Business Development

Lean Management als een blijvende waarde

leadership

Lean management wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. De reden is dat het werken aan (bedrijfs)processen in veel organisaties centraal is komen te staan. Dat wil niet zeggen dat processen de meest belangrijke factor is, maar onvoldoende grip op de processen hebben is funest in willekeurig wat aan een klant wordt geleverd.

Er geldt een belangrijk voorwaarde. Voor wie doen we het allemaal en wat wordt hiertoe als belangrijk geacht? Het antwoord is simpel: de klant en hetgeen de klant belangrijk vindt; de toegevoegde waarde!

Lean management gaat over het op een slimme manier gebruik maken van menselijke kwaliteiten en capaciteiten en het optimaliseren van processen zodat zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd aan de klant. Een organisatie wordt hiermee efficiënter; de mate waarin iets veel en snel resultaat heeft. Belangrijk hierbij is dat de processen zijn afgestemd op de wensen van de klant en er (aantoonbare) toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor deze klant. Het tweede belang is dat de verspillingen in het proces wordt geminimaliseerd en er flow (doorstroming) wordt gecreëerd waarmee het ritme van het proces door (en voor) de klant wordt gestuurd.

De context

Een veelgehoorde vraag is: “als het proces optimaal is ingericht (er is sprake van een waardestroom met voldoende doorstroming), zijn we dan klaar?”. Het antwoord is eigenlijk net zo evident als de reden waarom we processen optimaliseren; nee dus! Een proces is nooit optimaal ingericht en nee, we zijn nooit klaar. De vraag die er namelijk aan vooraf is gegaan is namelijk net zo evident: “Zijn we er klaar voor?”. Het vraagt in beide gevallen een duidelijk inzicht in de situatie. Waarom überhaupt een proces optimaliseren? Indien deze vraag legitiem is (een gedefinieerde klantwaarde geeft reden tot een verbeteringsinitiatief) dan is inzicht in de huidige stand van zaken elementair om vast te stellen hoe van A (de huidige situatie) naar B (de toekomstige situatie) wordt gekomen. Op weg naar het bereiken van B (de stip op de horizon) dienen we telkens vast te stellen of we nog op de goede weg zijn, anders zullen we situatie B nooit halen……… als we deze situatie überhaupt ooit al gaan halen! Continue verbetering is dan ook het credo!

Het gaat erom het proces te perfectioneren (een stadium dat overigens nooit echt wordt bereikt)

De beperkingen

Binnen veel organisaties beperkt het toepassen van Lean management zich tot het operationele niveau. Hier is in basis niets mis mee. Per slot is de werkvloer (Gemba; de ‘echte plaats’) ook de plaats waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd en waar de waarde wordt gecreëerd, of minstens zichtbaar wordt. De omslag voor veel organisaties zit in het (h)erkennen van de aspecten teamwork en ondersteuning. De mate vanverantwoordelijkheid en betrokkenheid ten opzichte van de Gemba leidt namelijk tot veel betere resultaten. De ondersteuning bestaat uit een proces waarbij accurate informatie over kosten, risico en baten van ieder voorgesteld initiatief beschikbaar is of wordt gemaakt, ter ondersteuning van de besluitvorming en de besturing. Dit is en blijft namelijk de kern van iedere organisatie. De wijze waarop dit wordt ingericht, inclusief de mate van sturing en beheersing, is vervolgens een keuze.

De voorwaarden

Er gelden een aantal belangrijke voorwaarden. Deze bevinden zich op het richtinggevende niveau (de top van de organisatie) via het inrichtingsniveau (het midden van de organisatie) en de leidinggevenden richting de werkvloer. Dit kan als een proces op zich worden beschouwd. Om een indruk te geven dient iedere organisatie zich serieus een aantal vragen te stellen:

  • Strategie: wat is de waardepropositie, welke fundamentele principes worden gehanteerd, wat zijn kernwaarden, welke beleidskaders gelden, …..
  • Besturing: welke beperkingen zijn er (vanuit bijvoorbeeld governance optiek), welke structuur wordt er gehanteerd, wat is de rol van proceseigenaren, ……
  • Leiderschap: welk type managers zijn er versus het type manager dat nodig is, welke stijl wordt gehanteerd, ……
  • Teams: is er sprake van voldoende zelflerend vermogen en autonomie, wordt visueel management gehanteerd, zijn de benodigde vaardigheden aanwezig, is zelfsturing wel/niet mogelijk, ………

[alert type=”info” title=”Lees ook eens: Leiderschap als strategische uitdaging voor bedrijfssucces! “] Lees het artikel

De conclusie

Een Lean-strategie is gericht op een langetermijnvisie en kenmerkt zich door leidinggeven op de werkvloer, wat vaak de sleutel is tot het structureel verbeteren van prestaties.

Strategie-invoering stimuleert een holistische (alomvattende) focus over alle dimensies van de organisatie; dit is het principe van systeemdenken. Het fungeert als een kompas om de dagelijks activiteiten af te stemmen op de strategie. Vanuit een organisch perspectief (iets dat op natuurlijke wijze, van binnenuit ontstaat) fungeert strategie-invoering als het gedistribueerde zenuwcentrum, door het continu scannen van de omgeving op uitzonderingen, problemen, bedreigingen en kansen.

True North wordt gezien als de stip op de horizon. Dit is voor alle medewerkers bekend, betekenisvol en gedragen. Belangrijk is om True North duidelijk en concreet weer te geven zodat medewerkers en klanten weten wat de focus en het onderscheidingsvermogen is.

True North is gericht op de echt belangrijke zaken, en deze worden gemeten!

Auteur: Jan Heunks,  Jan Heunks is gepassioneerd trainer/consultant en al meer dan 25 jaar (in)direct betrokken binnen verschillende organisaties om performance-vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Als gecertificeerd expert brengt Jan op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan in een demand-supply en/of in een regieorganisatie en zorgt daarmee voor meer grip op projecten en processen. Vanuit kennis en ervaring met diverse werkgebieden binnen verschillende organisaties heeft Jan in december 2014 bij van Haren Publishing het boek uitgebracht: Lean IT – theorie en praktijk van Lean in een IT-omgeving. Hiermee is een duidelijke en inhoudelijke visie neergelegd op het brede IT-werkveld; Lean biedt een uitstekend kader voor een gestructureerde aanpak van de afstemmingsproblematiek tussen de business (demandorganisatie) en de IT (supplyorganisatie(s).

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten