Cursus Contentmarketing

  • Brochure aanvragen
  • Welke cursus past bij mij?
  • Stel een vraag
  • Brochure aanvragen

Cursus Contentmarketing


De huidige consument is veranderd. Hij gaat tegenwoordig liever zelf actief op zoek naar benodigde informatie. Traditioneel adverteren werkt hierdoor steeds minder goed waardoor je als marketeer naar nieuwe manieren moet zoeken om in contact te blijven met deze consument. Contentmarketing kan hier een goede oplossing voor zijn. Door inzet van contentmarketing of inbound marketing speel je immers direct in op de informatiebehoefte van de consument. Indien deze zogenoemde contentstrategie goed wordt opgetuigd en uitgerold binnen uw organisatie, kan dit zomaar leiden tot een sterk verbeterde concurrentiepositie, omzetgroei en winstgevendheid. 


Wat is een cursus contentmarketing ?

Contentmarketing is een subvakgebied van marketing dat zich bezighoud met het op een zo relevante en aantrekkelijk mogelijke manier allerhande leads, geïnteresseerden en potentiële klanten de helpende hand te bieden zonder direct een product of dienst te willen verkopen (of aanprijzen). Althans dat is de bedoeling. De gedachte is dat wanneer je continue waardevolle informatie ”weggeeft” aan geinteresseerden, dat zij jouw bedrijf dan gaan beschouwen als betrouwbaar en deskundig. Wanneer je dit lang volhoud, zal je vervolgend beloond worden met loyaliteit en preference waardoor je op de lange termijn alsnog veel producten en diensten kunt verkopen. Tijdens een cursus contentmarketing wordt er veelal marketingstrategische kennis gedeeld met deelnemers met als doel om een inbound strategie neer te zetten die enerzijds relevantie biedt voor de klant en anderzijds onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. Onderwerpen als leadgeneratie, inbound marketing, community management komen hier vaak aan bod.

Welk doel dient een cursus contentmarketing ?

Er wordt alsmaar meer en meer over content marketing gesproken en in het verlengde hiervan passen dan ook steeds meer bedrijven het toe. Zoals u wellicht dus al weet heeft content marketing veel voordelen. Zo biedt het bijvoorbeeld de mogelijkheid om te laten zien dat u op de hoogte bent van belangrijke trends en ontwikkelingen die binnen een bepaalde branche spelen. Op deze manier kan er autoriteit en naamsbekendheid opgebouwd worden. Marketeers creëren dan ook content om diverse doelen te bewerkstelligen. Denk hierbij aan het creëren van een bepaalde deskundigheid of met een fancy woord: ‘thought leadership’. Een andere iets concretere doelstelling kan zijn om de (eigen) social media channels te vullen en hiermee de doelgroep te voorzien van relevante informatie. De meest concrete doelstelling is een omzet- of verkoopdoelstelling. Content die in dit soort gevallen gedeeld wordt, heeft als doelstelling het aanzetten van mensen tot het ondernemen van acties. (zoals het afnemen van jouw product of dienst). Het doel van een cursus contentmarketing moge (tot slot) duidelijk zijn. Het overdragen van kennis en kunde over contentmarketing opdat deelnemers het zelf kunnen toepassen in de praktijk.

Waarom is het belangrijk ?

Contentmarketing (of het volgen van een cursus hierover) is belangrijk omdat het inspeelt op de latente behoefte van de doelgroep: het geeft antwoorden op vragen van mensen. Content marketing is praten met mensen, niet tegen. Door vragen te stellen kun je in kaart brengen waar je doelgroep behoefte aan heeft. Het is hierbij belangrijk om goed te luisteren, zodat duidelijk wordt waar ze tegenaan lopen. Hier kun je zodoende goed op inspelen door bijvoorbeeld open te staan voor terugkoppeling vanuit de klant. Denk hierbij aan het stellen van open vragen aan een klant of reacties die je krijgt op het aanbieden van een whitepaper. Uiteindelijk kun je hierdoor jouw product of dienst afstemmen op deze behoefte.

Voor wie is het geschikt ?

Een cursus contentmarketing is met name geschikt voor marketeers die over een iets langere periode een betrokken community willen opbouwen door middel van het aanbieden van relevante content. Denk hierbij aan interessante artikelen, interviews, infographics, reportages, white papers, etcetera. De community kan worden opgebouwd rondom een bepaald gemeenschappelijk thema. Professionals die contentmarketing willen inzetten voor hun marketingbeleid dienen ervan doordrongen te zijn dat het geen directe omzet gaat opleveren op de korte termijn. Contentmarketing dient meer als ondersteunend marketingbeleid gezien te worden als aanvulling op het bestaande marketing/ salesbeleid. Wanneer dit past bij hetgeen je als marketeer / bedrijf nastreeft, dan is contentmarketing de juiste keuze.

Wat levert het volgen van een cursus op?

Wanneer een cursus contentmarketing wordt gevolgd en met succes wordt afgerond, levert dit in de regel veel op. Naast concrete kennis en kunde over contentmarketing, uitleg over methoden over hoe dit het beste toe te passen is en inzichten over hoe bepaalde zaken het beste aan te vliegen/ te realiseren zijn, is het sparren met ‘peers’ (docenten en medecursisten) vaak nog het meest verrijkend aan het volgen van een opleiding contentmarketing.

Wat zijn de verschillen tussen diverse cursussen contentmarketing ?

Er zijn veel verschillende aanbieders en even zoveel verschillende typen cursussen time management. In de basis zit er niet veel verschil tussen het gedachtegoed. Alle cursussen stellen immers het effectiever en efficiënter omgaan met tijd centraal. De manier om dit te bereiken verschilt uiteraard wel van cursus tot cursus. Waar de ene opleider de methode ‘ Getting Things Done” centraal stelt, gaat de andere opleider bijvoorbeeld weer uit van een andere methode/ programma. Maar ook de lengte van cursus tot cursus kan enorm verschillen. Er zijn cursussen die bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar duren en er zijn cursussen die met een middagje ”klaar” zijn. Verder is er ook nog een onderscheid te maken in professionaliteit van de aanbieders. Een groot deel van het cursusaanbod wordt verzorgd door individuele coaches, zzp-ers en 1-pitters. Er zijn aan de andere kant van het spectrum officiële partners van de time management methodes en uiteraard de erkende opleiders.

Hoeveel kost het?

Een gemiddelde cursus contentmarketing duurt 1 dag en kost ongeveer 700 euro. Uiteraard zijn hier weer tal van varianten op beschikbaar. Er zijn cursussen die gratis zijn en niet veel om het lijf hebben en er zijn cursussen waarbij u een jaar onder de pannen bent en u intensief opgeleid en getraind wordt. Bij dit soort trajecten kunt u al snel denken aan een paar duizend euro. Verder worden cursussen time management ook veel als incompany traject aangeboden. Dit is relatief goedkoper voor bedrijven omdat de cursuskosten worden verspreid  over meerdere medewerkers en er geen reiskosten worden gemaakt.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.