HRM

Potentieel biedt perspectief. Maar waarop?

leadership

Potentieel: een eigen mix aan duurzame kwaliteiten. Die iedereen heeft. Dat potentieel biedt perspectief. Mogelijkheden. Waaraan kan je dan denken?

Rol

De opleiding die is gevolgd, de ervaringen die zijn opgedaan. Dat geeft vaak aan wat iemand kan. Het potentieel kleurt hoe iemand dat vervolgens doet. Welke aanpak, wijze van werken iemand bij voorkeur hanteert. En bepaalt daarmee in welke rol iemand het meeste betekenis heeft. Of kan hebben. Daarmee is te verduidelijken hoe iemand leidinggeeft, adviseert, ondersteunt of uitwerkt. Enthousiasmerend bijvoorbeeld, of grondig, meer planmatig of vooral bepalend. Die manier van werken heeft in de ene rol meer betekenis dan in de andere. De vraag is welke dat is. Goed kijken naar iemands’ potentieel levert dan het antwoord. Zeker als het totaal aan kwaliteiten en de bijbehorende bijdrage in beeld wordt gebracht. De bijdrage voor de klanten, het team, de organisatie.

Omgeving

AdHet potentieel bepaalt hoe iemand iets doet. Ook bepaalt het in welke omgeving iemand zich thuis voelt. Op zijn gemak is. Waardoor iemand zijn potentieel vaak beter kan benutten. Een sterk dynamische omgeving, veel verrassingen, wisselingen en veranderingen zijn voor de één een feest. En voor de ander juist niet. Sommige mensen passen beter in een minder dynamische omgeving. Of in een voorspelbare omgeving. Waar de klanten bekend zijn. De contacten met leveranciers en klanten langjarig zijn. De bijbehorende vraag is natuurlijk welke omgeving het beste bij het potentieel van iemand past. En waar die omgeving te vinden is. Of wellicht te creëren is.

Samenwerken

In een passende rol en omgeving komt het potentieel van iemand het beste tot zijn recht. Bij dat potentieel past ook een bepaalde manier van samenwerken. Bijvoorbeeld omdat anderen aan kunnen vullen wat minder bij iemand past. Of iemand juist anderen kan aanvullen. Zodat ieders’ potentieel goed kan worden benut. De vraag hierbij is in welke samenwerking iemand zijn potentieel het beste kan benutten. En wat er nodig is om die samenwerking goed te houden. Vaak is dat een gemeenschappelijke richting. Waar ook de inrichting bij moet passen. Of passend moet worden gemaakt. Dan gaat het ook om de manier van samenwerken. Die daarmee gaat helpen de richting te gaan die is gekozen.

Samenvattend

Potentieel biedt perspectief. Mogelijkheden. En dat is mooi. De aanpak – het hoe – van iemand ‘past’ in een bepaalde rol, omgeving en manier van samenwerken. Meer zicht op iemands’ potentieel, helpt beter zien waar die passing mogelijk beter is. Waar iemand nog meer kan doen waar iemand goed in is. En daarmee meer bij kan dragen. Aan anderen, de organisatie en de klant!

[alert type=”info” title=”Leestip: HR Analytics: inzicht in impact op de praktijk”] Lees het artikel.

Auteur: Uco van Veen – U Consult. Leuk dat u op mijn pagina kijkt. Misschien heeft u, uw team, uw organisatie één of meer van de volgende uitdagingen: • Hoe wordt de klant uitgangspunt in ons denken en doen? • Hoe functioneren wij meer toekomstgericht? • Hoe maken wij de doelen gemeenschappelijk, net als de weg er naar toe? • Hoe lossen wij belemmerende patronen op? • Hoe bereiken wij een organisatiecultuur die onze strategie ondersteunt? • Hoe lossen wij verschillen op in de match tussen mensen en functies? • Hoe realiseren wij de benodigde manier van (samen)werken? • Hoe ontwikkelen wij het in individuen en teams aanwezige potentieel? • Hoe vergroten wij eigenaarschap, leiderschap en zelfverantwoordelijkheid? • Hoe haal ik meer uit mijzelf, uit mijn team? Deze uitdagingen helpen oplossen vraagt om het gericht combineren van bedrijfskunde en menskunde. Dat doe ik al ruim 20 jaar in allerlei branches en organisaties. Voor mij is uitgangspunt dat elke organisatie voor haar klanten bestaat. De naam van mijn bedrijf UCONSULT is daarop geïnspireerd: consult voor u!

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten