Financieel Management

Tips voor het opstellen van een liquiditeitsprognose

Met een gedegen liquiditeitsprognose (cashflowprognose) kan inzichtelijk worden gemaakt hoe een (bedrijfs)organisatie er, zowel in het heden als in de toekomst, voor staat. De liquiditeitsprognose maakt namelijk inzichtelijk wat de j werkelijke inkomsten en uitgaven (incl. BTW) van de (bedrijfs)organisatie zijn en derhalve hoe deze uitgaven zich verhouden tot de liquiditeit. Een betrouwbare liquiditeitsprognose is dan ook van essentieel belang, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen indien liquiditeitskrapte dreigt te ontstaan. Onderstaand enkele tips die u helpen bij het opstellen van een gedegen liquiditeitsprognose.

Start tijdig

Het is raadzaam om tijdig werk te maken van de liquiditeitsprognose. Het moge evident zijn dat het opstellen van een liquiditeitsprognose voor een eenmanszaak met relatief weinig inkomsten en uitgaven sneller en makkelijker gerealiseerd kan worden ten opzichte van een doorsnee MKB-bedrijf.
Het is desalniettemin verstandig om tijdig werk te maken van de liquiditeitsprognose.

Verzamel benodigde gegevens

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot alle relevante financiële gegevens, inclusief historische kasstromen, inkomsten- en uitgavenpatronen, betalingsvoorwaarden en andere financiële informatie. Werk al dan niet samen met de afdelingen boekhouding, financiën en verkoop om volledige en betrouwbare gegevens te verkrijgen. De liquiditeitsprognose start overigens altijd vanuit de jaarrekening. Die dient dan ook te kloppen.  Voorts dient de liquiditeit aan te sluiten op de gebudgetteerde balans. Het beginsaldo bank is het eindsaldo bank aan het eind van het oude boekjaar, en het eindsaldo bank liquiditeitsprognose is het banksaldo geprognosticeerde balans.
Het is absoluut noodzakelijk dat dit aansluit, omdat liquiditeitsprognose anders volstrekt onjuist is. 

Analyseer historische gegevens

Voer een grondige analyse uit van historische kasstromen om trends en patronen te identificeren. Gebruik deze informatie als basis om toekomstige kasstromen te prognosticeren. Houd rekening met seizoensgebonden variaties en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de liquiditeit van het bedrijf.

Betrek (eventueel) stakeholders

Werk samen met andere belanghebbenden in de organisatie, zoals afdelingsmanagers, financiële analisten en operationele teams. Verzamel input en informatie van deze belanghebbenden om een meer gedetailleerde en nauwkeurige liquiditeitsprognose op te stellen. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in eventuele veranderingen in bedrijfsactiviteiten, investeringsplannen of andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kasstromen.

Houd rekening met risicofactoren

Identificeer en beoordeel de risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de liquiditeit van het bedrijf. Denk aan zaken als klantendefaults, veranderingen in marktomstandigheden, economische fluctuaties en regelgevingsrisico’s. Integreer deze risico’s in je prognose en zorg ervoor dat je afdoende buffer hebt om eventuele onverwachte situaties op te vangen.

Werk verschillende scenario’s uit

Ontwikkel verschillende scenario’s in je liquiditeitsprognose om verschillende uitkomsten te onderzoeken. Dit omvat optimistische, pessimistische en basisscenario’s. Door deze scenario’s te evalueren, kun je beter voorbereid zijn op verschillende toekomstige situaties en de juiste beslissingen nemen om de liquiditeit te beheren.

Monitor (en rapporteer) regelmatig

Houd de werkelijke kasstromen nauwlettend in de gaten en vergelijk ze regelmatig met je prognose. Analyseer eventuele afwijkingen en identificeer de oorzaken ervan. Rapporteer de liquiditeitspositie en -prestaties aan het management en andere belanghebbenden op een regelmatige basis, zodat ze op de hoogte blijven van de financiële situatie van het bedrijf.

Houd de liquiditeitsprognose up-to-date

Een liquiditeitsprognose is geen eenmalige oefening. Werk de prognose regelmatig bij om rekening te houden met nieuwe informatie, veranderende omstandigheden en geactualiseerde financiële gegevens. Zorg ervoor dat je prognose flexibel is en kan worden aangepast wanneer dat nodig is.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en best practices op het gebied van liquiditeitsbeheer. Neem deel aan professionele netwerken, volg relevante publicaties en blijf jezelf bijscholen om je kennis en vaardigheden op het gebied van liquiditeitsprognose voortdurend te verbeteren.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten