Financieel Management

Hoe bereken en verbeter ik de solvabiliteitsratio?

leadership

Een bank of financier gebruikt financiële ratio’s om uw bedrijf op waarde te kunnen schatten. Als u op bezoek gaat bij de financier, kunt u dus maar beter ervoor zorgen dat u uitleg kunt geven over een aantal financiële parameters. Een van die KPI’s is de solvabiliteitsratio. Maar hoe berekent u deze ratio, hoe kijkt de financier naar deze ratio en nog belangrijker: hoe verbetert u uw solvabiliteit?

Uw solvabiliteitsratio berekenen

Solvabiliteitsratio’s geven antwoord op de vraag of een onderneming wel voldoende solvabel is. Het gaat daar de verplichtingen op de langere termijn. Verschaffers van vreemd vermogen kijken naar uw eigen vermogen om in te schatten wat er voor hen overblijft, mocht het met uw bedrijf misgaan. Solvabiliteit geeft met andere woorden aan of de onderneming kan voldoen aan haar financiële verplichtingen en al haar leningen kan afbetalen bij stoppen of bij faillissement.

Solvabiliteit wordt ook wel gezien als de verhouding tussen het eigen vermogen of totale activa en het vreemde vermogen. Er zijn twee gangbare manieren om de solvabiliteit te berekenen:

Manier 1 voor solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio I = eigen vermogen / totaal vermogen

De minimumnorm ligt in dit geval tussen 0,25 en 0,40. Wanneer de waarde van de activa met 60% daalt, kan de onderneming theoretisch gezien nog steeds aan al haar verplichtingen voldoen richting de verschaffers van vreemd vermogen.

Manier 2 voor solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio II = totale activa / vreemd vermogen

Hierbij wordt gekeken in hoeverre de onderneming uit de waarde van de activa alle verschaffers van vreemd vermogen kan betalen. Hoe hoger het getal, des te hoger de buffer.

Zo berekenen banken uw solvabiliteit

Uw solvabiliteitsratio is dus een belangrijke indicator voor uw financiers. Mits u voldoende onderpand heeft, durft een bank of financier u eerder geld te lenen tegen betere leningsvoorwaarden (lees: risico-opslag). Bedenk u wel dat banken hun eigen manier hebben om uw solvabiliteit te berekenen.

De boekwaarde van uw activa is namelijk niet altijd een realistische waarde, zeker niet wanneer uw organisatie in de problemen komt en moet overgaan op onmiddellijke verkoop van bezittingen. Banken corrigeren de jaarrekening daarom door de realisatiewaarde voor uw activa te gebruiken in plaats van de boekwaarde. 

Het is belangrijk hier rekening mee te houden voordat u een bezoek brengt aan uw financier. Een andere oplossing is door zelf een berekening te maken op basis van een realistische inschatting van uw activa. Sommigen pleiten dan ook voor deze berekening.

Hoe verbetert u uw solvabiliteitsratio?

Een verslechterde solvabiliteit komt vaak door verliesjaren die ten koste gaan van het eigen vermogen. Maar ook een gezonde, groeiende onderneming kan in solvabiliteitsproblemen komen als zij de groei te veel financiert met vreemd vermogen. Om uw solvabiliteitsratio te verbeteren moet u dus simpelweg de verhouding tussen uw eigen vermogen en vreemd vermogen verbeteren. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. U kunt de volgende manieren hanteren om uw solvabiliteitsratio te verbeteren.

1. Met winstinhouding de balans verbeteren

De eenvoudigste manier (en meest voorkomende, vooral bij kleinere bedrijven) is door winstinhouding. Door niet te veel van de winst uit te keren c.q. te onttrekken aan uw onderneming, maar toe te voegen aan de reserves, wordt uw eigen vermogen component sterker. Grotere bedrijven die net uit een moeilijke periode komen, doen er daarom goed aan terughoudend te zijn met het uitbetalen van dividend.

2. Werkkapitaal verbeteren

Een andere mogelijkheid is het verbeteren van het werkkapitaal. Werkkapitaal is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Effectief credit management is essentieel voor het bewaken en verkleinen van uw werkkapitaal. Ook een scherp voorraadbeheer of een verlaging van de voorraden zorgen ervoor dat u minder geld hoeft te lenen voor uw werkkapitaal. Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat snelgroeiende bedrijven hun creditmanagement en debiteurenbeheer beter geregeld hebben dan een gemiddelde onderneming.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke finance opleiding bij u past?”] Klik hier en u weet het direct

3. Balansverkorting

Verbeteren van solvabiliteit komt dus neer op vergroting van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Ook verlaging van het balanstotaal zorgt voor een betere solvabiliteit.

In dit kader wordt ook balansverkorting vaak genoemd: het omzetten van vaste activa in vlottende activa, waar vervolgens schulden mee kunnen worden afgelost. Daardoor krimpt de totale balans. Grote bedrijven verkopen bijvoorbeeld steeds vaker hun kantoren om die hierna terug te leasen.

Auteur: Nico Inberg. Nico Inberg is oprichter en eigenaar van Inberg Financial Content BV. Na meer dan 15 jaar als partner bij grote handelshuizen (Optiver en Cebulon) alle ups en downs van de beurs meegemaakt te hebben, richt hij zich sinds een aantal jaren op het schrijven over financiële thema’s. Binnen Graydon schrijft Nico over ontwikkelingen rondom financiering en relevante economische tendensen voor eenieder in het zakenleven. Bron: Graydon

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten