Leadership “] Lees het artikel

Nadat het medewerkersonderzoek is afgerond ligt er een duidelijke rol voor HR om ervoor te zorgen dat de verkregen inzichten en feedback gehoord worden door het hoger management. Transparantie is bepalend in dit proces. Als HR zich gezamenlijk met het management inzet voor de opvolging na het onderzoek dan komt dat de eventuele organisatieverandering positief ten goede.

Auteur: Ruben van Dijk. Effectory

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten