Inkoopmanagement

Hoe inkoop jouw productie SMART kan maken

leadership

SMART manufacturing betekent letterlijk: slim produceren. De ontwikkelingen hierin, zoals robotisering, 3D printing, gaan razendsnel. Zo las ik vorige week een artikel over de eerste 3D metaalprinter die geschikt is voor serieproductie. Robots in de zorg, robots op de productievloer die werkzaamheden overnemen waarvoor geen personeel te vinden is. Robots die het werk ook nog eens 24/7 kunnen uitvoeren bij een gelijkblijvende kwaliteit en snelheid.  Geavanceerde machines waarmee je flexibel kunt produceren (kleinere series door elkaar heen).

De noodzaak van SMART manufacturing

De wereld is een grote markt geworden en de concurrentie met lage lonen landen is enorm:

  • De klant speelt stelt steeds hogere eisen: zij koopt steeds vaker via internet in, waarbij zij vrij gemakkelijk prijs en kwaliteit kan vergelijken.
  • Levenscycli van producten worden steeds korter, seriegroottes steeds kleiner.
  • De klant wil de prijs van een serie betalen wanneer hij enkelstuks bestelt.
  • De klant wil zijn voorraden reduceren 

Oude businessmodellen functioneren niet meer. Hoe zit dit bij uw bedrijf? Hoe ziet uw businessmodel er voor de toekomst uit? Waarmee verdient u uw geld in de toekomst?

Welke waarde voeg je toe voor de klant? Wat wil de klant? Is prijs nog altijd het belangrijkste of vraagt de markt om innovatieve en duurzame producten?

SMART worden? Het voortraject eerst op orde!

Ik heb veel bedrijven van binnen gezien en vaak worden de problemen in de operatie veroorzaakt doordat het voortraject niet op orde is. Zonder structurele verbeteringen in het voortraject wordt het lastig om de operatie Smart te organiseren.

Ik ben namelijk van mening een uitgekiend modulair ontwerp (met een zoveel mogelijk gestandaardiseerde basis), in grote mate bijdraagt tot de mogelijkheden om de productie SMART te organiseren.

Blokkendozen,  waarmee een grote variëteit aan eindproducten, eventueel gepersonaliseerd op wens van de klant, geproduceerd kan worden. En die bij voorkeur, zodra zij uit ontwikkeld zijn en uitvoerig getest zijn, niet meer gewijzigd worden. Daarnaast is het belangrijk dat de klant prognoses afgeeft of dat de verkoopafdeling deze durft af te geven en zich hier voor een bepaalde periode aan committeert. Deze twee voorwaarden vormen de basis voor een vermindering van de complexiteit van de operatie en een basis voor een SMART productie omgeving.

Wat kan inkoop hiermee?

De inkoop kan, op basis van deze twee ingrediënten, de Supply Chain optimaliseren, het liefst met geïntegreerde computersystemen.  Uw leveranciers kunnen vervolgens hun eigen leveranciers informeren en zo hebben geen excuus meer om niet op tijd te leveren. De efficiency in de productie gaat omhoog, uw voorraden kunnen gereduceerd worden en uw klanttevredenheid wordt verbeterd.

Bijkomend voordeel is dat door een betere geplande Supply chain ook de verspilling gereduceerd worden en dit leidt tot extra kostenverlagingen.

Als uw productieplanning voor een bepaalde periode vaststaat, is het zelfs mogelijk om afspraken te maken op basis van JIT (Just in Time) leveringen. Of dit voor uw situatie rendabel is, is een rekensom, want de transportkosten zullen toenemen.

SMART zonder optimalisering van het voortraject?

In een situatie met een rommelig voortraject namelijk, blijft de inkoop een reactieve (operationele) rol spelen en acteert zij op het moment dat er een verkooporder wordt geplaatst of op het moment dat de klant op het laatste moment nog een wijziging doorvoert in de specificaties.  De leverancier begint pas met het bestellen bij zijn toeleveranciers na een schriftelijke bestelling. Hij plant zijn productie pas na dit signaal. Als de leverancier ook nog eens toeleveringsproblemen heeft (en dit herhaaldelijk gebeurt), dan zult u veiligheidsvoorraden moeten aanhouden om uw productie efficiënt te kunnen laten verlopen en uw klant op tijd uit te leveren. Inkoop zal het grootste deel van zijn tijd bezig zijn met brandjes blussen die worden veroorzaakt door het voortraject en hierdoor geen tijd hebben om een tactische, laat staan strategische, rol te vervullen.

Deze manier van werken is kenmerkend voor veel productiebedrijven en wellicht noodzakelijk in veel gevallen, maar er komt zo geen flow in de aanlevering van materialen en werkt kostenverhogend.

[alert type=”info” title=”Leestip: In vier stappen naar een succesvolle inkoopstrategie “] Lees het artikel

Mijn ervaring

De afgelopen 20 jaar dat ik diverse inkoopfuncties heb bekleed, heb ik gezien dat veel problemen waar een bedrijf dagelijks tegenaan loopt, worden veroorzaakt in het voortraject: De R&D moet onder grote commerciële druk producten ontwikkelen en houden daarbij geen rekening met standaardisatie. Een bijkomend probleem is dat door die druk vaak gebrekkige stuklijsten worden gebruikt voor de productieplanning met alle gevolgen van dien en uiteindelijk komt de druk bij de operatie (waaronder de inkoop) te liggen om te zorgen dat de klant toch nog op tijd zijn beleverd wordt. De extra (verborgen) kosten, die niet doorberekend kunnen worden aan de klant, dragen bij aan marge verslechtering.  

Op deze wijze verliezen bedrijven de concurrentieslag en daarom is SMART manufacturing ook zo noodzakelijk. Daarentegen is goed doordacht (modulair) design (en natuurlijk ook commercieel beleid) cruciaal en voor het terugdringen van de complexiteit in de operatie. Bedrijven die dit op tijd inzien, hun (productie) processen hierop inrichten en het machinepark optimaliseren, gaan het verschil maken.

Auteur: Janieta Zwep, al 20 jaar werkzaam in het vakgebied inkoop- en inkoopmanagement, helpt bedrijven, die hun inkoop op een hoger plan willen tillen, om inkoopprocessen inzichtelijk te maken, de prestaties te verbeteren en om structureel kosten te besparen. Bij diverse opdrachtgevers/werkgevers heeft zij met veel succes de afdeling inkoop opgebouwd en geprofessionaliseerd tot een belangrijke sleutelfunctie binnen het bedrijf. Een daadkrachtig persoon met een duidelijke visie en een enorme drive die in staat is om de inkoop op een hoger plan te tillen. Iemand die prettig is in de omgang, open communiceert, no nonsens en met wie goed te overleggen is.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten