Inkoopmanagement Waardecreatie

Waarom (en hoe) u aan de slag zou moeten gaan met economische waardecreatie

Inflatie, stijgende kosten en generieke economische volatiliteit zijn kenmerkend voor het huidige economische klimaat. Het is derhalve van cruciaal belang voor (bedrijfs)organisaties om (blijvend) werk te maken van economische waardecreatie: enerzijds ter waarborging van bestaanszekerheid en anderzijds ter realisatie van economische groei voor uw (bedrijfs)organisatie.

Hoe?

Door de meest kritische componenten op het gebied van economische waardecreatie op consequente en integrale wijze toe te passen, namelijk kostenreductie, economische groei, toegang tot (risico)kapitaal en het benutten van (internationale) fiscale mogelijkheden.
Onderstaand worden voorgenoemde elementen beknopt toegelicht.

I. Kostenreductie: efficiëntie en concurrentievermogen
Het streven naar- én realiseren van- kostenreductie is een fundamenteel onderdeel van economische waardecreatie. Bedrijven die zich richten op het verminderen van kosten kunnen hun efficiëntie verbeteren en hun concurrentievermogen vergroten. Door processen te optimaliseren, waste te reduceren én innovatieve technologieën te implementeren, kunnen bedrijven de operationele kosten substantieel verlagen én winstgevendheid vergroten. Kostenreductie kan leiden tot lagere productiekosten, waardoor bedrijven competitieve prijzen kunnen bieden en marktaandeel kunnen veroveren. Voorts kan kostenreductie bedrijven helpen om zich aan te passen aan veranderingen in de marktomstandigheden en economische uitdagingen het hoofd te bieden.

II. Economische groei: bedrijfswaarde, banencreatie en welvaart
Economische waardecreatie draagt in grote mate bij aan economische groei op zowel micro- als macroniveau. Bedrijven die economische waarde creëren, hebben meer mogelijkheden om activiteiten uit te breiden, dan wel hun concurrentiepositie te verstevigen. Voorts moge het evident zijn dat economische groei, mits correct gewaarborgd, in sterke mate bijdrage levert aan de welvaart voor de aandeelhouders en/of betrokken actoren. Aandeelhouderswaarde of organisatiewaarde kan dan ook beschouwd worden als een directe indicator voor de mate waarin bedrijven in staat zijn te overleven c.q. te groeien. Stijgt de waarde, dan heeft dat invloed op tal van terreinen zoals de mate waarin personeel geworven kan worden, de mate waarin toegang tot kapitaalmarkten verkregen kan worden en/of de wijze waarop de eindgebruiker het product/de dienst wil kopen. Zichtbaar in de praktijk is dat met het realiseren van economische groei tevens banen worden gecreëerd welke leiden tot meer maatschappelijke welvaart. 

Economische waardecreatie kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd via inkoopvoordelen. Gezamenlijke inkoop leidt immers tot lagere kosten en hogere marges.Een ander voorbeeld betreft de focus op het genereren van synergievoordelen. Snijden in bepaalde kosten, kan een veelvoud ervan opleveren. Nog een voorbeeld: omzetgroei. Wanneer uit marketinganalyse (van bijvoorbeeld een webshop) blijkt dat elke 10 euro advertentiebudget 100 euro oplevert maar er tegelijkertijd een cap staat op de maximale uitgaven, dan is het zinvol om deze cap uit te zetten. Dit levert directe omzetgroei en dus bedrijfswaarde c.q. economische groei op.

III. Toegang tot (risico)kapitaal: investeringen en innovatie
Economische waardecreatie speelt een essentiële rol bij het aantrekken van kapitaal en investeringen. Bedrijven die succesvol waarde creëren, hebben aantrekkelijke vooruitzichten voor investeerders. Het potentieel voor groei en winstgevendheid maakt het gemakkelijker om kapitaal aan te trekken, wat vervolgens kan worden ingezet voor investeringen in nieuwe technologieën, onderzoek en ontwikkeling, en het verbeteren van de concurrentiepositie. Toegang tot kapitaal is een kritisch onderdeel van economische waardecreatie, omdat het bedrijven in staat stelt te groeien, te innoveren en nieuwe kansen te benutten. Door kapitaal aan te trekken, kunnen bedrijven (sneller) activiteiten uitbreiden, nieuwe markten betreden en hun concurrentiepositie versterken. Bovendien stelt toegang tot kapitaal bedrijven in staat om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat essentieel is voor innovatie en het ontstaan van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen. Door te blijven investeren in innovatie en technologische vooruitgang kunnen bedrijven concurrerend blijven én waarde blijven creëren op de lange termijn.

IV. Benutten van fiscale mogelijkheden: reductie belastingdruk
Economische waardecreatie kan in sterke mate worden gecreëerd door het benutten van (internationale) fiscale mogelijkheden. Overheden, in binnen- als buitenland, bieden  stimuleringsmaatregelen en belastingvoordelen om bedrijven aan te moedigen waarde te creëren. Dergelijke maatregelen kunnen variëren van belastingverlagingen voor investeringen tot belastingvoordelen bij het vestigen van een (bedrijfs)organisatie. Dergelijke stimulansen bevorderen de economische groei, kunnen concurrentiepositie verstevigen alsmede aandeelhouderswaarde substantieel laten toenemen.

Samen economische waarde creëren

Substantiële waardecreatie realiseren kan wanneer u op bepaald moment overgaat tot de noodzakelijke stappen. Wanneer u hiervoor klaar bent, kunt u zich wenden tot de bedrijfsadviseurs van UBS die u kundig ondersteunen met bijvoorbeeld het realiseren van kostenbesparing, omzetgroei, procesoptimalisatie en/of rendementsverhoging. 

Het waardecreatie-team van UBS stelt organisaties en professionals in staat om naar volledig potentieel te opereren door waardeverhogende kansen consequent en integraal te benutten en daarmee blijvende waardestijging te realiseren. Dit verrichten zij door beproefde hefboom-methodes toe te passen op diverse bedrijfskundige terreinen. Laatstgenoemde doen zij door uw situatie -geheel vrijblijvend- vanuit meerdere perspectieven te analyseren en te vertalen naar concrete, werkbare en meetbare oplossingen die gericht zijn op blijvende waardestijging. Dit doen zij met name door organisaties te leren/ondersteunen om duurzaam financieel-economisch te opereren. Middels grotendeels ‘no cure, no pay’-diensten waarborgen zij significante en duurzame waardestijging. Wilt u weten hoeveel waarde u op korte termijn kunt creëren? Lees hier dan meer over waardecreatie.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten