Digitalisering & ICT

Hoe word je een succesvolle data-gedreven organisatie?

leadership

Bedrijven kunnen niet meer om data heen

Bedrijven zitten middenin een digitale transformatie. Data is de brandstof voor vele veranderingen en zijn een hot item. Welke kansen en mogelijkheden bieden big data? Hoe word je een data-gedreven organisatie? Remi Verhoeven, Data Management Expert KPMG, geeft zijn visie in een uitzending van Hays Open Studio.

Vrijwel alle organisaties zijn op een of andere manier bezig met (big) data. Logisch volgens Verhoeven. Volgens hem zijn beschikbare data het nieuwe goud voor bedrijven. En uit de buitenwereld neemt de druk toe om op een goede manier met gegevens om te gaan.

“Vanuit een intern perspectief kunnen bedrijven data gebruiken om hun processen efficiënter in te richten, klanten meer op maat te bedienen en te groeien door nieuwe klanten aan te trekken.

Toenemende wet- en regelgeving vraagt bovendien steeds meer van organisaties om op een verantwoordelijke, veilige en transparante manier met gegevens om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de General Data Protection Regulation (GDPR), een Europese wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in 2018 gaat vervangen. Twee prikkels die bedrijven aanzetten om aan de slag te gaan met data.”

Duidelijk doel voor data

Niemand kan meer om data heen, vertelt Verhoeven. “De traditionele organisatie die helemaal zonder data werkt, bestaat niet meer. Ook lokale winkelondernemers hebben een kassa waarop zij hun transacties bijhouden.

De belangrijke vragen voor organisaties als het gaat om werken met data: wat wil ik weten en wat wil ik met die kennis doen?

Zorg dat je een duidelijk doel voor ogen hebt. Denk aan meer inzicht krijgen in het gedrag van je klanten om ze beter te bedienen. Dat leidt tot tevreden klanten die uiteindelijk meer producten of diensten van je vragen.

Je kunt ook doelen formuleren met een interne focus. Denk aan het verzamelen van relevante gegevens om je bedrijfsprocessen te optimaliseren en zo kosten te besparen.”

Inzichten inbedden in de organisatie

“Er zijn veel bedrijven die enorm enthousiast zijn over big data, maar ook genoeg organisaties die nog terughoudend opereren”, zegt Verhoeven. “Sommige bedrijven huren specialisten in en zetten complete teams op die aan de slag gaan om inzichten boven water te krijgen met behulp van big data. Dat is mooi, maar als die kennis blijft hangen bij dat specialistenteam en niet doorsijpelt naar de rest van de organisatie, heeft het niet veel nut.

Het is pas echt effectief als je die inzichten inbedt in de hele organisatie, zodat de vergaarde kennis daadwerkelijk wordt ingezet op de werkvloer. Ik voorzie dat ook de terughoudende bedrijven op korte termijn toch aan de slag gaan met data. Ze moeten wel, deze beweging is niet meer tegen te houden.”

Datamanager

Hoe pak je dit concreet aan?

Het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden is cruciaal, vindt Verhoeven. “De eerste stap in digitale transformatie is bedenken wat je gaat doen, daarna hoe je dit gaat organiseren.

Belangrijk is het eigenaarschap: de rollen en verantwoordelijkheden bij het managen van data in en om je bedrijf. De invulling is verschillend per organisatie. Bij het ene bedrijf is het een operationele rol, daar gaat het met name om de kwaliteit van de data. Wat betekent dit nu, wat zijn de definities van mijn data? Bij het andere bedrijf zit de datamanager meer op een strategisch niveau. Hoe halen we de juiste inzichten uit data en op welke manier zetten we die in voor onze bedrijfsstrategie? Hoe het er ook uitziet, het is essentieel om verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen, bijvoorbeeld bij een datamanager.

Maar met alleen een datamanager ben je er niet. Ook de andere specialisten en professionals in je bedrijf moeten kunnen omgaan met data. Ze moeten het begrijpen en het eens zijn over eenduidige definities rond die data. Waar hebben we het over? Iedereen moet dezelfde definities hanteren anders praat je langs elkaar heen.

Daarnaast is het zaak om de technologische kant op orde te hebben. Dat betekent dat je data kunt opslaan en er de juiste inzichten uit kunt halen met behulp van algoritmes.”

Service hub

Verhoeven geeft een voorbeeld van het delen en managen van data in de praktijk:

“Je ziet de laatste jaren een trend waarbij bedrijven data delen met klanten en partners via een ‘service hub’. Zo’n hub verbindt partijen, zorgt voor veilig transporteren, opslaan, delen en beheren van datasets.

De retail-branche doet dit bijvoorbeeld via GS1. Dit is een door de branche opgerichte non-profit organisatie die een platform biedt waarop productdata kunnen worden gedeeld. GS1 bewaakt de kwaliteitstandaarden in de retail en bepaalt of producten aan de vereiste normen voldoen. Data om kwaliteit te garanderen.”

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke ICT opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Meer waarde

Bedrijven kunnen zo op diverse manieren waarde halen uit data, betoogt Verhoeven. “Data helpen je om je processen te optimaliseren en je klanten beter te begrijpen. Daarmee kun je je omzet verhogen, bijvoorbeeld door slimmere marketingcampagnes te ontwikkelen met de inzichten uit data.

Daarnaast verzamel je op deze manier een zee aan data waar andere organisaties waarschijnlijk ook wat mee kunnen. Wanneer je klanten hier toestemming voor geven, kun je de data die je tot je beschikking hebt dus ook verkopen. Hiermee creëer je op een nieuwe manier waarde voor je bedrijf.

Dankzij de alsmaar toenemende technologie wordt het werken, gebruiken en op de juiste manier inzetten van big data alleen maar groter in de komende jaren. Zolang je dit als bedrijf op een veilige, transparante en professionele manier aanpakt, zal het bijdragen aan groei en meer tevreden klanten.”

Bron: Hays.nl

Auteur: Remi Verhoeven

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten