Training Projectmanagement

  • Welke cursus past bij mij?
  • Naar UBS-website
  • Stel een vraag
  • Gratis Webinars
  • Welke cursus past bij mij?

Training projectmanagementTraining Projectmanagement

De training projectmanagement is een driedaagse cursus, verspreid over circa 2 maanden, van de Utrecht Business School bestaande uit vijf colleges van gemiddeld drie uur. De training gaat in op de laatste ontwikkelingen en toepasbare modellen op het gebied van projectmanagement. Tijdens de cursus leert u tevens te bouwen aan een effectievere projectorganisatie door middel van scrum en agile technieken. De training sluit af met kennis en uitleg over de implementatie van de agile-projectstrategie in de organisatie. 

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verschillende deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Zoals u weet is goed projectmanagement van groot belang voor het slagen van uw project. Waarom is dat in de praktijk dan toch niet altijd even eenvoudig?

Aanbevelingen en plannen van de projectgroep

Allereerst is het definiëren van een project vaak al niet eenduidig. Is dat voltooid, dan volgt de opzet van een projectgroep. Voor de meer bijzondere werkzaamheden wordt er vaak een projectgroep of een projectorganisatie opgezet die met oplossingen moet komen.

Vaak worden de diverse projectgroepen die er binnen een organisatie zijn, in kaart gebracht via een op maat gemaakt model of visuele weergave en deze is vaak gebaseerd op een reeds bestaande theorie of model. Daarom zaak om goed te  weten welke modellen er zijn en het beste past bij uw project. Een model geeft namelijk aan alle partijen meer duidelijkheid over de rollen, verhoudingen en verdelingen onderling binnen het project en de organisatie.

Het model hierboven is een voorbeeld van een project waar onder andere de betrokkenheid van klankbordgroepen, projectgroep en stuurgroep staan vermeld. De opdrachtgever heeft in dit model een directe betrokkenheid en de belanggroepen een indirecte. Niet de projectgroep, maar de opdrachtgever staat dus in dit model centraal. Hier berust de eindverantwoordelijkheid*.

Binnen bedrijven en instellingen zijn er projectgroepen en projectorganisaties met betrekking tot een grote verscheidenheid aan organisatie- en management problemen zoals strategie, bestuur, investeringsbeslissingen, ICT, HRM, kwaliteit, klantgerichtheid en organisatiecultuur.

De projectgroep komt vervolgens met aanbevelingen en plannen waar de lijnorganisatie uitvoering aan moet geven. En daar gaat het helaas vaak mis. Want de overdracht naar de lijn en de uitvoering door de lijn wordt dan niet goed opgepakt.

Hoe u de overdracht naar de lijn kunt verbeteren en goed kunt managen, leert u bij de training projectmanagement.

Welke projectmanagement methodieken zijn er?

Er bestaan verschillende projectmanagement methoden, waaronder naast de meer traditionele wijzen van projectmanagement, zoals Prince2 ook steeds meer gekozen wordt voor vormen zoals Agile projectmanagement.

Agile projectmanagement

Binnen de Agile frameworks is de Scrum methode al jaren een bekende en succesvolle methode binnen de ICT sector. Scrum kan worden ingezet om effectief in teamverband op een flexibele manier software te ontwikkelen. Naast de ICT sector wordt deze werkwijze nu ook binnen andere vakgebieden uitgeoefend zoals Marketing, HR en Sales.

Scrum Methode

Scrum heeft een aantal rollen en regels die specifiek zijn voor Scrum, alhoewel ze in andere Agile methodes vaak overgenomen zijn. Er is binnen een Scrum team altijd een Scrum Master.

Rol van de Scrum Master & het verschil met een Projectmanager

U kunt de taken en verantwoordelijkheden van de Scrum Master zien als de eindverantwoordelijke, die de teamleden en stakeholders bij elkaar houdt. De Scrum Master heeft geen autoriteit binnen het team zelf. Zo treedt de Scrum Master niet als projectmanager op, aangezien het team zelf bepaalt welke features er in een iteratie worden opgepakt.

Maar hij of zij ondersteunt het team, de Product Owner en Stakeholders tijdens de meetings en heel belangrijk: hij of zij zorgt ervoor dat Scrum correct wordt geïmplementeerd.

Rol van de Product Owner

De Scrum Master ondersteunt de Product Owner om hem de gestelde doelen te halen en helpt hem de backlog aan te passen gedurende de ontwikkeling van het product en de ontwikkeling van de omgeving. Binnen het team is de Product Owner dus verantwoordelijk voor de product backlog en het aanpassen ervan gedurende het project om aan de eisen van de klant te blijven voldoen. Daarnaast zijn zij de schakel tussen het team en de stakeholders. Het team ontwikkelt het product en is zelfsturend. Het Scrum team communiceert alleen via de Product Owner met de buitenwereld. Oftewel de Product Owner is het contactpersoon voor alle vragen.

Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat echter nog niet zo te zijn. Gebleken is namelijk dat vooral getrainde en goed opgeleide projectmanagers die zich tevens ingelezen en getraind hebben op Agile en Scrum technieken, vooral goed beslagen ten ijs komen. Zomaar wat doen is met Agile en Scrum projectmanagement helaas gedoemd te mislukken.

Hoe kunt u verbeteringen aanbrengen op het projectmanagement binnen uw organisatie?

Kieswijzer

Naast de uitdaging om projecten beter te definiëren, op te zetten en te managen is een adequate organisatiecultuur van cruciaal belang.

Cultuuromslag met Agile aanpak teweeg brengen: Hoe doe je dat?

Aspecten als resultaatgerichtheid, overgaan tot actie en een goed samenwerkend team zijn belangrijk bij Agile Projectmanagement. Maar heeft uw organisatie deze kenmerken?

De cultuurverandering die een project vaak teweeg brengt, is groot voor veel organisaties. Tegenwoordig is de Agile aanpak al deel geworden van veel projecten binnen meerdere organisaties. Ondanks de positieve resultaten zijn er nog steeds mensen die nerveus worden van de Agile aanpak of het gewoonweg nog steeds niet vertrouwen. De rol van de traditionele projectmanager is voor hen eenvoudiger te begrijpen en geeft meer houvast.

Leestip: Tijdens de training projectmanagement worden voorbeelden aangereikt op welke wijze u deze veranderingen in cultuur het beste kunt aanpakken.

Waarom een training projectmanagement?

De kans dat u gevraagd wordt om mee te werken aan een project of een project te leiden wordt steeds groter. In de training projectmanagement leert u hoe u projecten leert leiden ‘volgens het boekje’, maar u leert ook waarom de theorie soms niet werkt (en hoe het dan wel moet). U deelt ervaringen in kleine groepen (max. 10-15 deelnemers), met andere mensen die projectmatig werken en u kunt situaties uit uw praktijk aan een ervaren docent voorleggen.

De cursus Agile & Scrum Projectmanagement is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van Scrum, Agile, projectmanagement en procesverbetering. De cursus is een training waarbij een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring..

Heeft u ook een of meerdere van de volgende vragen?

– Op welke wijze kan ik een effectieve projectorganisatie bouwen aan de hand van Scrum?

– Hoe leidt een Scrum Methode tot verhoging van de kwaliteit en/ of kostenbesparing ?

– Wat komt er kijken bij de implementie van de agile-projectstrategie?

– Welke rol spelen leiderschap, cultuur en verandermanagement bij de invoering?

– Welke vaardigheden zijn vereist om agile en scrum vernieuwingen door te voeren?

– Hoe monitor ik de effectiviteit van de nieuwe projectmanagementstrategie?

Dan is deze training wellicht ook interessant voor u.

Wat is de investering van de training projectmanagement?

U volgt de cursus met ongeveer 10-15 deelnemers op locatie. Hierin volgt u colleges en werkt u aan opdrachten. De colleges vinden deels in de middag en deels in de avonduren plaats (van 15 uur tot 21 uur). Uw investering voor de cursus Agile & Scrum Projectmanagement bedraagt EUR 1.450,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Kijk hier voor meer informatie over de data en locaties (ook buiten Utrecht!)