Financieel Management

Financieel voordeel: Tips voor ondernemers

leadership

Bij deze een lijst met wat tips waar je als ondernemer goed mee voor de dag komt.

Tips voor een BV/IB ondernemer

1. Innovatie loont

Dit jaar gelden er nog soepele regels voor de innovatiebox, met ingang van 2017 zijn deze regels strenger geworden. De winst die voortkomt uit innovatie wordt belast met een verlaagd tarief van slechts 5%.

2. Fiscale eenheid

Er zijn nieuwe bepalingen wat betreft het vormen van een fiscale eenheid. De nieuwe regels komen voort uit EU rechtspraak waarbij een Nederlandse grootmoedervennootschap en een Nederlandse kleindochtervennootschap een fiscale eenheid vormen met een buitenlandse tussenhoudster die zich binnen de EU bevindt. Ook twee Nederlandse zustervennootschappen kunnen een fiscale eenheid vormen met een buitenlands, gezamenlijk moedervennootschap die zich binnen de EU of de EER bevindt.

3. Schuif de winst door

Bij een BV wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting bepaald op basis van de belastbare winst. Bij een winst tot 2 ton betaalt de BV het MKB tarief van 20%, bij een winst boven de 2 ton wordt het tarief van 25% gehanteerd. In 2018 wordt de eerste tariefschijf van 20% verlegd van 2 ton naar 2,5 ton, in 2020 van 2,5 ton naar 3 ton en in 2021 van 3 ton naar 3,5 ton. Hiermee valt een steeds groter deel van de winst in een lager tarief van 20%.

4. Maak gebruik van een voorziening

Om de winst vooruit te schuiven is het mogelijk gebruik te maken van een voorziening. Hierbij worden toekomstige uitgaven gekoppeld aan zaken die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum. Voor deze uitgaven moet op redelijke wijze aantoonbaar worden gemaakt dat ze ook daadwerkelijk besteed worden in de nabije toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een voorziening voor de reorganisatie van het bedrijf, onderhoudswerkzaamheden, garantie op producten die de ondernemingen dit jaar heeft verkocht of een aankomend jubileum. Per onderneming zijn er verschillende uitgaven die in aanmerking kunnen komen.

5. Gebruik het ondernemingsverlies

Ondernemingsverlies kan verrekend worden met de belastbare winst uit de drie afgelopen jaren en de negen komende jaren. Bij het verleden wordt dat “carry-back” genoemd en bij de toekomst heet dit “carry-forward”.

6. Investeer op tijd

Wanneer er investeringen gepland staan in de nabije toekomst kan het verstandig zijn om deze investeringen eerder te doen. Zeker in een jaar waarin de winst waarschijnlijk hoog zal uitvallen. Door op tijd investeringen te doen zal de winst gedrukt worden waardoor de onderneming minder belasting hoeft te betalen. Let op. Ook het aangaan van verplichtingen kan al tot investeringsaftrek leiden. Aftrek is dan pas mogelijk tot het bedrag dat aanbetaald is.

7. Maak gebruik van investeringsaftrek

Door te investeren kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De investeringsaftrek verlaagt je fiscale winst waardoor je minder belasting betaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • De investering moet tussen de €2300,- en €309.693,- liggen.
 • Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van €450,- of minder zijn uitgesloten.
 • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer zijn uitgesloten.
 • Goodwill, grond en woonhuizen zijn eveneens uitgesloten.

Het is wel mogelijk om kleinere investeringen bij elkaar op te tellen (die niet onder de uitzonderingen vallen) om de drempel van €2300 te behalen.

8. Verkoop bedrijfsmiddelen niet te snel

Wanneer je een bedrijfsmiddel hebt aangeschaft maak je gebruik van de investeringsaftrek. Wanneer je dit bedrijfsmiddel later weer van de hand doet bestaat het risico dat je een desinvesteringsbijtelling moet doen. Dan moet er een deel van de aftrekpost weer bij de fiscale winst geteld worden. Er is een vijf jaar limiet gesteld op deze bijtelling. Het kan daarmee lonend zijn om het bedrijfsmiddel de eerste vijf jaar niet te verkopen.

9. Aftrek van zakelijke kosten

Alles wat binnen redelijke grenzen noodzakelijk is voor het uitoefenen van het beroep of het zakelijk belang van de onderneming mag als zakelijke kosten worden opgevoerd. Deze kosten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Dit zijn enkele voorbeelden van zakelijke kosten:

 • Inschrijven in het handelsregister
 • Huren van bedrijfsruimte
 • Inrichting van de kantoorruimte
 • Briefpapier en ander correspondentiemateriaal
 • Onderhoudskosten
 • Diverse verzekeringen
 • Adviezen betreffende de onderneming

10. Voorlopige verliesverrekening

Wanneer het waarschijnlijk is dat het een verliesgevend jaar betreft kan een onderneming wellicht wat extra geld gebruiken. Dan is het mogelijk om een voorlopige verliesverrekening aan te vragen na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016. In dat geval kan 80% van het vermoedelijke verlies verrekend worden met de winst van 2015 waarmee je een teruggaaf zult ontvangen.

11. Pas op met voorlopige teruggaaf

Wanneer je als ondernemer even krap bij kas zit kan een voorlopige teruggaaf de kas mooi opvullen. Let op. Wanneer de teruggaaf achteraf onterecht was, dan komt er een belastingrente op van 8%. Dan wordt een voorlopige teruggaaf in feite een dure lening. Dit geldt overigens niet alleen voor de vennootschapsbelasting, ook bij andere belastingen wordt een rente geheven. Deze ligt doorgaans lager met 4%, het zijn wel extra kosten waar je rekening mee moet houden.

[alert type=”info” title=”Leestip: Utrecht Business School helpt ondernemers bij het kopen of verkopen van bedrijven met een compacte cursus”] Lees het artikel.

12. Gebruik de herinvesteringsreserve

Wanneer je een bedrijfsmiddel verkoopt moet je over de opbrengst belasting afdragen wanneer het als winst wordt geboekt. Dat is niet het geval wanneer je de inkomsten reserveert om een nieuw bedrijfsmiddel te kopen. Hier is wel een voorwaarde aan verbonden:

 • Het voornemen om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel moet op de balansdatum aanwezig zijn.

Als dat het geval is wordt de opbrengst van het bedrijfsmiddel dat verkocht is niet bij de fiscale winst geteld, maar toegevoegd aan de herinvesteringsreserve. Daarmee voorkom je dat er direct belasting wordt geheven over de boekwinst van de verkoop.

13. Archiveer de administratie

Houd er rekening mee dan de administratieve gegevens voor een minimale periode van zeven jaar gearchiveerd moeten worden. Wat betreft onroerende zaken en de rechten die daaruit voortvloeien ligt het bewaartermijn zelfs op tien jaar. Permanente stukken waaronder pensioenpolissen, lijfrentepolissen en aktes moeten allemaal bewaard blijven. Met een digitale boekhouding is dat een stuk eenvoudiger geworden.

.

.

.

.

14. Uitstel van belastingschuld

Wanneer je denkt dat de belastingschuld niet binnen de gestelde termijn voldaan kan worden is het mogelijk telefonisch uitstel van betaling aan de vragen bij de Belastingdienst. Het uitstel geldt voor een periode van vier maanden. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • De totale openstaande belastingschuld moet minder zijn dan €20.000,-.
 • Er is nog geen dwangbevel opgelegd voor de uitstaande schuld.
 • Er is geen onbetaalde vergrijpboete inbegrepen in de openstaande belastingschuld.
 • Belastingschuld waarvan reeds uitstel van betaling is aangevraagd middels een bezwaarschrift telt niet mee voor de totale som.

Het is ook mogelijk om uitstel voor een langere periode aan te vragen. Dit uitstel kan schriftelijk worden aangevraagd. Houd daar vooraf rekening mee, het is niet mogelijk na een telefonisch uitstel van vier maanden nog een aanvullende verlenging aan te vragen. Wanneer de termijn van vier maanden waarschijnlijk niet gehaald zal worden is het beter direct schriftelijk uitstel te vragen.

Auteur: Boy Rikers, Partner en Financieel adviseur bij OAMKB – de specialist op gebied van Online administratie. Binnen OAMKB werken we met een netwerk van meer dan 50 experts. Accountant RA en AA, Fiscalisten, Salarisadministrateurs, Belasting en Financieel adviseurs en zijn werkzaam in Accountancy, Finance & Control, Fiscaal, Bewindvoering, Crowdfunding, Salaris, Marketing en Financieringen.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten