Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is onderdeel van het vakgebied Human Resource Management en behelst zoveel als het beter en/ of effectiever laten functioneren van afdelingen, teams en werkgroepen om daarmee de organisatie als geheel ook beter te laten gedijen. Dit kan vanuit verschillende motieven worden gedreven. Denk aan kostenbesparingen, winstverbetering, omzetdoelen, maar ook doelen als medewerkertevredenheid, betrokkenheid en meer zelfsturing.

Wat is de definitie van teamontwikkeling?

Volgen Voor onderzoekers van teamontwikkeling kan ontwikkeling zoveel betekenen als de groei van groepssolidariteit of cohesie, veranderingen in houding naar de leider, veranderingen in de verhouding onder groepsleden, veranderingen in de primaire zorgen van groepsleden en veranderingen in taakrichtlijn en output van een groep. Een aantal universele thema’s zijn echter wel te onderscheiden. Over het algemeen worden bij de beschouwing van teamontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van de groep als geheel bekeken wordt, verschillende ontwikkelingsfases gedefinieerd (zie bijvoorbeeld LevineTuckman en Wheelan). Deze Theorieën over teamontwikkeling verschillen in de basis weinig van elkaar. Voor de fases wordt een specifiek pad gedefinieerd dat lineair of cyclisch doorlopen kan worden. Een specifiek pad verwijst naar het verloop van de ontwikkeling in de tijd.

Waarom is teamontwikkeling belangrijk?

Welke methoden van teamontwikkeling zijn er?

Wat zijn veelgebruikte modellen van teamontwikkeling?

Wat is de relatie tussen teamontwikkeling, persoonlijke en bedrijfsontwikkeling?

Hoe kun je teamontwikkeling bevorderen?

Wat kost een training teamontwikkeling?

Wanneer wordt teamontwikkeling belangrijk voor uw organisatie?