Financieel Management

Integrale aanpak nodig voor digitale transformatie Finance

leadership

Integrale aanpak nodig voor digitale transformatie Finance

Digitale transformatie vraagt om innovaties die maximaal businessvoordeel uit de veranderingen halen.

Door digitale transformatie is de concurrentie heftiger dan ooit. Markten en bedrijfsmodellen veranderen in een rap tempo. Disruptieve technologieën maken het voor bedrijven mogelijk om snel in te spelen op deze dynamische ontwikkelingen.

Digitale transformatie vraagt om innovaties die maximaal businessvoordeel uit de veranderingen halen.

Finance kan hierbij helpen door de focus te leggen op het aanleveren van de juiste informatie voor analyse doeleinden. Management en organisatieleiders willen nieuwe inzichten hebben, om effectieve beslissingen te nemen met als doel te overleven in deze snel veranderende wereld. Het is niet langer genoeg om te beschrijven hoe het is gegaan in het laatste kwartaal. De financiële afdeling moet een organisatie helpen in het voorspellen van toekomstige trends en ondersteunen door het leveren van nuttige analyses, zodat er op het hoogste niveau de juiste beslissingen worden genomen. Met nuttig bedoelen we een analyse die in context aangeleverd wordt en toegespitst is op het nemen van praktische beslissingen om de prestaties van organisaties te verbeteren.

Op dit moment zien wij de volgende redenen waarom Finance de nieuwe rol niet kan invullen:

  • Financiële systemen zijn complex, niet gebruiksvriendelijk en ze genereren niet genoeg data.
  • Financiële processen zijn ook complex en vereisen veel handmatige handelingen die te lang duren, waardoor het financiële team onder (tijds)druk komt te staan.
  • Het gebruik van veel verschillende systemen om te rapporteren (niet één bron van waarheid).
  • Niet genoeg mogelijkheden en vaardigheden om analyses te doen en voorspellende inzichten aan te leveren aan andere beslissers in de organisatie.

Een geïntegreerde aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat de nieuwe rol wel ingevuld kan worden.  Niet alleen op technisch vlak door gebruik van analytische tooling en het samenbrengen van systemen. Maar ook door een verbeterslag op de processen en de organisatie van de financiële financiële afdeling.

Maak je organisatie digitaal bewust

De Finance organisatie moet klaar zijn voor een digitale strategie en transformatie. Een recente SAP-Oxford Economische studie onder 3100 organisaties, met een brede selectie van industrieën en landen, ontdekte dat de bedrijven die het voortouw hadden genomen in de digitale transformatie, hogere winsten en omzetten hadden gerealiseerd. Daarnaast waren ze competitiever en onderscheidender dan soortgelijke bedrijven. Ook verwachten deze organisaties 23 procent meer omzetgroei te realiseren over de komende 2 jaar. Deze verwachting lag 2.5 tot 4 keer hoger dan die van het gemiddelde bedrijf.

Het leveren van betere analytische data is het belangrijkste verbeterpunt voor Finance. Echter is het ook bekend dat Finance financiële afdelingen op dit vlak de minst volwassen vaardigheden bezitten. Deze achterstand moet worden ingehaald.

Dit kan gedaan worden door Digital Financieel analisten aan te nemen, die zowel de financiële als technische achtergrond hebben. Finance heeft niet alleen de traditionele boekhouders nodig, ze moeten ook top analytisch talent aannemen dat in staat is om op een snelle efficiënte manier grote hoeveelheden data door te spitten. Het inhuren van deze kandidaten is moeilijk omdat dit een nieuwe markt is voor Finance teams.

Ook kan het nuttig zijn om analyse gerelateerde trainingen aan te bieden aan het bestaande team. De focus van deze trainingen is het leveren van effectieve bedrijfsanalyse vaardigheden.

Vereenvoudig je processen

Processen moeten zo LEAN mogelijk gemaakt worden. Niet alleen om zeker te stellen dat de TCO laag blijft, maar ook omdat operationele processen veel tijd van de financiële financiële afdeling in beslag nemen. Tijd die ze niet kunnen besteden aan voorspellende analyses en nieuwe verbeterprojecten.

Door gebruik te maken van standaardprocessen en vereenvoudigde processen, kun je ervoor zorgen dat medewerkers niet meer tijd dan strikt noodzakelijk verbruiken voor dagelijkse taken zoals periode afsluitingen. Ze kunnen zich dan richten op werkzaamheden die waarde toevoegen voor de organisatie.

Kunstmatige intelligentie (zoals Robotica) en financiële automatisering kunnen het verschil maken. Door het gebruik van Robotica kunnen repeterende taken overgelaten worden aan software robots. Processen die baat hierbij hebben zijn over het algemeen taken die handmatig zijn, maar ook gebaseerd op gestructureerde data en volledig digitaal worden uitgevoerd.

Hoe zit het met de technologie? Is dat belangrijk voor de CFO?

Het is vanzelfsprekend dat technologie de nieuwe vereisten moet kunnen ondersteunen. Om voorspellingen en real-time analyses te kunnen doen, moeten de IT-systemen zodanig worden geïmplementeerd dat ze het financiële team op een zinvolle manier ondersteunen. CFO’s moeten zichzelf gaan afvragen of hun huidige systeem wel voldoet of dat het juist een rem vormt op de veranderingen die nodig zijn. ERP-oplossingen in de Cloud kunnen een aantal voordelen bieden:

  • constante updates die automatisch gelijke tred houden met wijzigingen in de regelgeving;
  • gelokaliseerde oplossingen die de taal-, valuta- en belastingwetgeving aanpakken;
  • mogelijkheden waarmee snel nieuwe bedrijfsscenario’s kunnen worden verkend.

Er is voorspeld dat globale adoptie van geavanceerde analytische tooling zal toenemen in de komende 2 tot 3 jaar. Ook wordt data visualisatie erg belangrijk voor de Financiële financiële afdeling. Nieuwe analyses op basis van Big Data en patroonherkenning zijn in opkomst en helpen te komen tot voorspellingen over de toekomst. Deze tooling is sterk afhankelijk van de juiste visuele representatie technieken om de gegevens snel over te brengen.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke finance opleiding bij u past?”] Klik hier en u weet het direct

Master Data Management is de sleutel

Om te kunnen werken met Big Data en de nieuwe analytische middelen is het belangrijk dat er ook een grote stap gemaakt wordt in het omarmen van Master Data Management (MDM) technologieën. Zonder afspraken over data definities, hoe data wordt opgeslagen en hoe het gewijzigd mag worden is er geen data integriteit. Zonder integriteit, kan de data niet als basis dienen voor een betrouwbare analyse hoe complex deze analyse ook mag zijn.

Een nieuwe focus voor de CFO

As we terugkijken op wat hiervoor is belicht, kunnen we stellen dat de CFO niet alleen op Financiële KPI’s (eg: liquiditeitsratio, werkkapitaal, etc) dient te sturen. Er moet ook serieus gekeken worden naar nieuwe digitale KPI’s die zich richten op het verbeteren van procesuitvoering, hoe het personeel zijn tijd gebruikt en hoe transacties worden verwerkt en gerapporteerd.

Alleen dan zal het voor de financiële functie mogelijk zijn om de nieuwe uitdaging aan te gaan en het bedrijf echt te helpen, door inzichten en voorspellingen te geven op basis van financiële gegevens.

Financiële leiders die niet in staat zijn of niet bereid zijn om hun mensen, processen en technologie kritisch te beoordelen, zullen uiteindelijk niet echt gewaardeerde strategische zakelijke partners worden.

Bron: Controllers.nl

Auteur: Toon Pouwels

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten