Inkoopmanagement

7 tips om een goede ketenregisseur te zijn

De rol van ketenregisseur spelen, is niet eenvoudig. Want: Hoe houdt u uw keten sterk en iedereen in de bereidheid te blijven gaan voor het hoogste, namelijk de gunst van uw klanten? Hoe blijft u rustig, slim, alert en doelgericht in een wereld die snel verandert en tal van onzekerheden met zich meebrengt? Hoe gaat u effectief om met ontwikkelingen als krapte op de arbeidsmarkt, het korte termijn gewin en het mondiger worden van klanten én medewerkers? Hoe speelt u met uw keten creatief in op een omgeving waarin belangen en verhoudingen steeds complexer worden? Al deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en leiderschap van de ketenregisseur.

Ik heb 7 tips om deze rol zo goed mogelijk te vervullen.

1  Ketendenken

Denk vanuit de klant, zodat u een gemeenschappelijk doel voor uw keten te pakken hebt. Iedereen in de keten heeft immers baat bij een sterke binding met de (eind)klant. Dat lijkt eenvoudig, maar is in de praktijk vaak lastig: het staat nogal eens op gespannen voet met de traditionele ‘top-down’ benadering en/of het denken vanuit intern belang.

2  Geef ketenpartners eigen verantwoordelijkheid

Vertrouw op de expertise en ervaring van uw ketenpartners en geef ze eigen verantwoordelijkheid. Werk met doelen die hen inspireren en doe dat op een bezielende manier. Neem als ketenregisseur geen taken over, vooral als het uw expertise niet is, maar geef uw ketenspelers het podium. Wees daadkrachtig als het even niet loopt, spreek ketenpartners hierop aan en help hen vervolgens hun verantwoordelijkheid te nemen.

3  Stel leren centraal

Fouten maken is menselijk. Reken partners daar niet op af, maar stel leren centraal. Alleen dan ontstaan vernieuwende ideeën. Deel de uitkomst van zowel gelukte als mislukte experimenten, zodat iedereen er wijzer van wordt. Wees als ketenregisseur het voorbeeld door bereid te zijn kritisch naar uzelf te kijken. En last but not least: sta open voor feedback.

4  Ketenvaardigheden

Weet dat de menskant van ketenmanagement (lees: ketenvaardigheden) belangrijk is voor vertrouwen en bereidheid. Combineer dus ‘hard skills’ moeiteloos met ‘soft skills’. Een goede ketenregisseur luistert, probeert eerst te begrijpen en dan pas te oordelen. Door sensitief te zijn, weet u wat er écht speelt en kunt u de juiste snaren raken. Ketenvaardig zijn betekent de ‘smeerolie’ van een keten te zijn door uitstekend te communiceren, te verbinden én uit te dagen.

5  Relatiekwaliteit

Besef dat een keten een netwerk van relaties is. Een goede ketenregisseur weet hoe ketendynamiek werkt en zorgt ervoor dat relaties effectief blijven. De kwaliteit van een relatie tussen organisaties heeft immers meer invloed op het resultaat dan ‘harde’ zaken zoals kpi’s en contracten. Door regelmatig partijen bij elkaar te brengen ‘triggert’ u het spel van elkaar respecteren en wederzijds beïnvloeden. Zodat al uw partners leren omgaan met het ‘emotioneel’ optimaliseren van het halen en brengen binnen ketenrelaties.

6  Aansturing

Durf uw partners aan te spreken. Uit onderzoek blijkt dat we het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken op zaken die beter kunnen. We zijn bang dat we daarmee de relatie beschadigen en sparen onze bevindingen op. Daarmee wordt de kans groter dat het kwesties worden. In de praktijk zie ik regelmatig dat ketengesprekken ontaarden in het behandelen van kwesties in plaats van het doelgericht werken aan een betere keten. Het handelen vanuit macht en ongelijkheid komt dan snel om de hoek kijken, hetgeen averechts werkt op vertrouwen en commitment. Beter is het om samen na te denken over de manier waarop u elkaar scherp aan de doelen kunt houden en elkaar kunt inspireren.

7  Gedragsverandering

Accepteer dat u niet alle controle over uw keten hebt. In de regel hebben we het meest oog voor wat niet goed gaat en besteden we daar vervolgens de meeste tijd aan. Dat is weinig effectief en brengt bovendien anderen niet in beweging. Mensen bewegen in de regel eerder als zij een gevoel van beloning ervaren, zoals oprechte en welgemeende erkenning. Goedkoop en altijd bij de hand! Verandering van gedrag bij anderen begint dus bij uzelf.

Bron: Covalis.nl. Covalis is een netwerkorganisatie van ervaren vakmensen. Hun deskundigheid vult het vakgebied ketenmanagement aan. Als klant ontvangt u daarmee producten in een unieke mix van instrumenten en vaardigheden.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten