Marketing Management

Powerful storytelling en contentcreatie op z’n Hemingway’s!

leadership

Epic! Er is sinds enkele dagen een app die schrijvers beter leert schrijven. De Hemingway app scant de tekst en geeft met kleurtjes aan waar het aan ontbreekt, wat er mist en wat er beter kan.

Hemingway makes your writing bold and clear, belooft de app. Krachtig en helder op z’n Nederlands.

Als ik een idool zou hebben, dan was dat Ernest Hemingway, vermoed ik. Ik heb zijn geboortehuis bezocht aan Oak Park Avenue in Chicago Illinois, en het museum schuin aan de overkant. Ik ben op een luttel aantal locaties geweest waar hij boeken schreef of artikelen. Niet op Cuba, niet in Afrika, niet op enig eiland in de Stille Zuidzee, maar wel in Madrid, Parijs, Milaan, Windemere (Michigan), Genève en Rapallo, de fijnste van alle. In de poshy badplaats aan de Ligurische Riviera werkte hij hard en schreef hij een aantal korte verhalen en een toneelstuk. Hij probeerde ook een nieuwe techniek uit die Gertrude Stein hem had geadviseerd: automatic writing. Schrijven wat in je opkomt. Het onbewuste en bovennatuurlijke doen als vanzelf hun werk. Hemingway’s geest bleek in eenvoud te denken en sloot overtolligheid en zinloze details buiten. Lees maar:

“Hadley and I are happy sometimes. We are the happiest in bed. In bed we are well fed. There are no problems in bed.”

De kracht van herhaling, groots en meeslepend. Troebele taal was hem een doorn in het oog.

rapallo Rivierahotel

          Hotel Riviera in Rapallo. Een van de plekken waar Hemingway graag verbleef.

Er valt zoveel te leren van Hemingway. Larry W. Phillips wijdde er boek aan, getiteld: Ernest Hemingway on writing. Dat boek is een van de parameters waarop de Hemingway app is gebaseerd.

Wie van tekst houdt, moet dat ding gewoon downloaden. Eén waarschuwing: wapen je tegen kritiek. De app is nogal dogmatisch  (is hier geen eenvoudiger woord voor?)en kort door de bocht.

Net als Hemingway zelf trouwens. Tijdens een cafégesprek met een vermeend schrijver zegt Hemingway:‘Je moet niet schrijven als je het niet kan (…) Ga naar huis. Zie dat je een baan krijgt. Knoop jezelf op. Maar praat er niet over. Je hebt nooit kunnen schrijven.” 

                                              Uit Dag en nacht feest. Herinneringen aan Parijs.

Schrijven is een vak.

Een vak dat Jan en alleman zich tegenwoordig toeëigent. Meningen over teksten vliegen alle kanten op. Search engine optimization geeft non-schrijvers zelfs argumenten om schrijvers in hun kwetsbaarheid te treffen. Ze vergeten 1 ding: originaliteit wordt 15,9x beter gewaardeerd dan een opsomming van strategisch geplaatste steekwoorden. Met dank aan Google Hummingbird.

Voor de ware schijvers die soms pijn lijden:

‘En Jezus zeide: Ach vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Lukas 23:24

Voor wie van Hemingway wil leren:

1.   Begin je verhaal met de echtste zin die je weet

Deze truc blijkt bijzonder effectief als je niet weet wat je moet schrijven. Vanuit zo’n zin gaat een verhaal vaak rollen.

2. Stop als je goed gaat en als je weet hoe het verhaal verder gaat    

Je begrijpt natuurlijk wel dat Hemingway past stopte als hij geruime tijd had geschreven. Hij vond het belangrijk dat zijn inspiratie niet opdroogde. Hij verzon dus al wat hij de dag erna zou gaan schrijven. Het was zijn manier om een writer’s block te voorkomen.

3: Als je niet werkt, denk er dan ook niet aan

Hemingway was bang dat zijn bron van inspiratie zou opraken en besloot zich niet uit te putten met opborrelende ideeën of vermoeiende hersenkronkels in de tijd dat hij niet schreef. Hij genoot liever van het leven. Vissen, jagen, stierenvechten, reizen, drinken …

4: Beschijf geen emotie, zorg voor emotie

Emotie. Dat is wel een dingetje. Wat mij betreft ontbreekt het te vaak aan emotie in verhalen. Of het is er met de haren bijgesleept. Een beetje pathos is nooit weg. Maar Hemingway was meesterlijk in het creëren van echte emotie. Hij las het leven. Hij observeerde niet alleen, hij luisterde en snoof het gevoel op die bij het moment hoorde. Hij analyseerde vervolgens waarom een gebeurtenis een bepaald gevoel bij hem losmaakte. Hij filterde elk details van dat proces en construeerde zijn verhalen zo dat de lezer vrijwel dezelfde echte emoties ervoer als Hemingway zelf.

 “Thank you for not now. Should I make love this time as a girl and then do it?”

“You are a girl. You are a girl. You’re my lovely girl Catherine.”

“Yes I am your girl and I love you and I love you and I love you.”

“Don’t talk.”

“Yes I will. I am your girl Catherine and I love you please I love you always always always –“

“You don’t have to keep saying it. I can tell.”

“I like to say it and I have to say it and I’ve been a fine girl and a good girl and I will again. I promise I will again.”

“You don’t have to say it.”

“Oh yes I do. I say it and I said it and you said it. You now please. Please you.”

                                                       Uit The Garden of Eden

Zo’n passage lijkt simpel, maar het is keihard werken om het zo geschreven te krijgen.

 

5. Herlees je werk

Je kunt artikelen van anderen lezen, je kunt boeken van grote schrijvers lezen, maar uiteindelijk ben jij wie je bent. Met je eigen stijl en je eigen denkbeelden die je wilt verwoorden. Die stroom van woorden vereist een zekere continuïteit. Daarom maakte Hemingway er een gewoonte van om alle (boek)teksten te herlezen voordat hij weer verder ging. Zo smeedde hij één geheel.

Met de Hemingway app kun je het nu allemaal zelf uitvogelen!

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten