Innovatiemanagement

“Choose your costumers, narrow your focus, dominate your market”

leadership

Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen om groei te realiseren, zowel door bestaande producten en diensten te optimaliseren, als nieuwe te ontwikkelen, wat vaak tegenstrijdige vaardigheden vraagt. Het realiseren van groei is voor ondernemingen echter van enorm belang, omdat dit vereist is voor de continuïteit van de onderneming. Groei zorgt ervoor dat in een groeiende economie of markt de relatieve positie behouden blijft [Ansoff, 1957, 1965]. Wanneer de economie groeit, maar de onderneming niet, zal de concurrentiepositie in de markt langzaam afbrokkelen. Daarnaast is groei niet alleen essentieel om schaalvoordelen te realiseren en om financiering en aandeelhouders aan te trekken en tevreden te houden, maar zorgt groei er ook voor dat de onderneming aantrekkelijk is voor talentvolle medewerkers [Kotler en Keller, 2012; Gupta en Govindarjana, 2000].

Groei door exploitatie en exploratie

Organisaties kunnen groei op verschillende manieren realiseren. Door marktpenetratie wordt exploitatieve groei gerealiseerd, waarbij enkel bestaande competenties benut worden. Bij productontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie wordt exploratieve groei gerealiseerd, waarbij nieuwe kennis wordt ontwikkeld [Ansoff, 1965; Danneels 2002]. Ondernemingen die willen overleven in de toenemende concurrentie en de snelheid van verandering bij willen houden, dienen zichzelf echter te vernieuwen, door zowel bestaande competenties te exploiteren als nieuwe te exploreren [Floyd en Lane, 2000]. Om dit te bereiken beschrijft de huidige literatuur dat succesvolle organisaties zowel exploitatie als exploratie moeten nastreven en dus ambidexter moeten zijn [Duncan, 1976; Gibson en Birkinshaw, 2004; He en Wong 2004]. Ambidexteriteit refereert naar het vermogen van een organisatie om waarde van bestaande markten, competenties en resources te exploiteren, terwijl het tegelijkertijd nieuwe markten, producten en kansen exploreert [Gibson en Birkinshaw, 2004].

In verschillende studies is onderzocht wat de voordelen zijn die ondernemingen realiseren, als ze ambidexter zijn. Daaruit blijkt dat ondernemingen die ambidexter zijn beter presteren dan organisaties die alleen exploitatie of alleen exploratie nastreven. Dit komt doordat ambidextere ondernemingen innovatief en flexibel kunnen zijn en tevens de voordelen weten te benutten van ervaring en efficiëntie [Tushman en O’Reilly, 1996]. Daarbij weten zij zowel exploitatieve als exploratieve innovatie te realiseren [Benner en Tushman, 2003; Jansen et. Al., 2006]. De meeste studies hebben zich gefocust op de concurrentie voordelen die ambidexteriteit opleveren. Veel minder is duidelijk over hoe ondernemingen ambidexter kunnen worden. Hierin is de laatste jaren, in verschillende onderzoeken, wel al meer aandacht voor gekomen [Jansen et. al. 2012; Simsek, et. al. 2009; Mom et. al., 2006].

LEES MEER   / BUSINESS INNOVATIE OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR BUSINESS INNOVATION

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten