Business Development Inkoopmanagement

Realiseren van schaalvoordelen

leadership

Internationalisering van de markt, de opkomst van competitie uit lagelonenlanden, de schaalvergroting van maakbedrijven in landen als Duitsland – dit alles zet de prijzen ook in ons land onder druk. Om winstmarges veilig te stellen en om concurrerend te blijven kiest Vekon voor procesautomatisering en voor nieuwe vormen van ketensamenwerking. Daarbij richten we ons in de eerste plaats op de samenwerking met onze eigen leveranciers en partners. De schaalvoordelen die deze ketensamenwerkingen opleveren voegen waarde toe voor onze eindklant.

Het oud-Hollandse spreekwoord ‘het moet uit de lengte of uit de breedte komen’ is meer van toepassing dan ooit, want de gemiddelde productiekosten moeten hoe dan ook omlaag, maar dan wel zonder concessies te doen aan de kwaliteit en flexibiliteit. Om het hoofd te kunnen bieden aan soortgelijke bedrijven in landen waar maakbedrijven vaak groter zijn dan in ons land, moeten wij de schaalvoordelen in de eerste plaats zoeken in actieve samenwerking met ketenpartners. Het vinden en realiseren van de beste oplossing voor de eindklant is een opgave die ontwikkelaars, maakbedrijven en toeleveranciers daarom het best gezamenlijk kunnen aangaan.

Rol van de opdrachtgever

Het realiseren van schaalvoordelen door intensieve ketensamenwerking is alleen mogelijk wanneer de opdrachtgever aan de ketenpartners voldoende ruimte geeft om deze schaalvoordelen te realiseren. Opdrachtgevers die willen profiteren van de functionele en bedrijfseconomische voordelen die een goede ketensamenwerking van de toeleveranciers oplevert doen er goed aan om samenwerking te initiëren en te stimuleren.

Nu is de maakindustrie in Nederland in menig opzicht een nogal behoudende sector, waar veel inkopers nog vanuit traditionele klant/leverancier-verhoudingen (lees: prijs !) denken. Kies je als maakbedrijf echter voor de nieuwe, op samenwerking gerichte stijl van ondernemen, dan is mijn ervaring dat je vooral die relaties aantrekt die dit begrijpen en die bewust kiezen voor een functionele aansturing van de projecten (lees: naast prijs facetten als beschikbaarheid, doorlooptijden, voorraadniveaus, product- en procesinnovatie).

Daardoor ontstaan  mooie vormen van samenwerking. Wij zaten bijvoorbeeld aan tafel bij een machinebouwer met als doelstelling verdubbeling van het productievolume binnen termijn x. Omdat we dat met alleen onze capaciteit niet aan zouden kunnen zijn we samen met de klant een traject in gegaan om een gelijke partij te vinden die dezelfde taal spreekt en dezelfde diensten biedt. Naast extra capaciteit leverde dat de klant ook risicospreiding. En inmiddels werken wij samen met deze derde partij ook voor andere opdrachtgevers.

We denken dan ook niet langer in traditionele concurrentieverhoudingen, maar in mogelijkheden om samen met anderen extra toegevoegde waarde te creëren.

 

Schaalvoordelen

Een van de meest in het oog springende schaalvoordelen van een intensieve ketensamenwerking is de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoopbeleid. Zo kwam ik er onlangs achter dat een relatie waarvoor wij werken bij een gezamenlijke toeleverancier inkoopt. Deze leverancier kenden we goed want ook Vekon is daar een vaste afnemer. Zowel logistiek als administratief zaten er in de oude wijze van samenwerken tussen deze drie partijen een hoop overbodige handelingen.

Door taken en verantwoordelijkheden rondom de inkoop bij de betreffende partij onderling beter te verdelen realiseren we nu volumekortingen, worden onderdelen met minder transportkosten rechtstreeks naar onze werkplaats vervoerd, zijn we sneller en heeft de klant er in het geheel geen omkijken meer naar. Nadat we een afspraak over de opslagen en levertijden hadden gemaakt nam onze klant deze optimalisatie tussen partijen in zijn toeleveringsketen dan ook graag over. Het lijkt een voor de hand liggende ‘no brainer’, maar om schaalvoordelen te kunnen realiseren moet je ze wel eerst herkennen, ofwel: je kunt pas goede toegevoegde waarde leveren als je de functionele behoeften van de klant kent en begrijpt.

Niet alleen het gezamenlijk inkopen van materialen vergroot de inkoopkracht en zorgt voor kostprijsvoordelen – denk dus ook aan logistieke en administratieve optimalisatie. Deze kunnen besparingen opleveren als gevolg van grotere handling- en transporteenheden, gedeelde onderhoudskosten voor het gebruik van machines, een reductie van het aantal transporthandelingen en het minimaliseren van administratief werk rondom het afhandelen van inkooporder en pakbonnen.

Verder biedt ketensamenwerking nieuwe mogelijkheden voor een betere verdeling van de beschikbare expertise en vakkennis. Dit een interessant schaalvoordeel in een periode waarin de ervaren vakkrachten door de vergrijzing uitstromen en waarin veel maakbedrijven kampen met een structureel tekort aan goed opgeleid vakpersoneel.

Al deze schaalvoordelen resulteren voor alle betrokken partijen uiteindelijk in kostenbesparingen en daarmee in een betere marktpositie.

 

[alert type=”info” title=”Leestip: Binnenkort van start: Inkoopmanagement & Procurement (Post HBO)”] Lees het artikel

Openheid schept vertrouwen

Een belangrijk aandachtspunt is de verdeling van de besparingen uit de schaalvoordelen over de ketenpartners en de eindklant.

Ik spreek uit eigen ervaring als ik stel dat een transparant inkoopbeleid en een ondubbelzinnig verdien- en vergoedingsmodel onmisbaar zijn voor een vruchtbare ketensamenwerking. Heldere afspraken over opslag en transport en een heldere verdeling van de projectrisico’s zijn een voorwaarde voor een optimale ketensamenwerking. Daarmee voorkom je later veel misverstanden en  bouw je samen aan een sfeer van vertrouwen.

Auteur: Nick Simonis 

Bron: Vekon

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten