HRM

Het belang van competentiemanagement voor organisaties

leadership

Veel organisaties zijn tegenwoordig steeds meer bezig met het aanboren van nieuwe competenties om innoverend te zijn en te blijven. Een veelgebruikte term hierbij is: competentiemanagement. In dit artikel gaan we in op de definitie van deze term en de voordelen die het met zich meebrengt.

Wat is competentiemanagement?

Competentiemanagement heeft als doel de vaardigheden, kennis en de beroepshouding van werknemers binnen de organisatie af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. Wanneer de organisatie goed voor ogen heeft welke competenties het nodig heeft, dan kan hier vervolgens op worden gelet bij het aannemen van personeel.

Competenties zijn bepaalde eigenschappen, vaardigheden of kennis van mensen. Een persoon heeft hierbij het vermogen om een taak effectief uit te voeren of een bepaald probleem naar wens op te lossen. Het zijn de kwaliteiten waarover een werknemer moet beschikken om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het niet alleen om de kennis en de vaardigheden, maar ook om zijn gedrag, motivatie en persoonlijkheid. Deze punten zorgen ervoor dat iemand de juiste beroepshouding heeft.

Het uitgangspunt van competentiemanagement is om de competenties van werknemers verder door te ontwikkelen in het belang van de organisatie. Hierdoor kunnen werknemers zowel aan hun persoonlijke doelstellingen werken, als dat van de organisatie waarvoor zij werken.

De voordelen van competentiemanagement

Goed competentiemanagement levert verschillende voordelen voor zowel de organisatie als haar werknemers op.

Voordelen voor de organisatie

Met competentiemanagement wordt er een goede basis gelegd voor een meer systematische en georganiseerdere aanpak van het personeelsbeleid. De competenties vormen hierbij een leidraad door alle relevante processen binnen een organisatie.

Een ander voordeel van competentiemanagement voor de organisatie is dat er een duidelijke weg wordt ingeslagen waarbij doelstellingen van de organisatie aan zullen sluiten bij de gevraagde competenties van de medewerkers. Op deze manier ontstaat er meer overzicht binnen de organisatie. Werknemers weten wat van hen wordt verwacht en werken met een duidelijk doel.

Voordelen voor werknemers

Competentiemanagement bevordert de doorgroeimogelijkheden van werknemers binnen een organisatie. Werknemers weten dat er binnen de organisatie aandacht wordt besteed om hun specifieke kwaliteiten te koppelen aan de belangen van een organisatie. Sommige organisaties werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin de competenties van werknemers wordt bijgehouden. Werknemers krijgen van de organisatie inzicht in hun competenties en zwakke punten. Vaak wordt er een stappenplan uitgestippeld waarin de organisatie en werknemer doelstellingen formuleren in belang van de organisatie en de werknemer zelf.

De extra aandacht voor specifieke competenties leidt hierdoor vaker tot interne mobiliteit. Door goed competentiemanagement kunnen werknemers ruim van tevoren aan de benodigde competenties werken voor een nieuwe functie en doorgroeien binnen de organisatie.

Wat maakt competentiemanagement zo belangrijk?

Los van de genoemde voordelen voor zowel organisaties als werknemers, is uit onderzoek van de Rabobank gebleken dat er ook een correlatie bestaat tussen het innoverende vermogen van organisaties en de competenties waarover zij beschikken. Organisaties die doen aan competentiemanagement doorlopen een snellere ervaringscurve waarbij de organisatie uiteenlopende competenties sneller vertaald ziet worden in resultaten. Als onderdeel van het HRM-beleid zal competentiemanagement een steeds grotere rol spelen om de verschillende doelstellingen van organisatie en individu beter te matchen.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten