Business Development Innovatiemanagement

Online verandermanagement: hoe participatie activeren?

leadership

Online ondersteund en participatief verandermanagement krijgt veel aandacht in de sector van publiek management. Experimenteren en leren is het motto. De eerste resultaten zijn veelbelovend; tegelijk worden de valkuilen goed zichtbaar. Belangrijk is dat bij de start van een online participatief verandertraject, altijd de centrale activatievraag gesteld wordt. Hoe krijg ik zoveel mogelijk participanten op mijn platform? Hier volgt aan de hand van een casus een aantal ‘lessons learned’.

Activatie gaat niet vanzelf

Op 1 januari 2014 was Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een feit. Deze nieuwe organisatie ontstond met de wettelijk verplichte regionalisering van de brandweer. Alle brandweerposten vielen vanaf dat moment niet meer onder de afzonderlijke Drentse gemeenten, maar onder deze ene organisatie – een gemeenschappelijke regeling van de twaalf Drentse gemeenten. Naast de vorming van deze veiligheidsregio lag er meteen een stevige bezuiniging van €3 miljoen, te realiseren in 2 jaar. Veranderkundig natuurlijk een hele uitdaging. De directeur van de VRD gelooft niet zo in top-down benaderingen. Hij ziet veel liever allerlei bottom-up activiteiten en zocht een methode om de medewerkers en vrijwilligers het initiatief te geven.

Naar onder andere goed voorbeeld van Uden, is de VRD meteen in januari 2014 een online participatietraject (eParticipatie) gaan optuigen. Ook tijdens dit traject werden via een sociaal digitaal platform allerlei ideeën en suggesties verzameld om te kunnen bezuinigen. Dit was voor de VRD een groot succes. Er werden in korte tijd meer dan 500 ideeën verzameld door iets minder dan 500 medewerkers en brandweervrijwilligers (van ca. 1000 totaal). Hiermee werd het totaal benodigde bedrag voor de bezuinigingen gevonden. Tevens is er gestemd op deze ideeën en zo kreeg het management een goede indruk waar het draagvlak gevonden kon worden. Wederom een mooi voorbeeld van veranderen met eParticipatie.

Echter, de tweede ronde van eParticipatie in de VRD, was in termen van activatie en participatie zeker geen succes te noemen. In de zomer van 2014 was een aantal bezuinigingsvoorstellen door middel van medewerkers-sessies en werkgroepen verder op papier uitgewerkt en vervolgens online getoetst. Als er meer dan 25 participanten op het platform te vinden waren, is het veel geweest. De grote vraag was natuurlijk waar kwam dit enorme verschil in activatie en participatie, ten opzichte van de eerste ronde, nu vandaan? Achteraf bekeken, simpel, namelijk de gekozen werkwijze van fysieke medewerkersbijeenkomsten werkte voor de meeste medewerkers voor dit vraagstuk prima. Wat vervolgens betekende dat er de facto weinig op een digitaal platform te activeren viel. Dat er met het nieuwe digitale platform, verrijking van de plannen zou kunnen plaatsvinden, was onvoldoende duidelijk geworden of gemaakt.

Nut en/of noodzaak participatie bepaalt de activatie

Wat we natuurlijk wel vaker zien in organisaties die de besturing van de gehele organisatie kantelen of draaien, is dat de medewerkers dit wel een goed idee vinden en de top het graag faciliteert. Maar het middenkader moeten daar dan wel erg aan wennen. Bij de VRD leek er vanuit het middenkader geen of nauwelijks interesse om deel te nemen aan de eParticipatie. Ook leek er vanuit de lijn weinig promotie gemaakt te zijn over het digitale platform en de toegevoegde waarde hiervan.

LEES MEER   / BUSINESS INNOVATIE OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR BUSINESS INNOVATION

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.