Algemeen

Inbound marketing; priceless!

leadership

Eén van de eerste vragen die ik krijg bij relaties als ik spreek over de meerwaarde van inbound marketing, is oer-Hollands: “Wat kost nu zo een campagne en is dat dan niet vreselijk duur?” Een logische vraag, maar lastig te beantwoorden. Wat kost een keuken, een boot, een nieuwe ICT-infrastructuur?

Er zijn veel factoren die uiteindelijk bepalen wat een inboundmarketing-campagne kost. Denk aan de omvang van de campagne, de al beschikbare content, de beschikking over marketingautomation-software, het thema van de campagne, de looptijd, de huidige kwaliteit van de website, et cetera. Wat wel betoogd kan worden, is dat een inboundmarketing-campagne zeker geen hogere kosten met zich meebrengt dan de uitgaven op jaarbasis voor meer traditionele vormen van marketing. Tegenover een vergelijkbare investering staat dan een hogere effectiviteit, mits men een aantal zaken goed in ogenschouw neemt. 

Besparingen
Waar men flink op bespaart bij inbound marketing, zijn alle kosten op het gebied van direct mailingen, outbound calling, printadvertenties, magazines, exposities en beurzen. Hiermee zeg ik zeker niet dat het verkeerde marketinginstrumenten zijn, maar ze passen niet of slechts beperkt in de eerste fasen van inbound marketing (het generen van leads).

Investering
Hiertegenover staat dat de kosten voor contentcreatie, websiteaanpassingen, digital advertising (webbannering, Google AdWords), socialmedia-uitgaven (bijv. LinkedIn) zullen toenemen. U moet vervolgens ook gaan investeren in marketingautomation-software (marketing clouds). Daar zijn veel smaken van, waarvan de kosten uiteenlopen van enkele honderden euro’s per gebruiker per maand tot enkele duizenden euro’s per gebruiker per maand. Het merendeel van de bedrijven kan met een beperkte investering goed uit de voeten.

Effectiviteit
Tegenover deze investering staat dan ook weer een besparing en belangrijker nog: een toename in effectiviteit. De besparing wordt gerealiseerd door het niet langer periodiek ad-hoc plannen en inregelen van korter lopende campagnes. Het wiel elke keer opnieuw uitvinden kost nu eenmaal geld. De toegenomen effectiviteit komt met name voort uit twee zaken:

  • De samenhang tussen de verschillende marketingactiviteiten;
  • De samenhang tussen strategie (doel), marketing en sales.

Structuur
Inbound marketing dwingt vooraf bepaalde voorbereidingen te doen en keuzen te maken. Het in kaart brengen van de doelgroep (buyer persona), de weg die wordt afgelegd door een lead (buying journey) en de planning van activiteiten zorgt voor de beoogde samenhang.

Zo wordt bijvoorbeeld een webinar niet langer georganiseerd omdat het wel weer eens tijd wordt om een webinar te organiseren en sales roept dat we ‘iets’ aan marketing moeten doen, maar omdat verwacht wordt dat er over vier maanden (na een periode van inbound marketing) voldoende belangstelling is gewekt voor het onderwerp dat centraal staat. Niet alleen is de opkomst dan hoger, maar ook de daaropvolgende conversieratio naar gekwalificeerde leads zal beter zijn.

Samenhang
In onze zes stappen van inbound marketing (www.inboundmarketingplatform.nl) komt de samenhang tussen strategie, marketing en sales duidelijk naar voren. Inbound marketing betrekt alle partijen in de voorbereiding en opvolging en er is sprake van een haast natuurlijke hand-over tussen de disciplines. Data-analyses en heldere rapporten zorgen voor inzicht in de resultaten van de campagne en geven handvatten om bij te sturen. 

Die bedrijven die inbound marketing overwegen, mogen zich op voorhand niet laten afschrikken door de vermeende kosten. Als nu al een zeker bedrag uitgegeven wordt aan marketing en er onvrede is over de manier waarop onderling wordt samengewerkt tussen de disciplines of over het rendement van de activiteiten, dan doet u er echt verstandig aan u te laten adviseren over wat inbound marketing voor uw organisatie kan betekenen. Ook voor heel veel bedrijven binnen het mkb is inbound marketing prima uitvoerbaar.

Met inbound marketing organiseert u de samenwerking, werkt u op een systematische wijze aan uw reputatie, etaleert u uw expertise en uniciteit, converteert u leads naar orders en blijft u uw klanten binden en boeien. Dat is uiteindelijk… onbetaalbaar!  Kijk voor meer informatie op www.contentxperience.nl/inboundmarketing

Auteur: Jochem Vreeke, ContentXperience.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten