HRM

7 redenen om werk te maken van HR Analytics

hr-analytics
hr-analytics

Bestuurders en managers hebben behoefte aan cijfermatig onderbouwde inzichten op strategisch niveau. Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014 – 2015, uitgevoerd door TNS Nipo. HR Analytics zouden van grote meerwaarde kunnen zijn bij het toewerken naar een hogere Return on Investment op menselijk kapitaal. Maar wat zijn HR Analytics eigenlijk en waarom zou je als HR professional of als organisatie hier werk van moeten maken?

HR Analytics: wat betekent het?

Omdat er nogal eens verwarring ontstaat over het begrip HR Analytics beginnen we met een definitie:

HR Analytics is het kwantificeren van de business- of organisatie-impact van de investeringen in menselijk kapitaal.

Door HR data, bedrijfs- of organisatiedata (financieel, sales, operationeel, enz.) en survey data te koppelen, te analyseren en te interpreteren, worden vernieuwende inzichten ontwikkeld. Deze inzichten hebben vervolgens als doel om de impact van investeringen op menselijk kapitaal te identificeren en in cijfers uit te drukken. HR Analytics kan hierdoor bijdragen aan het nemen van betere strategische beslissingen.

Waarom werk maken van HR Analytics?

Waarom zou je als HR professional of als organisatie werk moeten maken van HR Analytics? We hebben 7 redenen op een rij gezet:

1. Geef je carriere als HR professional een boost

Dat er behoefte is aan betere, cijfermatig onderbouwde inzichten op het gebied van HRM mag duidelijk zijn. Feit is echter dat er binnen HR vaak onvoldoende expertise aanwezig is op het gebied van HR Analytics. Als pro-actieve HR professional kun je daarom je carriere een boost geven door affiniteit en ervaring met dit vakgebied op te bouwen. Bijvoorbeeld door het volgen van een actuele Post HBO opleiding Human Resources Management. Wordt er nog geen gebruik gemaakt van HR Analytics binnen jouw organisatie? Geen probleem, een start maken kan op een laagdrempelige manier.

2. Laagdrempelig te beginnen

Omdat er zoveel mogelijkheden liggen binnen het vakgebied van HR Analytics, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Het goede nieuws is dat je op een laagdrempelige manier kunt beginnen. Begin bijvoorbeeld met het zoeken naar een relatie tussen gevolgde opleidingen en productiviteit van medewerkers. Of probeer HR-factoren bloot te leggen die verklaren waarom de omzet of klanttevredenheid op de ene afdeling of locatie hoger is dan bij de andere.

3. Randvoorwaarde voor effectieve HR

In steeds meer vakgebieden is data-analyse een randvoorwaarde voor succes geworden. In uiteenlopende branches gebruikt men diepgaande analyses op statistieken om vooruit te lopen op de concurrentie. We zien het niet alleen terug in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook in de topsport. Op deze manier wordt HR Analytics steeds meer een randvoorwaarde van effectieve HR.

4. Samenhang beter in beeld

Uit het onderzoek van TNS Nipo blijkt dat de meeste organisaties nog grote stappen te zetten hebben op het gebied van HR Analytics. Ongeveer de helft van de HR-managers geeft al aan dat zij HR-data binnen de eigen organisatie meet en analyseert. Slechts 28% van deze groep analyseert HR data in samenhang met andere data. Juist het in beeld brengen van de samenhang tussen HR-data en andere data zoals klanttevredenheid, kwaliteitscijfers en financiele data zorgt ervoor dat organisaties beter onderbouwde beslissingen gaan nemen.

5. Beter onderbouwd beslissingen nemen

Door samenhang te analyseren tussen HR-data en andere organisatiedata is het mogelijk om beslissingen te nemen die beter onderbouwd zijn en om uitkomsten te gaan voorspellen op basis van deze data. Zo kan opleidingsbudget op basis van deze analyses beter en effectiever worden verdeeld en daarmee bijdragen aan een beter organisatieresultaat. Ook kan HR Analytics helpen bij het gericht verbeteren van klanttevredenheid of het werkgeversmerk. HR is allang geen op zichzelf staande discipline meer. Het is een discipline die juist verbanden tussen disciplines identifceert om te komen tot beter onderbouwde beslissingen.

6. Strategische impact

Doordat er beter onderbouwde beslissingen gemaakt kunnen worden, is de positieve impact van beslissingen op basis hiervan vaak groot. HR is een vakgebied dat uiteindelijk om mensen gaat. En binnen iedere organisatie heerst er een eigen cultuur waarbinnen deze mensen dagelijks functioneren. Het heeft daarom veel waarde om gebruik te maken van eigen datasets, in plaats van alleen gebruik te maken van benchmark data uit de branche. HR Analytics kan op deze manier op een duurzame manier bijdragen aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen.

7. Vooruit lopen in de markt

Nu werk maken van HR Analytics zorgt ervoor dat je vooruit loopt op een groot deel van de concurrentie. HR Analytics vraagt om andere competenties dan de traditionele HR-functie. Het aantrekken of ontwikkelen van deze competenties zorgt ervoor dat je als HR professional of HR business partner vooruit loopt in de markt. HR Analytics kan uitgroeien tot een nieuw soort specialisme. Bij voorkeur bevindt dit specialisme zich binnen de HR afdeling, maar dit kan ook beginnen met het aanhaken van een data-analist van buiten de HR afdeling.

Auteur: Christiaan Slierendrecht

HRM OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten