Opleidingskunde & HRD

Uitgelicht: Financieel Management & Leadership (Post HBO)

leadership

In veel organisaties bent u als manager medeverantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. U wordt regelmatig geconfronteerd met investeringsthematieken die directe gevolgen hebben voor de ‘profitability’ en continuïteit van de organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat u als manager inzicht heeft in de financiën, management control, financieringsissues en dat u de implicaties van uw beslissingen voor de organisatie goed kunt overzien. Leadership vormt uiteraard ook een belangrijk onderwerp hierbij. Tijdens de opleiding wordt hier ook nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Onderwerpen

– Welke grondbeginselen zijn er op het gebied van financieel management?
– Hoe verhouden balans, resultatenrekening en winstverdeling zich tot elkaar?
– Welke informatie kunt u vergaren met een kasstroomanalyse?
– Hoe verhouden investeringsbeslissingen zich tot het bedrijfsresultaat?
– Welke kostprijsberekeningsmethoden zijn er en hoe zijn deze te gebruiken?
– Welke financieringsvormen zijn er hoe zijn deze toe te passen?
– Hoe werkt financiële budgettering en planning voor korte en lange termijn?
– Wat is de rol van leadership en management skills bij financiële beslissingen?

Resultaat

Na afloop van de opleiding bent u in staat om betere beslissingen te nemen met scherpere kennis van financiële zaken. U kunt de huidige financiële situatie van uw organisatie beter analyseren en kunt met behulp van financiële kengetallen hier beter duiding aan geven. U bent verder in staat om de implicaties van uw financiële beslissingen beter te overzien en beseft welke rol leadership  hierbij speelt. U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden van bepaalde managementstijlen voor het welslagen van bepaalde veranderingen. U heeft inzicht in de succesfactoren van financial leaders en bent op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van financieel management, kasstroomanalyse, financieringsvormen en investerings- problematiek.

Wilt u meer weten over deze opleiding? Klik hier.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten