Inkoopmanagement

Innovatiegericht inkopen: Kenmerken, succesfactoren en knelpunten

Hoe kunnen verschillende soorten samenwerkingen met leveranciers leiden tot innovatie? Wat zijn de succesfactoren bij het managen van samenwerkingen van leveranciers? En hoe beperkt u de risico’s die een samenwerking met zich mee brengt? Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de rol van inkoop in samenwerkingen met leveranciers die moeten leiden tot innovatie.

Innovatie is essentieel voor bedrijven die in een snel veranderende industrie moeten concurreren. Leveranciers beschikken vaak over complementaire kennis en vaardigheden en worden daarom veelvuldig benaderd voor samenwerkingen. De inkoop-functie heeft een belangrijk rol in het managen van samenwerkingen met leveranciers. Uit eerder onderzoek naar de inkooptrends werd duidelijk dat innovatie een belangrijk onderwerp is voor inkoopmanagers. Supply Value heeft met een vervolgonderzoek onderzocht hoe innovatiegericht inkopen eruit ziet voor verschillende soorten samenwerkingen met leveranciers. En belangrijker, wat de kenmerken, succesfactoren en knelpunten zijn.

Onderzoek Supply Value
Om verschillende samenwerkingen met leveranciers te kunnen classificeren is gebruik gemaakt van het ‘Dutch-Windmill Model’, wat een uitbreiding is op de bekende ‘Kraljic Matrix’. Activiteiten die onderzocht zijn omdat inkoop daar een belangrijke rol in speelt zijn (1) leveranciersselectie, (2) leveranciersontwikkeling, (3) leveranciersintegratie en (4) leveranciers-betrokkenheid (bij NPD). Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met inkopers, inkoopmanagers en inkoopdirecteuren van innovatieve bedrijven. De geïnterviewden zijn met concrete voorbeelden gekomen waarbij samenwerkingen met leveranciers hebben bijgedragen aan innovatie.

Resultaten
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat vier verschillende soorten samenwerkingen die leiden tot innovatie kunnen worden onderscheiden. De resultaten kunnen inkoop-professionals helpen, omdat voor elk van deze samenwerkingen is vastgesteld hoe je ze kan herkennen, wat de succesfactoren zijn en wat de mogelijke valkuilen zijn. In alle samenwerkingen is het belangrijk dat leveranciers de mogelijkheid krijgen om ideeën voor innovatie aan te dragen. Daarnaast is vertrouwen tussen beide partijen een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van een samenwerking. Uit de resultaten blijkt dat inkoop een aanzienlijke rol heeft in het managen van dergelijke samenwerkingen en hoe inkoop verschillende soorten samenwerkingen kan managen. Ook geven de resultaten antwoorden over waarom het waarschijnlijk is dat leveranciers willen samenwerken.

Bron: SupplyValue

Over de auteur

UBS Plus Redactie

De redactie wordt verzorgd door Michiel Noij en Nomair van Wijk.

Heeft u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar. U kunt contact opnemen met Michiel Noij en/of Nomair van Wijk via 030-2270497 (optie 6) en/of contact [at] ubsbusiness.nl

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten