Business Development Innovatiemanagement

De Business Developer; ondernemer, entrepreneur of intrapreneur?

leadership

Binnen het bedrijfsleven zijn medewerkers die ‘business developer’ op hun visitekaartje hebben staan. Een substantieel aantal bedrijven heeft ook een afdeling met de naam ‘Business Development’ of ‘New Business’. Business Development is een begrip dat langzaam aan gewoon wordt in Nederland. Maar vaak nog krijgen we de vraag: Wat doen deze mensen en deze afdelingen? Wat is een business developer? Wat is het verschil tussen een business developer, een ondernemer, entrepreneur en intrapreneur? Hoe verhoudt Business Development zich nu tot de ingeburgerde begrippen als ondernemerschap en entrepreneurship? Dit artikel gaat daarom over uitleg van huidige visies op de voorgenoemde begrippen en het verband daar tussen.

De ondernemer

Volgens Wikipedia is een ondernemer:

“Een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden”

In economische zin is een ondernemer een persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt. De ware ondernemer kijkt naar wat zijn doel is en besluit daarna wat er nodig is. Sommige mensen zijn ondernemer om geld te verdienen, maar ze zouden ook gewoon ergens in loondienst kunnen gaan als ze daar meer zouden verdienen. Voor anderen hoort het bij hun beroep. Veel huisartsen, tandartsen, apothekers, kunstenaars, artiesten en boeren, kortom “vrije beroepen”, zijn ondernemer. Er is ook een grote categorie mensen die ondernemer zijn omdat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen (al zijn ze natuurlijk wel afhankelijk van hun klanten).

Bakker Bart franchisenemer

Strikt genomen is een ondernemer een eigenaar van een bedrijf. Maar dit zegt nog niets over het ondernemerschapvan de eigenaar. Want niet altijd leidt de ondernemer ook zijn onderneming, wordt het doel gehaald of maakt de onderneming winst.

Ondernemerschap

Maar wat houdt ondernemerschap dan eigenlijk in? Vraag het tien ondernemers en je krijgt tien uiteenlopende antwoorden. Howard Stevenson, professor aan de Harvard Business School, heeft 40 jaar geleden een moedige poging tot definitie gedaan. Dit was zijn visie op ondernemerschap:

“Ondernemerschap is het najagen van kansen, zonder acht te slaan op voorhanden zijnde middelen”

Uit deze definitie blijkt dat bij ondernemerschap het gaat om kansen zien, kansen benutten en creëren van waarde voor jezelf als ondernemer en voor je klant en zijn omgeving. De eerste twee begrippen betreffen de ondernemende houding: het zien van kansen en die ook weten te benutten. Die houding kan heel breed worden toegepast. Het laatste begrip heeft betrekking op het runnen van een eigen bedrijf om daarmee uiteindelijk waarde te creëren. Waarde is veel meer dan geld of inkomen alleen. Het gaat vaak om voldoening en erkenning. Om waarde te kunnen creëren is veelal een ondernemende houding nodig: (steeds weer) kansen zien en benutten. Ondernemendheid is een overkoepelende term voor een ondernemende houding en ondernemend gedrag. Een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Een gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit.

LEES MEER   / BUSINESS INNOVATIE OPLEIDINGEN / INSCHRIJVEN GRATIS WEBINAR BUSINESS INNOVATION

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten