White paper: Theoretische achtergrond van gedrag

White paper: Theoretische achtergrond van gedrag

Er bestaan talloze gedragstheorieën en van elke theorie ook veel diverse interpretaties. De kern van mijn betoog is dat de besturing van gedrag proactief wordt toegepast tijdens verander-trajecten. Ik heb hiervoor een eigen selectie van zes gedragscomponenten gemaakt:

1.Gedragscomponent: Attitude

Een attitude geeft aan hoe positief of negatief iemand tegenover een bepaalde zaak staat. Het zegt iets over de houding. Een attitude is een algemeen positief of negatief gevoel over een persoon, object of issue. Het komt regelmatig voor dat betrokken medewerkers helemaal niet positief tegenover de doelstellingen en of aanpak van het verandertraject staan. Er is een duidelijke relatie is tussen attitude en gedrag. Als men gedragsverandering wil realiseren moet men er zorg voor dragen dat een persoon positief staat ten opzichte van het gewenste gedrag. Een klassieke theorie die dit beschrijft is de ‘theory of planned behavior’. De intentie om bepaald gedrag uit te voeren hangt direct samen met het daadwerkelijke getoonde gedrag. Die intentie wordt beïnvloed door drie aspecten.

DOWNLOAD HIERONDER HET VOLLEDIGE WHITEPAPER