Financieel Management

Hoe ziet de toekomstige business controller eruit?

Als taak van de business controller blijft het ondersteunen van de bedrijfsvoering bij het nemen van strategische en operationele beslissingen. De toekomstige business controller zal echter te maken krijgen met veranderingen in de manier waarop bedrijven werken en zakendoen. Dit omvat onder andere:

  1. Toenemende focus op data-analyse: Bedrijven zullen steeds meer data genereren en verzamelen, waardoor het belang van gegevensanalyse voor bedrijfsbeslissingen zal toenemen. De business controller zal daarom sterker moeten worden in het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens om waardevolle inzichten te bieden aan de besluitvormers.
  2. Meer automatisering: Door de toenemende automatisering van bedrijfsprocessen zal de business controller zich moeten richten op het beheren van geautomatiseerde systemen, het integreren van verschillende systemen en het toepassen van kunstmatige intelligentie om beslissingen te ondersteunen.
  3. Grotere nadruk op duurzaamheid: Bedrijven zullen meer aandacht besteden aan duurzaamheid en ESG-gerelateerde onderwerpen, zoals klimaatverandering en sociale verantwoordelijkheid. De business controller zal daarom moeten begrijpen hoe deze onderwerpen de bedrijfsvoering beïnvloeden en hoe ze kunnen worden geïntegreerd in de strategische planning en besluitvorming.
  4. Agile en flexibele bedrijfsvoering: Bedrijven zullen meer agile en flexibel worden in hun bedrijfsvoering om sneller te kunnen reageren op veranderingen in de markt. De business controller zal daarom moeten begrijpen hoe deze manier van werken impact heeft op de financiële rapportage, budgettering en forecasting.

Kortom, de toekomstige business controller zal zich meer richten op data-analyse, automatisering, duurzaamheid en agile bedrijfsvoering om waardevolle inzichten te bieden aan de besluitvormers en te ondersteunen bij het nemen van strategische en operationele beslissingen.

En welke vaardigheden heeft de toekomstige business controller nodig?

De toekomstige business controller zal verschillende vaardigheden moeten hebben om effectief te kunnen werken in een steeds veranderende zakelijke omgeving. Enkele belangrijke vaardigheden die nodig zijn:

  1. Analytisch denken: De business controller moet in staat zijn om complexe financiële gegevens te analyseren en te interpreteren om inzichten te bieden aan de besluitvormers. Een goed begrip van statistiek en geavanceerde analysetechnieken is daarbij belangrijk.
  2. Technologische bekwaamheid: De toekomstige business controller moet in staat zijn om gebruik te maken van verschillende technologische tools en systemen die nodig zijn voor gegevensanalyse en rapportage. Ervaring met data-analyse-tools zoals Power BI, Tableau en Excel is daarbij essentieel.
  3. Communicatieve vaardigheden: Een goede communicatie is belangrijk voor de business controller, zowel schriftelijk als mondeling. Hij/zij moet in staat zijn om financiële informatie duidelijk en begrijpelijk te presenteren aan de besluitvormers en andere stakeholders.
  4. Duurzaamheid en ESG-gerelateerde kennis: De business controller moet op de hoogte zijn van de ESG-gerelateerde onderwerpen en de impact hiervan op de bedrijfsvoering. Dit omvat ook een goed begrip van de wettelijke vereisten op het gebied van duurzaamheid en de rapportage van ESG-gegevens.
  5. Agile mindset: De toekomstige business controller moet in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen en te werken in een flexibele en snel veranderende omgeving. Een agile mindset is daarbij belangrijk, evenals de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en nieuwe methoden en werkwijzen te omarmen.

Kortom, de toekomstige business controller heeft een breed scala aan vaardigheden nodig, variërend van analytisch denken en technologische bekwaamheid tot communicatie en duurzaamheid. Een agile mindset en het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen zijn ook essentieel om effectief te kunnen werken in een snel veranderende zakelijke omgeving.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten