Financieel Management

Wat is een UBO verklaring?

leadership

Instellingen die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, zijn verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindelijk belanghebbende, van een zakelijk relatie te achterhalen. Maar wat is een UBO precies, wat wordt er precies van u verwacht en hoe identificeert u de uiteindelijk belanghebbende?

Wat is een UBO?

Om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen zich schuilhouden achter een juridische entiteit, zijn instellingen wettelijk verplicht de identiteit van de UBO vast te stellen. Welke natuurlijke persoon is de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon? Sinds de wijziging van de Wwft van 1 januari 2013 valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen onder de definitie UBO.

Wat zijn uw plichten?

In artikel 1 van de Wwft zijn de instellingen opgesomd die onder de Wwftvallen. De wet schrijft voor dat deze instellingen een cliëntenonderzoek uitvoeren voordat er een zakelijke relatie wordt aangegaan. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het vaststellen van de identiteit van de UBO. Bij cliënten met een laag risico op witwassen of terrorismefinanciering volstaat een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Wanneer een cliënt niet fysiek aanwezig is voor de identificatie, een Politically Exposed Person (PEP) is of feiten en omstandigheden wijzen op een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme, dan bent u verplicht een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Lukt het niet om de identiteit van de UBO vast te stellen, dan mag u in principe geen zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren.

Hoe identificeert u de UBO?

Volgens de leidraad Wwft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan een instelling bij cliënten met een laag risico volstaan met het vragen naar de identiteit van de UBO en het laten ondertekenen van een zogenaamde UBO-verklaring, waarin de cliënt de gegevens van alle uiteindelijke belanghebbende met een belang van 25% of meer opgeeft en belooft de instelling op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Bij cliënten met een hoog risico wordt van u verwacht dat u zelf onderzoek doet naar de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel raadplegen. Bij complexe (internationale) structuren is het uitgangspunt dat u de structuur kent en begrijpt. In dat geval kan het achterhalen van een UBO een tijdrovende klus zijn. Om snel en efficiënt inzicht te verkrijgen in uw zakelijke relaties en te voldoen aan het verplichte cliëntenonderzoek biedt Graydon een Customer Due Diligence-oplossing met inzicht in UBO’s en sanctielijsten.

Auteur: Eveline aan de Wiel

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten