Opleidingskunde & HRD

Social learning: hoe stimuleer je feedback in e-learning?

leadership

Social learning: hoe stimuleer je feedback in e-learning?

Hoewel het vaak in een adem met social media wordt genoemd, is social learning ouder en breder dan dat. ‘Leren door gedrag van anderen te observeren en imiteren’, zo definieerde Canadees psycholoog Albert Bandura het al in 1971. Binnen e-learning is social learning een belangrijk mechanisme, dat vooral werkt door elkaars antwoorden te bekijken en hier feedback op te geven. Deelnemers schromen echter vaak hun antwoorden te delen. Hoe zorg je dat er wel antwoorden worden gedeeld en feedback wordt gegeven?

In onze trainingsprogramma’s zien deelnemers video’s met voorbeeldgedrag  en moeten ze dit vervolgens zelf toepassen in antwoord op een gesprekssituatie die middels video aan hen wordt gepresenteerd. Het social learning-aspect zit hem vooral in de vraag of ze hierna hun gefilmde reactie willen delen met collega’s of vrienden voor feedback, maar dat gebeurt niet altijd. Reden voor ons om te onderzoeken hoe we onderlinge feedback stimuleren.

1. Ken je deelnemers

Het vragen en geven van feedback blijkt sterk afhankelijk te zijn van het soort organisatie waarin getraind wordt. Studenten, die het gewend zijn om samen te werken met hetzelfde eindresultaat als doel, vragen vaak feedback en zijn blij met de feedback die medestudenten hun geven. In het bedrijfsleven is leren ondergeschikter dan op een universiteit, werkt men meer individueel en er is minder sociale interactie, bleek uit gesprekken van onze onderzoeker met deelnemers. Werknemers willen hun collega’s niet lastigvallen met een feedbackverzoek. Breng dus eerst in kaart hoe jouw deelnemers tegenover het vragen van feedback staan, zodat je hierop kunt anticiperen!

2. Leg uit wat er gebeurt

Werknemers bleken bovendien onzeker over wat er precies zou gebeuren als men in de trainingsapp om feedback vroeg. Omdat ze alleen hun kant van het proces kunnen zien, is het goed om op het moment van feedback vragen nog eens duidelijk te maken wat er vervolgens in werking wordt gezet. Welke stappen moeten ze nog zetten en wat ziet de ontvanger van het feedbackverzoek? Laat deelnemers eventueel eerst een wenoefening doen om te experimenteren zonder serieuze inhoud.

3. Benadruk het belang van feedback

Werknemers hechten relatief minder waarde aan onderlinge feedback dan studenten, ze vragen het liever aan een expert. Hoewel feedback door een coach in steeds meer programma’s geïmplementeerd wordt, neemt dit het nut van onderlinge feedback niet weg, omdat beide partijen ervan leren. Vertel daarom over het effect ervan op de ontwikkeling van de vaardigheden van medewerkers, en hoe het in het geheel van de training past. Presenteer social bewijs zoals “78% van de mensen profiteert van het vragen van feedback” of “Bob heeft al twee keer feedback gevraagd. Wil je ook feedback vragen?”.

4.Creëer vertrouwen

Deelnemers kunnen zelf beslissen met wie ze hun opnames delen voor feedback en weten dus wie hun video ziet. Wij raden aan om hiervoor groepjes van 3 of 4 personen te maken. Tevens is het zaak dat deelnemers vertrouwen hebben in de software, zo kun je kenbaar maken dat de software aan alle veiligheidseisen voldoet en ISO-gecertificeerd is. Is de e-learning voor een externe organisatie, geef hem dan ook die ‘branding’, zodat het vertrouwen in de organisatie afstraalt op je training.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

5. Herinner deelnemers

Stel geautomatiseerde herinneringen in voor deelnemers. In onze app gebeurt dat als hun om feedback gevraagd is, maar het zou ook een suggestie kunnen zijn om vrienden om feedback te vragen, wanneer ze bij de evaluatie van hun opname niet alle beoordeelcriteria konden afvinken. Zo kunnen ze suggesties ontvangen om de oefening wel perfect te maken. Bovendien wordt zo duidelijk dat deelnemers ook later nog om feedback kunnen vragen.

6.Faciliteer feedback geven

Als deelnemers eenmaal om feedback hebben gevraagd, is het zaak dat ze ook daadwerkelijk feedback ontvangen. De opgebouwde motivatie is anders snel verdwenen. In het notificiatiebericht aan de feedbackgever moet duidelijk uitgelegd worden wat er verwacht wordt en wat bij elke druk op een knop gaat gebeuren. Ook hier kan social proof en een persoonlijke noot helpen om tot actie over te gaan. Maak het zo makkelijk mogelijk om kwalitatief goede feedback te geven, bijvoorbeeld door beoordelingscriteria met ja of nee te laten beantwoorden en hierna ruimte te geven voor een persoonlijk bericht.

Bron: HR Base

Auteur: Marijn de Geus

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.