Business Development Innovatiemanagement

5 tips om succesvol te innoveren

leadership

Door globalisering en digitalisering bevindt je concurrentie zich over heel de wereld en kan concurrentie ook uit een onverwachte hoek komen, namelijk uit andere branches. Om een succesvolle digitalisering te kunnen realiseren, dient je organisatie klaar te zijn om te innoveren: op incrementele of op radicale wijze. Dit omdat innovatie kan leiden tot snelle groei, meer winst en een sterke concurrentiepositie. Hoe organiseer ik dit op zo een manier dat ik deze positieve resultaten kan behalen?

1. Innovatieve bedrijfscultuur

Alles gaat en staat met de bedrijfscultuur. Kunnen medewerkers hun creativiteit kwijt? Is er ruimte om ideeën te delen, op te pakken en ook daadwerkelijk te implementeren? Ook moet er uiteraard vanuit het management draagvlak zijn voor verandering die door middel van innovatie teweeg gebracht kan worden. Heel het bedrijf moet intern vernieuwing en innovativiteit uitstralen en er moet altijd ruimte zijn voor verbetering.Iedereen in de organisatie moet willen meebewegen en daarom moet ook iedereen betrokken zijn of in ieder geval openstaan voor verandering in plaats van deze tegen te willen houden (2). Volgende week zal ik onder andere ingaan op waarom je altijd moet innoveren, ook als je bedrijf op dit moment goed draait.

2. Innoveren doe je samen

Vorige week (3) gaf ik aan dat het begint bij het luisteren naar je medewerkers als het gaat om digitaliseren. Ook bij innoveren gaat dit principe op. Innoveren doe je namelijk niet alleen en een succesvolle verandering wordt vaak doorgevoerd door intensief samen te werken met partners. Zo komt intern personeel vaak met goede concepten voor nieuwe markten/producten/services, het initiëren van veranderingen in werkprocessen en met ideeën om deze efficiënter te maken. Alleen kan dit interne personeel in een bepaald stramien zitten, waardoor een soort ‘innovation blindness’ ontstaat. Partners kunnen vaak meer oplossingen genereren voor problemen, dit door een frisse blik te combineren met objectiviteit, kennis uit andere markten en weten wat er mogelijk is. Een nadeel is weer dat zij ook met irrelevante oplossingen aan komen aanzetten. Hierdoor is een goede wisselwerking en intensieve samenwerking tussen klant en partner van groot belang.

3. Innovatieproces

Hoe maak je voor een abstract begrip als innovatie een proces. Of terwijl hoe kan je innovatie ‘managen’ en daadwerkelijk digitale/technologische innovatie teweeg brengen?

1. Er is sprake van een innovatieve cultuur en iedereen is vastberaden en staat open om te kijken naar verandering

2. Observeer wat er nu goed gaat, maar kijk ook naar interne en externe uitdagingen voor het bedrijf.

3. Brainstorming: organiseer workshops om ideeën te genereren voor de uitdagingen

4. Breng de ideeën onder in categorieën/features

5. Selecteer de categorie/feature die de grootste waarde en of voordeel op kan leveren

6. Design/Prototype: Ontwikkel snel een eerste design en prototype van je oplossing (zie hier meer over bij kopje 4)

7. Selecteer het uiteindelijke design

8. Bouw je eindproduct die altijd aanpasbaar en configureerbaar is voor verandering

[alert type=”info” title=”Leestip: Een innovatieve kijk op risicomanagement! “] Lees het artikel

4. Agile/Lean/Scrum

Doordat ook andere bedrijven niet stil zitten en ook blijven innoveren is flexibiliteit van groot belang. Zorg er daarom dus voor dat je snel kan experimenteren, als je faalt doe dit dan snel, anticipeer en doe onderzoek met de informatie die je snel kan opdoen en combineer nieuwe en traditionele technologieën (4). Door je idee te ontwikkelen in korte cycli, bijvoorbeeld in sprints van 2 weken kan er altijd nog bijgestuurd worden naarmate het eindproduct ontwikkeld wordt. Door de ‘agile’ manier van ontwikkelen te omarmen kan je blijven innoveren en flexibel de toekomst ingaan. Een idee kan zijn om intern een hackathon te organiseren om zo snel tot een MVP te komen. De lean start-up theorie adviseert ‘validated learning’ door te bouwen, meten en valideren, dit komt op zo een manier snel naar voren. Het is ook zeker leerzaam om daar meer over te lezen.

5. Innovatie en de lange termijn strategie

De lange termijn strategie gaat niet altijd samen met innovatie. Vier redenen waarom bedrijven niet willen of kunnen innoveren zijn: hoge kosten, tijd, risico en onzekerheid. Dit kan je tegengaan door te kijken naar het volgende: 

  • Innoveren en digitaliseren hoeft niet meteen tot een gigantisch project te leiden. Om wat inspiratie op te doen kan het lezen van het artikel ‘Innovating on the cheap’ (5) je hierbij helpen.
  • Daarnaast moet je ook altijd jezelf de vraag stellen: ‘Wat is het risico als ik niet innoveer?’ Wat betreft onzekerheid, dit is nou eenmaal een gegeven. Zorg er alleen voor dat als je faalt, dat je hiervan leert en dat dit snel gebeurd, zodat je weer verder kan.
  • Een goede afstemming tussen je lange termijn strategie, je ‘dedicated team’ die voor innovatie moet zorgen en je performance engine die de huidige operationele zaken moet blijven runnen is noodzakelijk. Alleen zo kunnen er succesvolle innovatie en digitaliserings initiatieven gerealiseerd worden (6).

 

Conclusie

Innovatie begint bij een idee en dit is een belangrijk begin. Maar er komt nog veel meer kijken bij het succesvol implementeren van dit idee. Besteed hier dan ook voldoende aandacht aan en check hoe jouw eigen organisatie rekening houdt met bovenstaande zaken. Innovatie moet niet alleen cool zijn, het moet ook waarde opleveren!

Auteur: Remco van Riet, is een innovatie enthousiasteling en business consultant bij Milvum. Binnen zijn rol houdt hij zich bezig met het vertalen van business processen en vraagstukken naar IT oplossingen. Milvum ontwikkelt Apps, IoT en A.I. oplossingen voor op de werkvloer. Binnen bedrijven, projecten en voor ondernemers denkt Milvum graag mee in kansen om waarde te creëren, ontwikkelen en implementeren binnen nieuwe business modellen, processen, producten en services

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten