HRM

HR beleid bij veel organisaties achterhaald

leadership

Het HR beleid is bij veel organisaties aan verandering toe. Zo heeft bijna de helft van de Nederlandse organisaties nog geen beleid voor flexibele arbeidskrachten, terwijl het aantal flexwerkers dat aan die organisaties verbonden is, steeds verder groeit.

HR Trends komende twee jaar

Daarnaast geeft het overgrote deel van de HR-professionals aan nog steeds gebruik te maken van de traditionele beoordelingscyclus; een methode waarvan ruim de helft zegt deze te willen aanpassen omdat de huidige aanpak achterhaald is.

Dit blijkt uit ‘HR Trends’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder een grote groep Nederlandse HR-professionals. HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Bovenstaande infographic is te bekijken door erop te klikken.

Beoordelingsgesprek schiet doel voorbij

Het opzetten en bijstellen van beoordelings- en functioneringsgesprekken staat de laatste jaren hoog op de beleidsagenda. Toch geeft 85% van de HR-professionals aan nog steeds te werken met de traditionele vorm van de beoordelingscyclus. Bij bijna 60% van de respondenten zijn enkel de leidinggevende en de medewerker betrokken. In negen van de tien gevallen maken organisaties gebruik van (gedigitaliseerde) formulieren.

HR-professionals zien wel in dat het anders moet. Een derde van de professionals is niet tevreden over de bijdrage van de beoordelingscyclus aan het verbeteren van prestaties. Meer dan de helft van de HR-professionals (58%) die de beoordelingscyclus willen aanpassen, geeft aan dat de oude systematiek niet meer bij deze tijd past. Een andere reden om de beoordelingscyclus aan te passen is het in lijn stellen met de bedrijfsstrategie (59%). De aanpassingen die HR-professionals doorvoeren, hebben vooral betrekking op de systematiek en minder op de techniek. Daarbij vormen aanpassing van de gebruikte criteria (53%) en de frequentie (43%) de hoofdmoot.

“Het besef dat het anders moet is er wel. Zo kent vrijwel elke professional de 360 dagen feedback methode, of weet hij of zij in ieder geval dat regelmatige evaluatiegesprekken veel beter werken dan jaarlijkse gesprekken. De toepassing daarvan blijft echter uit. Slechts een op de vijf HR professionals past daadwerkelijk nieuwe methoden toe,” aldus Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. “Dat is een gemiste kans, want daardoor laten zij een belangrijke en relatief eenvoudige moderniseringsslag van het personeelsbeleid liggen.”

Beleid flexibele arbeidskrachten ontbreekt

Het overgrote deel (86%) van de HR-professionals zegt dat zijn organisatie gebruik maakt van flexibele arbeidskrachten, in welke vorm dan ook. Gemiddeld genomen gaat het om 14% van het volume aan arbeidskrachten. Toch geeft bijna de helft (43%) aan dat er geen beleid is ten aanzien van flexwerkers, bijvoorbeeld voor selectie, opleiden, ontwikkelen, evaluaties, exitgesprekken of het structureel onderhouden van contacten.

“Door alle veranderingen in onder andere de Wet Werk en Zekerheid en de wijzigingen op grond van de Wet DBA is het belangrijk dat organisaties goed nadenken over de flexkrachten die ze inhuren en op welke manier ze hen aansturen, coachen en opleiden.. Over het algemeen is het belangrijk dat je als werkgever aandacht besteedt aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers – ook flexwerkers. Bij ZZP’ers ligt dat echter totaal anders.

Bij hen is het wettelijk juist verplicht dat de opdrachtgever zich ook als opdrachtgever gedraagt, en niet de rol van werkgever op zich neemt. Als je het op die manier bekijkt is het voor organisaties in dat geval juist beter om géén beleid te hebben. Ik kan het me daarom goed voorstellen dat het voor organisaties lastig is de juiste afwegingen te maken. Kijk naar de ophef over de Wet DBA; de politici kunnen hier samen al geen duidelijkheid over scheppen. Kun je dit dan wel van een HR-professional verwachten?” aldus Dik van Leeuwerden, bij ADP verantwoordelijk voor alle kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR en salarisverwerking.

Slim datagebruik alleen in grote organisaties

Het in kaart brengen van gegevens over bijvoorbeeld verlof, verzuim en verloop is gemeengoed onder Nederlandse organisaties. Ook het monitoren van de medewerkerstevredenheid en/of betrokkenheid vindt in ruim 70% van de organisaties plaats. Toepassing van slimme data ofwel HR Analytics blijft echter achter. Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de HR-activiteiten, vindt bijvoorbeeld nog maar op beperkte schaal plaats. Slechts 17% van de HR professionals gebruikt data om het effect van HR activiteiten te meten. Bij grote organisaties zien we dit in grotere mate terug (31%).

[alert type=”info” title=”Leestip: Strategisch HRM plan: Erkennen, Begrijpen, Doen “] Lees het artikel

Auteur: ADP, Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. ADP Nederland BV is een dochteronderneming van het beursgenoteerde Amerikaanse concern Automatic Data Processing Inc., met wereldwijd 60 jaar ervaring en 600.000 klanten.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten