Algemeen

Innoveren begint niet met een goed idee

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, begint innoveren niet met een goed idee. Niet volgens innovatieregisseur Joris Craandijk. Hij geeft aan dat goede ideeën misschien leuk zijn, maar niets toevoegen als ze niet van toegevoegde waarde zijn voor de klant en daarmee van nut voor de organisatie. Even een stapje terug dus. De ideeën komen later wel.

Arend-Jan Marjoor en Joris Craandijk zijn beide innovatoren in hart en nieren die hun sporen op innovatievlak ruimschoots hebben verdiend. Hun kennis delen ze aan studenten van Utrecht Business School tijdens de opleiding Business Development & Innovatie.

In principe zou iedere organisatie moeten innoveren om te overleven.Arend-Jan Majoor, oprichter van onder andere Freshious, zegt daarom dat de product life cycle ook op bedrijven van toepassing is. Op het moment dat een bedrijf in de groeifase zit, staat men vaak niet open voor vernieuwing. Dat wordt anders als de fase van maturity aanbreekt en er zogezegd een beetje de klad in de groei komt. Help! Er moet iets veranderen.

Het échte innoveren

Majoor geeft aan dat het model van Ansoff behulpzaam is bij het onderzoeken op welk vlak er iets kan of ‘moet’ veranderen. Wil je meer omzet realiseren op een bestaande markt met een bestaand product of ga je met behulp van productdevelopment de bestaande markt een nieuw of aangepast product introduceren? Is de markt verzadigd en is het zaak als organisatie te zoeken naar nieuwe markten voor je bestaande product? Of is een startup de oplossing? In dit speelveld genaamd diversificatie gaat het om het échte innoveren. Een nieuw product voor een nieuwe markt, maar let wel: voor een bekend probleem. Immers, je bent als organisatie alleen van toegevoegde waarde als jouw innovatie is toevoegt voor de klant.

Van probleem tot begeerd idee

Het proces van innoveren begint zoals gezegd niet met een goed idee. Het begint met de constatering dat er een probleem is of een kans ligt (relevantie!) en vervolgens de visie van het management hierop. Op basis daarvan, en niet eerder, wordt de ideeëngenerator in gang gezet. Craandijk heeft het daarbij over begeerde ideeën. Een goed idee is niet altijd een begeerd idee. Een begeerd idee is als het zowel door afzender als ontvanger wordt begeerd. Kortom, het sluit aan bij de toegevoegde waarde die je als organisatie aan klanten te bieden hebt.

[alert type=”info” title=”Leestip: De lerende organisatie: het verandermanagement voorbij. Volgens sommigen is verandermanagement, als aparte discipline, slechts een lapmiddel voor gebrekkig aanpassingsvermogen van organisaties.”] Lees het artikel

Innovatieproces is doelgericht

Een idee blijft een idee, zolang er niet gekozen wordt. Hier ligt de bal bij het management die onderbouwd moet aangeven voor welk idee wordt gekozen en voor welke niet en voor welke strategie men daarbij gaat. Vervolgens is het een kwestie van een lange adem. Een innovatieproces kan met gemak 3 jaar tijd in beslag nemen. Het is doelgericht proces, waarbij nadrukkelijk aandacht moet worden gegeven aan de verschillende rollen tussen exploitatie en exploratie. Er zijn maar weinig mensen geschikt om beide rollen goed te vervullen en toch willen organisatie daaraan nog wel eens voorbij gaan. Dat komt een succesvol innovatietraject niet ten goede. Wil je bij exploitatie vooral sturen en faciliteren, bij exploreren gaat het om visionair leiderschap, waarbij inspireren en toelaten (loslaten) misschien wel de belangrijkste eigenschappen moeten zijn. Een innovatieregisseur speelt een belangrijke rol in het ervoor zorgen dat iedereen zijn rol kan uitoefenen op een manier die het beste bijdraagt aan het innovatieproces.

BUSINESS DEVELOPMENT OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR BUSINESS INNOVATION

Maroesja Kuut – Creatxt

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten