HRM

‘Persoonlijke groei’ leerdoel nummer 1 van werknemers

leadership

Professionals willen vooral werken aan hun persoonlijke groei met het volgen van een training of cursus. In een recent onderzoek dat NIDAP uitvoerde in samenwerking met Springest, noemde 41 procent dit als zijn of haar leerdoel. Andere veelgenoemde doelen zijn leren coachen en communicatief vaardiger worden. Het ontwikkelen van betere soft skills is populair en dat blijkt in bijna elke sector het geval.

In het onderzoek werd aan meer dan 3.000 werknemers gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van leren dit jaar. Werknemers blijken gemiddeld meer leerdoelen te hebben gerelateerd aan hun persoonlijke effectiviteit dan vakspecifieke leerdoelen. Dit geldt vrijwel voor elke branche, ondanks de verschillende pijlers op het gebied van opleiding & ontwikkeling in elke sector.

Soft skills

Het is niet vreemd dat persoonlijke effectiviteitstrainingen in de meeste branches hoog op de ranglijst staan. Soft skills zijn breed toepasbaar en kunnen snel zorgen voor verbeterd functioneren in veel verschillende functies. Vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening, handel en overheid willen werknemers zichzelf hierin nu verder ontwikkelen.

Logische verklaringen hiervoor zijn privatisering of sterker toenemende concurrentie in de zorg en zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld. Hierdoor gaan skills als communicatieve vaardigheden en presenteren, maar ook time- en projectmanagement een belangrijkere rol spelen.

Werknemers lijken zich ook te realiseren dat het steeds belangrijker wordt snel te kunnen schakelen en reageren op veranderingen in de markt. Door je persoonlijke effectiviteit te verbeteren, word je als werknemer ook flexibeler. Nieuwe vakkennis wordt bovendien op meerdere manieren toegankelijk gemaakt, waardoor het niet altijd nodig is om een (betaalde) training of cursus te volgen.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten