Financieel Management

Wat is een RO, RA, RE, RC en wat zijn de verschillen?

RO, RA, RE en RC afkortingen die worden gebruikt om verschillende rollen en (universitaire en post-doctorale) titels aan te duiden.
Onderstaand de betekenissen en de verschillen beknopt uiteengezet.

 1. RO – Registeraccountant (RA):
  • Een Registeraccountant (RA) is een gekwalificeerde accountant met de bevoegdheid om wettelijke controleopdrachten uit te voeren. Ze controleren financiële verklaringen van bedrijven en andere organisaties om de nauwkeurigheid en conformiteit met boekhoudkundige normen vast te stellen. Hun werk is gericht op het verstrekken van zekerheid over de financiële overzichten.
 2. RA – Responsible Auditor (Verantwoordelijke Accountant):
  • De “Responsible Auditor” is doorgaans de accountant die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en coördineren van een auditopdracht. Deze persoon heeft de taak om het auditproces te beheren, de auditbevindingen te rapporteren en ervoor te zorgen dat de audit wordt uitgevoerd volgens de vereiste normen en procedures.
 3. RE – Register-Expert Accountant (RE):
  • Een Register-Expert Accountant (RE) is meestal een accountant met specialistische expertise op een bepaald gebied, zoals forensische accountancy, IT-audit, actuarieel werk, of een ander vakgebied binnen de accountancy. Ze worden vaak ingeschakeld wanneer specifieke deskundigheid vereist is bij een audit of adviesopdracht.
 4. RC – Registercontroller (RC):
  • Een Registercontroller (RC) is meestal geen accountant, maar eerder een financieel professional met expertise op het gebied van financiële planning, financiële analyse, budgettering en management accounting. Ze richten zich op het beheren van financiële processen en het verschaffen van financieel advies aan organisaties.

De belangrijkste verschillen tussen deze rollen liggen in hun expertise en verantwoordelijkheden. Een RA is gespecialiseerd in financiële audits, terwijl een RE zich specialiseert in specifieke expertiseterreinen binnen de accountancy. Een Responsible Auditor is verantwoordelijk voor het coördineren van auditopdrachten, terwijl een Registercontroller zich richt op financiële planning en management accounting. De exacte verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke functie en lokale voorschriften. Meer weten? Volg dan één van onze financiële introductiecursussen, geheel kosteloos.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten