Business Development Innovatiemanagement

Hoe innovatiemanagement te verbeteren?

leadership

Bij sommige organisaties zit innoveren in de genen – zoals bij Google, Philips, ASML, of de talloze startups. Bij veel andere organisaties is dat niet het geval. Die organisaties beseffen wel dat er meer aandacht moet komen voor innovatie, maar worstelen met hun innovatiemanagement. Zij hebben last van, wat Weiss en Legrand in ‘Innovative Intelligence’ (2011) noemen, een innovatie-gap: meer willen op het gebied van innovatie dan wat daadwerkelijk gepresteerd wordt, en daar moeilijk uitkomen.

Soms worden bestaande organisatie afgeschreven als het om innoveren gaat, alsof het dinosaurussen zijn die uitsterven als toekomstperspectief hebben. Dat is wel eens terecht, maar heel vaak ook niet. Veel grote bestaande bedrijven zijn wel degelijk in staat om te innoveren, en doen dat ook. De beste prestaties van het MKB zien we in de jaarlijkse MKB innovatie top 100. Ook overheden kunnen goed bezig zijn met innovatie – kijk eens naar de Innovatieagenda van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Maar, bij veel bestaande organisaties kan wel het een en ander verbeterd worden aan innovatiemanagement, om zo betere innovatieprestaties te bereiken.

De vraag is wat je dan kunt doen. De literatuur is allesbehalve eenduidig, want er zijn veel recepten om innovatiemanagement te verbeteren. Wie een ‘one medicine fits all’ oplossing zoekt, moet ik teleurstellen – en adviseren om zich niet mee te laten slepen door een hype of een ‘best practice’.

Op basis van onderzoek naar wetenschappelijke modellen van innovatiemanagement is een selectie gemaakt van factoren en deze zijn vervolgens praktisch ingevuld. Bij voorkeur met behulp van een externe begeleider kunnen organisaties een scan doen en zich spiegelen aan deze factoren van innovatiemanagement.

innoveren peter

Daarmee krijgen organisaties direct zicht op hoe innovatiemanagement beoordeeld wordt; welke aspecten goed scoren en welke moeten verbeteren. Dit is een belangrijke eerste stap, maar dat betekent niet dat er direct meer geïnnoveerd wordt. Net zomin als innovaties uit de lucht komen vallen, is het innovatiemanagement van een organisatie van vandaag op morgen te veranderen.

Veranderingen binnen en buiten organisaties volgen elkaar snel op en langdurige verandertrajecten zijn niet meer van deze tijd. Praktisch aan de slag gaan, werpt veel sneller vruchten af.

Dus: start met een team, benoem innovatierollen en maak er een proces van dat:
a) een innovatie oplevert (dat kan een nieuw product / dienst zijn, een nieuw proces of business model of een sociale innovatie), en
b) een leerproces wordt waar de organisatie lessen uit kan trekken om innovatiemanagement te verbeteren.

Met andere woorden, neem het eigen innovatiemanagement onder de loep, stel de innovatiestrategie op en ga dan over tot actie. Werken en leren samenbrengen is waar het om gaat.

[alert type=”info” title=”Leestip: 7 tips voor dagelijkse innovatie. Innovatie is meer dan incidenteel succes, het technische vernuft van een enkeling of een extraatje van het bedrijf. Om een organisatie succesvol te houden.”] Lees het artikel.

Auteur: Wilco van Gelderen; Livingstone.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten