HRM

Onderzoek: belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn ”flexibele werktijden”

leadership

Pensioenregeling nauwelijks van betekenis voor toetreders op de arbeidsmarkt. Voor het eerst staat ‘Flexibele werktijden’ als belangrijkste arbeidsvoorwaarde – buiten salaris – met 40% op de eerste plek in de ranking. Vorig jaar stonden reiskostenvergoeding met 43% en pensioenregeling met 41% nog op de eerste en tweede plek. Zij zijn één plek doorgeschoven en flexibele werktijden is twee plekken gestegen. Dat is één van de onderzoeksresultaten uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group waarbij gekeken is naar de belangrijkste gewenste arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse beroepsbevolking. 

Vrijheid en flexibiliteit worden belangrijker

Er zijn steeds meer zzp’ers op de arbeidsmarkt, werkgevers hebben in de crisis gemerkt dat ze wendbaar dienen te zijn en mondiaal denken – en werken – wordt steeds meer gemeengoed. Kortom, van werkgevers en werknemers wordt steeds vaker verwacht flexibel met werk om te gaan. Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten. Wanneer gevraagd wordt uit een lijst van 21 arbeidsvoorwaarden en maximaal vijf te kiezen die belangrijk zijn in de keuze van een werkgever of nieuwe baan, dan zijn de uitkomsten hierin veelzeggend: Zo is voor 50% van de studenten/scholieren flexibel werken veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, gevolgd door reiskostenvergoeding en studie- en opleidingsbudget.

Pensioen speelt nauwelijks een rol voor toetreders op de arbeidsmarkt

De levensfase waarin iemand verkeerd is eveneens bepalend voor waar belang aan wordt gehecht. Voor arbeidspotentieel van 50 jaar en ouder is de pensioenregeling veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde (49% noemt dit) waarop gelet wordt bij de keuze van een baan. Starters zijn daar aanzienlijk minder mee bezig. Slechts een kwart van hen vindt een goede pensioenregeling van belang. Dat is bijna de helft minder vergeleken met de 50-plussers. Het is voor hen nog een ‘ver van mijn bed show’. Een andere mogelijke verklaring is dat zij weinig vertrouwen meer hebben in het pensioenstelsel en er vanuit gaan dat er voor deze generatie geen pensioen meer zal zijn c.q. zij nu afdragen voor iets dat zij zelf niet meer gaan krijgen.

Mannen gaan voor geld, vrouwen voor flexibel werken en combinatie werk-privé

Mannen zijn meer gericht op financiële voorwaarden dan vrouwen: een goede pensioenregeling, een auto van de zaak, een bonusregeling en tekengeld zijn voor hen aanzienlijk relevanter bij de keuze van een baan, dan voor vrouwen. Vrouwen hechten meer waarde aan flexibele werktijden en thuis kunnen werken. Dit komt mogelijk voort uit de wens om werk en privé te combineren. Enerzijds gericht op de zorg voor kinderen en familie (mantelzorg). Anderzijds om een goede balans te houden tussen werk en ontspanning.

Ken je doelgroep

Nu de arbeidsmarkt aantrekt, het aantal vacatures sterk groeit, is er steeds meer sprake van een kandidatenmarkt. Inzicht hebben in wat voor jouw talent van belang is, wat de verwachtingen en wensen zijn om hem of haar/jong of ervaren/laag of hoog opgeleid over de streep te trekken, kan het verschil maken in een succesvolle recruitmentstrategie. 

Onderzoeksverantwoording en contact

Cijfers zijn gebaseerd op uitkomsten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. Cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op dataverzameling in augustus 2015. Hieraan hebben 6.795 respondenten deelgenomen.

Auteur: Eigen medewerkers en klanten zien haarscherp waar uw organisatie verder kan verbeteren, waar uw organisatie aan effectiviteit kan winnen en waar besparingsmogelijkheden liggen. Als u ze maar op de juiste manier om feedback en naar hun ideeën vraagt. Feedback levert pas écht voordeel op, wanneer er ook iets mee gedaan wordt. Wanneer het daadwerkelijk leidt tot impact. Hier ligt dan ook de focus van Effectory. Het is belangrijk dat iedereen binnen uw organisatie beschikt over de juiste handvatten om concreet aan de slag te gaan met gerichte feedback. 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten