Marketingcursus

marketingcursus

marketing strategieHeeft uw organisatie een goed product maar wil de verkoop niet echt lukken? Niet direct uw product gaan aanpassen en/ of vervangen ! Er is namelijk ook een grote kans dat uw marketingbeleid niet helemaal op orde is. Ergens gedurende de ‘customer journey’ kunnen potentieel geïnteresseerde mensen om een bepaalde reden afhaken. Ze kennen het misschien (nog) niet, ze weten niet waar het te koop is of wellicht is het wel verkeerd geprijsd. Om erachter te komen wat er aan scheelt en waar er bijgestuurd moet worden, is het doen van marktonderzoek een absolute noodzaak. Hieruit kan vervolgens blijken dat er ruimschoots behoefte is aan uw product, maar dat het simpelweg ‘verkeerd’ in de markt is gezet. Wanneer dit het geval is, en de benodigde marketingkennis niet aanwezig is, zou u (of uw medewerkers) kunnen overwegen om een marketingcursus te volgen. Tijdens zo’n cursus wordt er doorgaans kennis bijgebracht over hoe u (als marketeer) toe kunt werken naar een onderscheidende marktpropositie door middel van diverse verleidingstechnieken. Onderwerpen als positioneren, online marketing, branding en leadgeneratie komen hier doorgaans in aan bod.


Wat is een marketingcursus ?

Marketing is een vakgebied dat zich bezighoudt met het overbrengen van de ‘brand value’ van een product of dienst aan de consument met als doel zo veel mogelijk ervan te verkopen. Marketingactiviteiten kunnen enerzijds gericht zijn op het vergroten van de merkbekendheid en anderzijds gefocust zijn op directe verkoop door mensen aan te sporen om direct iets te kopen. Marketeers vervullen vaak een brugfunctie tussen product development en sales. Nieuwe markt- of consumenteninzichten worden veelal gedeeld met productontwikkeling opdat zij het aanbod hierop kunnen aanpassen. Marketeers leveren tevens zogenoemde leads aan de salesafdeling aan door middel van allerhande verleidingstechnieken. Sales volgt deze doorgaans op, teneinde te komen tot een verkoop. Marketingcursussen spelen hierop in en leren deelnemers hoe men potentiële klanten zo effectief mogelijk kan verleiden tot het doen van een koop.

Welk doel dient zo’n cursus ?

Het doel van marketing (of het volgen van een training hierover) is vrij duidelijk. Het opdoen van klantinzichten om hier vervolgens met een bepaald productaanbod zo goed mogelijk op in te spelen. Om deze aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen, is doorgaans een uitgekiende marketingstrategie nodig. Consumenten dienen immers geïnformeerd te worden over de (toegevoegde waarde van) de producten, waar het zoal te verkrijgen is, hoe men het kan aanschaffen, hoeveel het kost en eventueel waar het merk voor staat. Daarnaast is het belangrijk voor marketeers om ook kennis van de concurrentie te hebben. Zonder deze kennis kan men eigenlijk geen goed marketingbeleid voeren. Tot slot heeft een goede marketeer ook kennis van de interne en externe markt. Met de interne markt wordt de interne organisatie bedoeld. Marketeers dienen te weten waartoe de organisatie in staat is (in het licht van klantbeloften). Met de externe markt worden belangrijke trends en marktontwikkelingen bedoeld. Door goed marktonderzoek te doen, kunnen deze worden geïdentificeerd en kan er vervolgens (marketing)beleid op worden afgestemd. Bij een marketingcursus leert men doorgaans hoe men dit umfeld in kaart kan brengen en hoe men vervolgens door middel van een uitgekiende strategie de consument kan verleiden om de producten van de eigen organisatie te kopen. Wanneer men hier voldoende kennis over opdoet, is het cursusdoel doorgaans bereikt.

Waarom is het belangrijk ?

Het belang van een marketingcursus moge duidelijk zijn. Kopende klanten zorgen immers voor omzet en uiteindelijk het bestaansrecht van organisaties. Wanneer bedrijven op de lange termijn willen overleven, dienen zij de consument te allen tijden goed aan te voelen. Dit betekent dat men snel en adequaat zal moeten kunnen inspelen op veranderende consumentenbehoeften. Goed markt- en marketingonderzoek vormen hierbij onmisbare pijlers. De insights die hieruit voortvloeien, dienen vervolgens als uitgangspunt genomen te worden voor het te voeren marketingbeleid. Het eindresultaat van dit alles dient een gezonde omzet- en winstgroei te zijn. Cursussen die kennis en kunde opleveren voor dit soort elementaire organisatieprocessen, zijn uiteraard van onschatbare waarde voor organisaties.

Voor wie is een marketingtraining geschikt ?

Een marketingcursus is in principe geschikt voor iedereen die commerciële activiteiten uitvoert binnen bedrijven en organisaties. Uiteraard zijn er binnen het vakgebied allerlei subdisciplines waardoor niet elke marketingcursus voor elke marketeer geschikt is. Maar in de basis kan men wel stellen, dat marketingcursussen voor een breed publiek toegankelijk, nuttig en dus geschikt zijn. Over het algemeen zijn basiscursussen marketing of marketingstrategie cursussen vrij goed te volgen voor vrijwel iedereen. Wanneer het echter gaat om nichecursussen (zoals zoekmachineoptimalisatie of online advertising) dan wordt het al snel minder toegankelijk. We raden het eigenlijk ook af om als leek (zonder voorkennis) dit soort trainingen te volgen. Voor het overige kunt u met een gerust hart een (brede) marketingcursus volgen.

Wat levert een cursus zoal op?

Wanneer een marketingtraining doorgaans succesvol is afgerond, weet de deelnemer vaak goed het strategische belang van marketing te onderkennen. Men is veelal beter in staat om consumenteninzichten te vertalen naar een bepaald marketingbeleid. Denk hierbij aan het doen van een zogenoemde SWOT-analyse. Een analyse waarbij marketingkansen worden geïdentificeerd uit een interne en externe analyse, resulterend in een te voeren marketingstrategie. Naast nieuwe marketingkennis en kunde, levert een cursus doorgaans ook nieuwe contacten op. Men volgt een marketingcursus vaak met gelijkgestemden, veelal uit verschillende branches, waardoor men doorgaans ook van elkaar veel leert. Niet zelden komen er mooie samenwerkingen voort uit de nieuw opgedane contacten. 

Wat zijn de verschillen tussen marketingopleidingen ?

Er is veel aanbod op het gebied van marketingopleidingen. Je kunt in zijn algemeenheid dan ook niet direct iets zeggen over bepaalde verschillen. Dat zou appels met peren vergelijken zijn. Wanneer we echter inzoomen op specifieke trainingen die in een bepaalde prijsklasse vallen en qua lengte, inhoud en locatie overeenkomen, kan men wel bepaalde conclusies trekken. Veel verschillen hebben te maken met de bekendheid / erkenning van de opleider. Hoe bekender de opleider hoe duurder de programma’s in de regel zijn. Dit wil niet automatisch zeggen dat je meer betaald bij een opleider met meer prestige voor het hetzelfde product. Er kan namelijk ook gesteld worden dat programma’s van gerenommeerde opleiders vaak beter zijn. Zo worden er vaker professoren en hoogleraren ingezet in programma’s van opleiders met statuur. Daarnaast word er vaak beter begeleid en kunnen deelnemers te allen tijden terecht bij coaches, docenten en/ of begeleiders. Op zich allemaal geen rocket science, maar het zijn wel constateringen die genoemd kunnen worden.

Hoeveel kost het?

Een gemiddelde marketingcursus duurt twee dagen en kost ongeveer 1000 euro. Uiteraard zijn hier weer tal van uitzonderingen op. Er zijn trainingen die kosteloos zijn en derhalve niet veel inhouden en er zijn leergangen waarbij men zo’n anderhalf jaar bezig is. Bij dit soort marketingopleidingen dient u qua prijs rekening te houden met prijzen variërend van 5.000 tot 10.000 euro. Daarnaast is er veel incompany-aanbod op het gebied van marketing. Dit soort trajecten zijn in de regel vaak goedkoper omdat de trainingskosten worden berekend per dagdeel en niet in een bedrag per medewerker. Ook worden bij incompany cursussen veelal geen / minder reiskosten gemaakt.


Redactie UBS Plus / Utrecht Business School

Dit artikel is geschreven door de redactie van inspiratieplatform UBS Plus. Het platform is bedoeld om professionals te inspireren en te motiveren bij het veranderen van uzelf, uw team of uw organisatie naar nieuwe gewenste situaties. UBS Plus is een initiatief van Utrecht Business School. Utrecht Business School is de business school voor management executives en business leaders in Nederland. Wij leiden onze deelnemers op tot zwaardere professionals en bereiden ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen we op de vakgebieden finance & accounting, marketing en communicatie, it en crm, bedrijfskunde, strategie, hrm, inkoop en management & leadership. Voor vragen, advies of meer informatie over Utrecht Business School contact de redactie en/ of bekijk de video hiernaast.