Financieel Management

Doe gratis deze financiële scans en bekijk uw kapitaalopties !

leadership

Financierings-Scan voor ondernemers

Utrecht Business Finance – onderdeel van Utrecht Business School – richt zich op het begeleiden van innovatieve MKB-ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. Met onze specialismen en ons netwerk vinden we samen de optimale oplossing voor uw financieringsbehoefte. Daarmee laat UBF Bedrijfsfinanciering ondernemers doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op. 

Omdat elke onderneming en elke financieringsbehoefte uniek is geven wij hieronder aan welke ondernemingen wij kunnen helpen:

– Uw onderneming is opgericht, gevestigd en actief in Nederland
– Rechtsvorm is BV of NV
– Tenminste 1 volledig boekjaar met een eigen omzet van minimaal EUR 50.000
– Grootte van lening bedrag tussen EUR 250.000 en EUR 3.000.000
– Investeringsdoelen zijn inventaris, machines en transport, onroerend goed, debiteuren en voorraden.

Stap 1. Quick Scan. De financieringsbehoefte wordt nader gespecificeerd en langs de selectiecriteria van UBF Bedrijfsfinanciering gelegd om zowel de kans van slagen als potentiële financiers te bepalen.

Stap 2. Uitwerken aanvraag. Samen werken we de aanvraag uit, waarin wij uw businessmodel, markt, netwerk, financieel management en interne beheersing analyseren. Daarnaast werken we samen een passende financieringsstructuur uit, zodat het voor u duidelijk is welke tarieven, afspraken en zekerheden kunnen worden gevraagd.

Stap 3. Onderhandelen met financiers. De taal van ondernemer (kansen) en financier (risico’s) verschilt wezenlijk. Door gebruik te maken van het ‘Credit Model Canvas’ wordt deze barrière direct geslecht; financiers kunnen hiermee een betere inschatting maken van de te lopen risico’s. Hiermee wordt de kans op een succesvolle financiering vergroot.

Stap 4. Monitoring. Niet alleen de financier wenst periodieke financiële en operationele stuurinformatie te ontvangen. Als ondernemer bent u slagvaardiger met juiste, tijdige en effectieve stuurinformatie. We kunnen u met beiden helpen.

Het doel van uw aanvraag is een succesvolle financiering. Professionele ondersteuning en begeleiding bepaalt in grote mate de kans hierop. Dat mag u dan ook verwachten van ons. Wat u tevens kan verwachten, is dat we u meenemen in het proces, zodat u volledig geïnformeerd bent. Daarnaast betrekken we diverse financiers vroeger in het proces om sneller commitment te krijgen. Als laatste geven onze business controllers, waar mogelijk, quick wins om uw onderneming naar een hoger niveau te tillen. Zo kunt u verder met datgene waar u goed in bent, namelijk ondernemen.

Doe via deze link de gratis Quick Scan en bekijk welke mogelijkheden u heeft om via Utrecht Business Finance een bedrijfsfinanciering te verkrijgen. Afhankelijk van uw financieringsbehoefte, onze specialismen, en netwerk vinden we de de optimale financiering voor u. 


Tax-Terug-Scan voor ondernemers

Naast het realiseren van bedrijfsfinancieringen, heeft Utrecht Business Finance een belastingscan ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt of u minimaal 2000 euro kunt besparen aan belasting. In Nederland betaalt namelijk meer dan 90% van de ondernemers teveel belasting. Hierbij worden talrijke fiscale mogelijkheden onbenut gelaten. Simpelweg omdat boekhouders of accountants onvoldoende fiscale kennis hebben van de complexe Nederlandse wet- en regelgeving. Het team van fiscaal specialisten van UBF wijst u graag de weg in het fiscale doolhof in Nederland.

Om in aanmerking te komen voor deze dienstverlening en een fors bedrag aan belasting te besparen, dient u onderstaande stappen te doorlopen.

  • U vult de gratis Quick scan in welke direct inzicht geeft of wij denken dat u meer dan 2000 euro aan belasting kunt besparen.
  • Als de scan aangeeft dat dit het geval is, en u uw gegevens heeft ingevuld, neemt UBF binnen 24 uur contact met u op.
  • Onze specialisten gaan geheel vrijblijvend voor u aan de slag op basis van uw aangeleverde documentatie.
  • Nadat definitief vast is gesteld hoeveel er te besparen is, wordt met u besproken hoe we deze besparing kunnen realiseren en wat hiervan de kosten zijn.

Doe via deze hyperlink de gratis Quick Scan en bekijk direct of u ook in aanmerking komt om minimaal 2000 euro te besparen op uw belastingen. U heeft binnen 1 minuut een inschatting of u voor teruggave in aanmerking komt. 


Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.