Financieel Management

Is de robo-adviseur de toekomst?

leadership

Vroeger wist de melkboer tijdens zijn ronde precies wat zijn klanten nodig hadden; het aantal flessen werd afgestemd op persoonlijke behoefte en eerdere aankopen van zijn klanten. Die rol is ook weggelegd voor geautomatiseerd advies, de robo-adviseur. Maar in hoeverre is deze computer echt in staat om de menselijke variant te vervangen bij het geven van financieel advies?

Dat de robo-adviseur eerder realiteit is dan fictie, blijkt wel uit het flink aantal financiële technologiebedrijven dat zich bezighoudt met deze ontwikkeling. De FCA, de Britse toezichthouder op de financiële markten, kreeg afgelopen jaar van 39 bedrijven een licentieverzoek. Ook in Nederland is deze ontwikkeling gaande. Iets dat met aandacht wordt gevolgd door het ministerie van Financiën. Dit ministerie stelde onlangs een consultatiedocument op, waar marktpartijen op kunnen reageren. Hieruit ontstaat uiteindelijk beleid rond dit thema; het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017.

Een advies moet passend zijn

Uit het consultatiedocument blijkt dat minister Dijsselbloem van Financiën het belangrijk vindt dat iemand die wordt geadviseerd door een robo-adviseur dezelfde bescherming geniet als een persoon die advies krijgt van iemand van vlees en bloed. Volgens de minister moet de klant ervan op aan kunnen dat een advies dat hij krijgt, passend is. Ongeacht of dit nu door een persoon of door een computer is gegeven. In het consultatiedocument wordt ‘geautomatiseerd advies’ gedefinieerd als een vorm van adviseren, waarbij het advies zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon wordt gegeven.

De toevoeging ‘zonder tussenkomst van een natuurlijk persoon’ doet bij sommige partijen wat alarmbellen rinkelen. Brancheorganisatie Adfiz vraagt oog te houden voor de menselijke factor in fintech-gedreven innovatie en niet blind te geloven in de zegeningen van techniek zonder mensen. “De techniek kan juist leiden tot extra behoefte aan persoonlijk advies”, is de mening van de organisatie. Ook het Verbond van Verzekeraars wil de menselijke factor benadrukken: “Bij geautomatiseerd advies draait het om in de inzet van technologie, maar het kan volgens ons goed samengaan met de tussenkomst van een natuurlijk persoon. Het een sluit het ander niet uit.”

 

Kan de intermediair al met pensioen?

Het is natuurlijk goed dat aan robo-adviezen dezelfde wettelijke eisen worden gesteld als aan adviezen die door natuurlijke personen zijn gegeven, maar dat wil niet zeggen dat geautomatiseerde adviezen op dit moment al net zo goed zijn. Deze technologie verbetert met sprongen, maar staat desondanks nog steeds in de kinderschoenen. Kan de intermediair dus nu al zijn biezen kan pakken? Het antwoord is simpelweg: nee.

Op deze blog verscheen eerder al een artikel over de veranderende rol van de intermediair richting huisadviseur en eigenlijk staat die boodschap nog fier overeind. De bedrijfsvoering van de intermediair moet gebaseerd zijn op drie v’s: vertrouwen, verbinden en verdiepen. Daarbij speelt efficiency door optimaal gebruik te maken van technologie een sleutelrol. Consumenten en ondernemers willen niet per definitie een goedkoop advies, maar een advies over de beste producten voor hun situatie. Indien zich veranderingen voordoen in de levenssituatie, wensen klanten dat hun adviseur de verzekeringsportefeuille aanpast naar het best passende product in de nieuwe situatie. Een onafhankelijk adviseur kan deze toegevoegde waarde bieden en daarmee groeien naar de rol van huisadviseur.

[alert type=”info” title=”Leestip: Business Controlling & Accounting “] Lees het artikel

Technologie speelt dus vooral een ondersteunende rol. Bij het peilen wat de behoefte is van de klant en het doen van een aantal suggesties voor passende producten. Maar weet een robo-adviseur ook volledig wat er speelt bij de consument om advies op maat te kunnen geven? De melkboer belde vroeger ook bij zijn klanten aan en maakte een praatje met ze, van een robot kun je dat nog niet verwachten. Het is dus geen kwestie van of een adviseur of een robot, maar het gaat om de combinatie van beiden. Zou de melkboer de beschikking hebben gehad over een robot, die bijvoorbeeld voor hem de wagen bestuurde, had hij efficiënter kunnen werken zonder minder tijd voor zijn klanten te hebben. Bij financieel advies is het net zo: robots zorgen ervoor dat de adviseur zich nog meer kan richten op de interactie met de klant.

Auteur: David Warnink. D. Warnink (David) is begonnen als advocaat in 1991. Onder andere gespecialiseerd in arbeidsrecht en insolventierecht. Lid van de maatschap. Bron: Unit4

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.