Business School

plan

kennistourEen business school is een opleidingsinstituut wat professionals opleid tot betere managers. Er wordt doorgaans onderwijs verricht op vakgebieden als bedrijfskunde, marketing, strategie, management en leadership. De kern hiervan is dat deelnemers kennis en kunde opdoen om het bedrijf waarvoor ze werken bedrijfskundig verder te helpen. Dit kan zijn vanuit een individuele kennisbehoefte waarbij specifieke expertise wordt opgedaan. Het kan ook vanuit een teambehoefte worden gedreven waarbij kennis wordt opgedaan over de effectiviteit van samenwerken. Er kan tot slot ook ingestoken worden vanuit een organisatieperspectief waarbij er bijvoorbeeld inzicht wordt opgedaan over business developmen.


Wat voor business scholen zijn er?

Er zijn veel verschillende typen managementscholen in Nederland (en daarbuiten). Grotere en kleinere scholen, landelijk en lokaal opererende business schools, gerenommeerde en onbekende scholen, gespecialiseerde en algemenere management schools, etcetera etcetera. Allemaal met hun eigen identiteit, beleid, filosofie en aanbod. Er is voorts in onderscheid te maken in private business schools en (semi)-overheids scholen. Wat alle business schools in elk geval met elkaar gemeen hebben, is dat ze professionals willen opleiden tot betere managers voor het bedrijfsleven.

Welke typen onderwijs kun je er volgen ?

presentatieBij de meeste management schools kan er gekozen worden voor kortere en/ of langere bedrijfskundige opleidingen. Denk hierbij aan cursussen van een dag of 2 -3 (als korte variant), Post-HBO programma’s van een dag of 4-5 tot Exective Masteropleidingen (MBA’s) van 1-2 jaar. Uiteraard zijn hier weer allerhande varianten op maar grosso modo is dit het gangbare aanbod. Elke business school heeft tot slot open dagen, proefcolleges, workshops of introductiebijeenkomsten ter kennismaking en vaak een bepaald jaarcongres om klanten te blijven boeien en te binden.

Waarom een opleiding volgen bij een management school ?

Cursussen en opleidingen volgen kun je tegenwoordig overal. Fysiek in de klas, online, door middel van coaching, op afstand, etcetera. U kunt studeren waar u maar wilt en wanneer u maar wilt. De voornaamste reden om voor een business school te kiezen, is dan ook niet zozeer het onderwerp, maar veel meer het deelnemersveld (wie doen er allemaal mee?) en de docenten (welke ervaring brengen zij mee?) die de colleges verzorgen. Met andere woorden: kan er tijdens de studie gebouwd worden aan een waardevolle uitbreiding van het eigen netwerk.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. UBS is een management school voor management executives en leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast. 


Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.