Financieel Management

De unieke positie en rol van de CFO

De CFO werd in het verleden vooral gezien als dé accounting specialist. Diverse succesvolle bedrijven hebben de rol van de CFO inmiddels breder getrokken en beschouwen de CFO tevens als analist en adviseur. Deze CFO’s “worden vertrouwd en zijn onmisbare leden van het business development team geworden door hun scherpe analyses en goed onderbouwde interpretaties van zowel het verleden als van nieuwe inzichten” schrijft Jeremy Hope in Reinventing the CFO. “Ze worden in de eerste plaats gezien als business generalist en in de tweede plaats als boekhouder”.

Volgens het CEB 2014 CFO Business Partnership Survey vervult slechts 19% van de CFO’s de rol van strategisch adviseur. Dit is een gemiste kans omdat CFO’s als enige een totaalbeeld kunnen vormen van alle cijfers achter alle bedrijfsafdelingen, bedrijfsprocessen en nieuwe initiatieven. CFO’s worden bovendien geacht financiële forecasts af te geven en continu de effectiviteit efficiency van de bedrijfsvoering te monitoren. Dan is het opmerkelijk dat 81% van de CFO’s veel beslissingen pas achteraf beoordelen op het behaalde resultaat en vooraf nauwelijks betrokken worden als adviseur. Terwijl CFO’s uitstekende business partners kunnen zijn om kansen te signaleren en organisatieplannen te beoordelen op haalbaarheid en risico’s. Hieronder een top 5 van voor de hand liggende organisatievraagstukken waarbij de CFO en zijn of haar team de ideale business partner kunnen zijn.

Complexe besluitvormingsprocessen
CFO’s hebben een unieke positie in complexe besluitvormingsprocessen. Ten eerste omdat ze beslissingen van nature kwantificeren. Bij de evaluatie van een potentiële acquisitie of fusie – bijvoorbeeld – is een CFO in staat om de mogelijke uitkomsten te kwantificeren en op die manier complexe beslissingen te onderbouwen met objectieve en rationele criteria. Ten tweede zijn CFO’s gewend om te sturen op basis van (financiële) doelstellingen en zullen ze beslissingen van nature grondig toetsen op basis van het beoogde resultaat.

Overall visie en doelstellingen
CFO’s hebben een lange termijn visie die veelal is gebaseerd op duurzame financiële groeidoelstellingen. Deze doelstellingen kunnen op het eerste gezicht conflicteren met korte termijn afdelingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld, de afdeling marketing kan maximalisatie van het aantal ‘likes’ in de social media als doelstelling hebben zonder dat de relatie met de bottom line organisatiedoelstellingen helder is. In zo’n situatie kan de CFO en zijn of haar team vanuit een business advisory rol vragen stellen over bijvoorbeeld het daadwerkelijke aantal aankopen en over de gemiddelde orderomvang van de aankopen. Met andere woorden, de CFO is de ideale business partner die kritisch kan doorvragen over de relatie tussen initiatieven en hun meetbare waarde of de relatie tussen initiatieven en de overall visie van de organisatie.

Projectanalyses
CFO’s kunnen een soortgelijke business partner rol vervullen bij het analyseren van grootschalige of risicovolle projecten. Door middel van extrapolaties en gedetailleerde forecasts kunnen CFO’s in iedere fase van een project een waardevolle bijdrage leveren bij het bepalen van de geprojecteerde kosten en baten van een project (en niet alleen aan het begin en aan het eind van een project). Ze kunnen hierin zelfs een stap verder gaan door verschillende scenario’s toe te passen op basis van benodigde capaciteiten, resulterende doorlooptijden en vereiste kwaliteitsmaatregelen. In veel situaties zijn de CFO en zijn of haar team de enige medewerkers binnen de organisatie die beschikken over zowel de data als de competenties voor het maken van dergelijke scenario analyses.

Herinvesteringen
Ook bij herinvesteringsvraagstukken zijn CFO’s de adviseurs bij uitstek. Inventaris, bedrijfspanden en IT systemen moeten nu eenmaal eens in de zoveel tijd vervangen, gerestaureerd of geüpgraded worden. In plaats van de herinvesteringen uit te voeren zodra de business erom vraagt of juist af te wachten tot de herinvestering onvermijdelijk is geworden, kunnen CFO’s een waardevolle adviesrol vervullen bij het bepalen van de optimale herinvesteringsmomenten op basis van terugverdientijden, kostenbesparingen en groeibevorderende capaciteitsvoordelen.

Kostenreductie
Ook bij kostenbesparingsprogramma’s zijn de analyses van CFO’s van onschatbare waarde. Wanneer operationeel managers moeten beslissen over kostenbesparingen dan hebben ze vaak geen zicht op alle effecten die de besparing veroorzaakt en bestaat het risico op suboptimale beslissingen. Het ‘aanhalen van de broekriem’ mag uiteraard geen negatief effect op de winstgevendheid van de gehele organisatie. “Veel organisaties nemen arbitraire beslissingen tijdens kostenreductieprogramma’s omdat ze onvoldoende inzicht hebben in kostendrijvers, kostenprofielen en winstcontributies” aldus Ernst & Young. “Beslissingen worden vaak te langzaam doorgevoerd om de beoogde winstgevendheid nog te kunnen behalen en ondoordachte besparingen brengen veelal het toekomstige groeipotentieel in gevaar.” Zonder de gedegen analyses van een CFO bestaat het risico dat kostenbesparingen meer schade dan voordeel opleveren.

Kortom, CFO’s bevinden zich in de unieke positie om ‘de cijfers’ van de gehele organisatie te verzamelen en te analyseren. Hun doelgerichte analyses en holistische blik op de organisatiedoelstellingen maken de CFO tot de ideale business partner van de CEO.

Auteur: Kamal Rifai, consulteert executives bij Unit4. Kamal helpt executives van dienstverlenende organisaties met het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten