Inkoopmanagement

Maak het verschil met uw inkoopbeleid

leadership

Als inkoper of aanbestedende dienst voor uw organisatie bent u niet alleen een belangrijke schakel binnen de organisatie, maar kunt u ook de wereld een klein stukje beter maken. Naast prijs en kwaliteit kunt u namelijk ook andere doelen nastreven in uw inkoop- of aanbestedingsbeleid. We behandelen hier vier punten waarmee u uw steentje kunt bijdragen.

Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen gaat het erom dat u producten en diensten inkoopt die nu en later goed zijn voor uzelf, mens en milieu. In het Engels noemen we dit ‘people, planet, profit’. Bij het selecteren van een product, dienst of leverancier kijkt u dus niet alleen naar het directe nut, maar ook naar de milieugerelateerde, sociale en economische gevolgen van uw aankoop. Dit doet u vooraf (bijvoorbeeld door tijdens de marktverkenning te inventariseren wat de markt biedt qua duurzaamheid), bij het opstellen van uw inkoop- of aanbestedingsdocument (door het opnemen van duurzame subgunningscriteria), bij het selecteren van uw product of dienst en tijdens de uitvoering van het werk (door te controleren of de duurzaamheidsafspraken ook worden nagekomen).

Innovatiegericht inkopen

Als u bij uw inkoopbeleid innovatie wilt bevorderen, kunt u dit het beste doen bij het opstellen van uw aanbestedingsdocument. U doet dit bij voorkeur door in het document aan te geven wat uw vraag of probleem is, niet door een verzoek tot het leveren van een product te doen. Daarbij is het van belang om zoveel mogelijk informatie aan te leveren en flexibele procedures op te stellen.

Sociaal inkopen

Sociaal inkopen heeft zowel internationale als nationale kanten. In Nederland wordt bij de Rijksoverheid ‘social return’ toegepast bij inkopen: het bieden van gelijke kansen aan zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunt u doen door contracteisen op te stellen met bijzondere voorwaarden, zoveel mogelijk opdrachten te gunnen aan sociale werkvoorzieningsbedrijven en het opnemen van sociale subgunningscriteria in uw aanbestedingsdocument.

Internationaal richt sociaal inkopen zich op het terugdringen van dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid. Mensenrechten, hoge arbeidsstandaarden en een eerlijk loon worden hierbij bevorderd. Leveranciers gaan de gehele inkoopketen na om te zien of er risico’s zijn deze gebieden. Bij opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempel mag u internationale sociale voorwaarden niet opnemen als subgunningscriterium, maar wel als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Bij het tekenen van het contract gaat u hierover met de leverancier in conclaaf en tijdens de uitvoering van het werk blijft u hierover in gesprek.

[alert type=”info” title=”Leestip: Inkoop moet meer oog hebben voor resultaat “] Lees het artikel

Betrek het MKB bij uw inkopen

Als u met name het MKB wilt stimuleren boven grote bedrijven, dient u hier al vroeg in het aanbestedingsproces rekening mee te houden. Natuurlijk is het niet toegestaan dat u bedrijven voortrekt bij aanbestedingen. Wel kunt u de administratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk proberen te houden, waardoor het ook voor MKB’ers mogelijk wordt om in te schrijven. Het is hierbij handig om digitale platformen zoals Aanbestedingskalender.nl te gebruiken. Ook kunt u bij het stellen van eisen inzake technische capaciteit en financiële draagkracht rekening houden met mogelijke MKB-bedrijven die zich willen inschrijven. Tot slot is het met name voor het MKB van belang dat u op tijd betaalt en alle inschrijvers voldoende tijd gunt voor hun inschrijving.

Auteur: Voetbal-Links, Voetbal-Links is voor iedereen die wel eens tips, ideeën en informatie nodig heeft, is er onze website. Met ons team proberen wij u informatie over nieuwe producten en diensten te geven. Ook behandelen we uitdagingen uit de verschillende beleidsgebieden waar u als ondernemer mee te maken heeft. Omdat elk van ons jarenlange ervaring heeft binnen diverse bedrijven en ondernemingen, weten wij precies op welke gebieden u extra hulp en ondersteuning kunt gebruiken. En omdat we het allemaal leuk vinden om te schrijven en anderen van advies te dienen, kunnen we u steeds met veel enthousiasme nieuwe content aanbieden.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten